Kan bli enklere å bygge uten å søke

Gå til hovedinnhold

Kan bli enklere å bygge uten å søke

Myndighetene har foreslått å gjøre det enklere å bygge på egen eiendom uten å måtte søke. Huseierne støtter forslagene, med et viktig unntak.

EKSPERT: Advokat Per Christian Nordal i Huseierne forteller om forslaget til nye regler for terrasse og tilbygg.

Av: Kristin Gyldenskog

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått flere endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift.

Hensikten med reglene er å gjøre det enklere å bygge på egen eiendom uten å søke kommunen.

Forslagene ble sendt på høring med høringsfrist i oktober og Huseierne har nå levert  høringssvar. Les mer: Du kan lese høringssvaret nå.

Terrasser kan bli høyere 

Forslagene går blant annet ut på at terrasser kan ha en høyde på inntil en meter, og oppføres med rekkverk, uten å være søknadspliktig - gitt at tiltaket for øvrig er i tråd med regelverket.

Huseierne mener det er gode grunner for å unnta flere terrasser fra søknadsplikt. Ved å øke høyden på terrasser som kan unntas søknadsplikt fra 0,5 til en meter, vil det i mange tilfeller bli enklere og rimeligere å bygge terrasser der terrenget ikke er helt flatt. 

-Mange oppfatter nok dagens regelverk som litt strengt. Manglende forståelse for at disse tiltakene er søknadspliktige, kan føre til at reglene ikke følges og respekten for lovverket undergraves, sier advokat Per Christian Nordal i Huseierne.

Ikke utnyttelsesgrad for terrasser

Det foreslås også at reglene om beregning av eiendommens utnyttelsesgrad ikke skal gjelde for terrasser.

Utnyttelsesgraden bestemmer hvor mye av eiendommen du får lov til å bygge på. Den er mange steder på for eksempel 25 prosent. Det vil si at du kan få lov til å bygge på 25 prosent av eiendommes areal. 

I de nye reglene ønsker man altså at terassen ikke skal regnes inn i utnyttelsegraden. Det gjør at mange kan bygge en større terrasse.

Men: Terrasser som blir oppført sammen med en ny bygning, skal imidlertid regnes inn i utnyttelsesgraden. Huseierne mener dette er lite logisk.

-Men det er i stor grad profesjonelle aktører som står for prosjektering av boliger. De vil være i stand til å vurdere om det er hensiktsmessig å søke om en terrasse sammen med boligen, eller om det er fornuftig å vente til ferdigattest foreligger, sier Nordal. 

I tillegg foreslås det avstandskrav for terrasser på en meter fra nabogrensen. Det er Huseierne uenig i.

-Vi mener departementet bør vurdere å øke avstanden til nabogrensen noe for å begrense ulempene for naboeiendommene. Huseierne mener det bør være et avstandskrav på to meter til nabogrensen for å redusere innsyn, sier Nordal.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Tilbygg uten søknad

I dag er tilbygg på inntil 15 kvadratmeter ikke søknadspliktig, hvis de oppfyller vilkårene for unntak i regelverket. Det betyr blant annet at de ikke kan benyttes til varig opphold, men for eksempel til bod eller lignende.

I følge forslaget fra myndighetene skal det kunne oppføres tilbygg som brukes til varig opphold uten å måtte søke kommunen.

-Huseiernes støtter dette forslaget. Endringen vil medføre små konsekvenser for omgivelsene. Samtidig vil brukbarheten av arealet for huseier økes betydelig. Dessuten vil kostnadene ved tiltaket synke fordi man ikke trenger å betale byggesaksgebyr, sier advokat Per Christian Nordal i Huseierne.

 

Høringsfristen på forslaget er gått ut, og ny forskrift kommer forhåpentligvis i løpet av året. Huseierne vil fortelle når de nye reglene kommer.

 

I artikkelen under kan du lese en gjennomgang hvordan regelverket er i dag. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer