Endringer i lov om kjøp og salg av bolig

Gå til hovedinnhold

Endringer i lov om kjøp og salg av bolig

De nye reglene i avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av brukte boliger skal gi oss en tryggere bolighandel, og vil tre i kraft tidligst i juli 2020.

De nye reglene i avhendingsloven stiller krav til både selger og kjøper. Selger må dokumentere, kjøper må lese dokumentene.
De nye reglene i avhendingsloven stiller krav til både selger og kjøper.

Det var 16. mai i år at Stortinget vedtok forslag til endringer i avhendingsloven. Disse endringene har vært en fanesak for Huseierne, og betyr at en bolig ikke lenger kan selges med forbeholdet «selges som den er» eller «as is». Nå blir det viktigere enn noensinne å spare på kvitteringene for den som på ett eller annet tidspunkt vil selge, og for den som kjøper å sette seg godt inn i tilstandsrapporter og dokumenter. De nye reglene stiller nemlig krav til begge partene i bolighandelen.  

Denne artikkelen er skrevet av Hus & Bolig, Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året – samt en rekke andre fordelere og rabatter!

Selger må dokumentere

Lovendringene legger opp til at boligselger skal dokumentere boligen som selges. Der han før kunne bruke begrepet «selges som den er», forutsettes det nå at han må få gjennomført en god tilstandsrapport av boligen. Før lovendringen trer i kraft vil det fastsettes krav både til tilstandsrapporten og til de bygningskyndige som skal utføre den.

- Dette er et arbeid der Huseierne bidrar med konstruktive forslag til beste for både boligselgere og boligkjøpere, sier generalsekretær i Huseierne, Morter A. Meyer.

En av Huseiernes fanesaker er å bidra til en tryggere bolighandel, sier generalsekretær Morten Meyer.

Ikke minst er det viktig at boligeiere tar godt vare på boligens verdipapirer, det vil si at alle utførte håndverkstjenester kan dokumenteres med kvitteringer og beskrivelse av arbeidene, som for eksempel samsvarserklæring for en elektrisk installasjon eller en arbeidsbeskrivelse fra et rørleggerarbeid.

Boligkjøper må lese dokumentasjonen

De nye reglene innebærer også at kjøpere forutsettes å ha lest dokumentasjonen om boligen, og dermed ikke kan påberope seg ikke å ha sett eventuelle synlige feil eller mangler. Hensikten er at kjøperen setter seg grundig inn i dokumentasjonen som foreligger, noe som igjen vil sørge for at kjøpers forventningsnivå er riktig. Kjøpere av gamle og slitte boliger vil forhåpentligvis ha lavere forventninger enn ved kjøp av nyere boliger.

- En slik endring vil føre til at både selger og kjøper kan være trygge på at boligen er dokumentert på tilfredsstillende måte, og dermed unngå krangler etter salg, mener Meyer.

10 000 kroner-regelen

For en bolig solgt med en mangel, er det et krav til kjøper om en egenandel på 10 000 kroner. Det betyr ikke at man kan klage på enhver feil. For å kunne klage på en bolig må kjøper gjennom følgende sjekkliste:

  • Det skal ikke være noe man så eller kunne se på visning, slik det også er krav om i dagens regelverk.
  • Kjøpere kan ikke klage på noe som er omtalt skriftlig i tilstandsrapporten, i selgerens egenerklæring eller i eiendomsmeglerens omtale av boligen.
  • Med nye og grundigere tilstandsrapporter vil de aller fleste feil i boligen være omtalt, enten direkte eller via en oppfordring om å sjekke nærmere. Eksempler på dette kan være målte fuktskader på bad eller en gammel drenering som bør skiftes.
  • Ved vurdering av en eventuell erstatningsmessig mangel skal det tas hensyn til eiendommens type, alder og synlige tilstand.

Det er først når man er igjennom denne sjekklisten, at kjøper kan nå frem med et eventuelt krav. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer