Slik bygger du en pergola - og får skygge på uteplassen

Gå til hovedinnhold

Slik bygger du en pergola - og får skygge på uteplassen

En pergola vil gi god skygge på terrassen eller i hagen. Pergolaen er ikke søknadspliktig, så lenge du bygger den riktig!

GOD SKYGGE: En pergola vil kunne gi deg fin skygge over uteplassen, og den er i mange tilfeller mulig å bygge uten søknad. (Foto: Shutterstock)

Av: Linda Ørstavik Öberg.

Skygge på terrassen eller i hagen er noe mange ønsker. En pergola vil kunne gi deg akkurat dette.

En pergola er som oftest en åpen trekonstruksjon av søyler med åpne takbjelker eller sperrer. Med klatreplanter blir den dekorativ og fin, og den gir lett skjerming mot både innsyn og sol. Her er det bare fantasien som stopper deg.

Du kan eksempelvis benytte flere lag med kryssende sperrer, et såkalt åpent sperretak, og vips så filtrerer du solstrålene istedenfor å få direkte solinnstråling. Da har du ikke beskyttelse mot regn, men til gjengjeld en fin og lun oppholdssone.

En pergola kan være både frittstående eller sammenbygd med bygning. Med plassering inn mot hus, skjermer den lite for rommene innenfor.

Medlemsfordel: Vår samarbeidspartner Montér har byggetegninger, handlelister og rabatter på byggevarer. Se boksen nederst i saken!

Det er også fullt mulig å legge tak over pergolaen. Her kan du bruke både plast og glass for å få renere linjer og et litt mer minimalistisk og moderne uttrykk. Her må du imidlertid huske på at det du legger må tåle vekten av snø og nedbør.

Pergola er ikke søknadspliktig

En vanlig pergola kan bygges uten søknad. Dette fordi det er en såpass liten konstruksjon at den vil gå inn under reglene om byggverk som er unntatt søknadspliktige regler.

Du kan vanligvis bygge byggverk opp til 50 kvadratmeter uten søknad. Det vil holde for de fleste.

Les mer om reglene for å bygge uten søknad her: Disse 7 tingene kan du bygge uten søknad

Pass på uttnyttelsesgraden - bygg uten tak!

Men det er en "felle" i reglene om bygging på egen tomt, og det er utnyttelsesgraden. Altså hvor mye av tomten som kan bebygges.

For mange som bor i eneboliger eller rekkehus er denne utnyttelsesgraden nådd. Boligen og garasjen sørger for det.

Men for pergola finnes det en løsning; bygg uten tak!

For da er ikke pergolaen et byggverk som går inn i bebygget areal og påvirker utnyttelsesgraden. Nå er det bare noe som gir skygge! 

 

 

Må følge plan- og bygningsloven

Men selv om man ikke bruker av utnyttelsesgraden, er det viktig å passe på byggereglene likevel:

- Det er viktig å være klar over at selv om et tiltak kan være unntatt fra søknadsplikt, er det altså ikke fritt frem å bygge, advarer Per Christian Nordal, advokat i Huseierne og ekspert på bygningsrett. 

Han forklarer: 

- Den som skal bygge har nemlig ansvar for at tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det er derfor viktig at man setter seg godt inn i regelverket som gjelder for det aktuelle tiltaket, reguleringsplan og kommunens arealplan, sier han.

Det må blant annet sjekkes ut at tiltaket ikke er i strid med kommune- eller reguleringsplaner og:

  • at planen tillater den tiltenkte bruk, utforming og plassering
  • at det ikke bygges innenfor byggeforbudet på 100 meter mot sjø og vassdrag
  • at det ikke skal bygges i et uregulert område eller landbruks-, natur-, frilufts-, og reindriftsområde
  • at det ikke bygges over vann- og avløpsledninger 
  • at tiltaket ikke medfører at utnyttelsesgraden på tomten overskrides

Når det kommer til bygging av pergola vil dette i de aller fleste tilfeller være ok, men ta alltid en ekstra sjekk av reglene der du bor!

Fakta:

MEDLEMSFORDEL: Tegninger, handleliste og rabatt hos Montér

pergola-skygge2.png

Slik bygger du: Pergola skygge

Finn byggetegninger og handleliste hos vår samarbeidspartner Montér. Les mer her!

Husk at du også få gode rabatter på trelast og andre byggevarer hos Monter! Les mer om medlemsfordelene her!

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler