Viktige regelendringer for boligeiere i 2020

Gå til hovedinnhold

Viktige regelendringer for boligeiere i 2020

Her er de 10 viktigste nye reglene for din bolig og privatøkonomi i 2020.

LAVERE EIENDOMSSKATT? Eiendomsskattesatsene skal ned i 2020, og en rekke kommuner vil kunne få lavere eiendomsskatt.

Av: Carsten Pihl, forbrukersjef i Huseierne

Nytt år gir også nye regler.

Ved inngangen til 2020 har vi samlet opp de viktigste regelendringene for det kommende året.

1. Eiendomsskattesatsene settes ned

Fra 2020 skal høyeste skattepromille for eiendomsskatten være på 5 promille - ned fra tidligere 7 promille. I tillegg skal verdisettelsesgrunnlaget for eiendomsskatten settes til maksimalt 70 prosent av boligverdien.

Dette er ned fra 80 prosent i de kommunene som bruker formuesverdien fra Skatteetaten (for eksempel Oslo), og ned fra maksimalt 100 prosent i kommunene som bruker lokal taksering.

En rekke kommuner vil kontre denne nedsettelsen av skattepromille og verdsettelse ved å retaksere og/eller endre bunnfradraget.

I Oslo settes for eksempel bunnfradraget ned fra 4,6 millioner kroner til 4 millioner kroner i 2020.

NB: I tillegg skal eiendomsskatteprosenten settes ytterligere ned fra 5 til 4 promille i 2021. Se kartet nederst på siden.

 

 

2. Kommunesammenslåinger kan gi endringer i eiendomsskatten

Ved nyttår skjer den store kommunesammenslåingen. Rundt en av tre innbyggere får ny kommune når vi går fra 422 til 356 kommuner.

I 90 av kommunene som slår seg sammen ved nyttår er det eiendomsskatt på bolig. I disse kommunene skal man fastsette ny skattepromille og bunnfradrag. Og det skal etter hvert gjøres taksering i hele den nye kommunen, slik at alle boliger verdsettes likt.

Les mer: Se kommunene som slår seg sammen på Kartverkets nettsider 

 

3. Kjøleskapet følger ikke med ved boligsalg

Fra nyttår trer den nye løsørelisten ved salg av bolig i kraft. Dette er standardlisten som eiendomsmeglere bruker når boliger selges, og listen forteller hvilket løsøre og tilbehør som følger med en brukt bolig ved salg.

Merk at listen kun er et utgangspunkt - det er full avtalefrihet mellom partene. Det betyr at selger kan selge med mer innbo, eller ta bort ting som står på listen. Dette vil i såfall stå i salgsoppgaven. Men innbolisten er viktig fordi dette er utgangspunktet ved boligsalg.

Den store forskjellen i den nye listen er at kjøleskap og andre hvitevarer på kjøkkenet ikke automatisk følger med ved salg.

 

 

4. Begrensninger i korttidsutleie i sameier og borettslag

I sameier og borettslag kommer det nå begrensninger for hvor lenge man kan leie ut hele boligen på korttidsutleie - for eksempel på AirBnB. Merk at korttidsutleie er definert som utleie under 30 dagers varighet av gangen.

I sameier blir begrensningen etter loven på 90 dager.

Men sameiet kan på generalforsamling bestemme med 2/3 flertall at grensen skal være mellom 60 og 120 dager.

I borettslag vil det fra nyttår være lov å leie ut 30 dager i korttidsutleie.

Huseierne og Leieboerforeningen var blant de som fremmet forslaget for å ta hensyn til både de som ønsker å praktisere en sunn delingsøkonomi og til sameiene som skal slippe å måtte bruke skjønn for å begrense korttidsutleie.

- Med denne lovendringen, ser man at denne kombinasjonen lar seg gjøre, kommenterte advokat Anders Leisner da de nye reglene ble foreslått

 

 

5. Ikke lov å eie mer enn to leiligheter i et sameie - for alle

I eierseksjonsloven kommer også en innstramming i regelen om at man ikke kan eie mer enn to leiligheter i et sameie. Nå skal dette også gjelde to enheter som har tilknytting til hverandre, for ulike firmaer i samme konsern. Dette skal hindre at større selskap kjøper opp flere enheter gjennom ulike selskap. (Punktet presisert noe 31. des 2019.)

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

6. Vanskeligere å få lån

Boliglånsforskriften forlenges for 2020, uten store endringer. Det betyr at man fortsatt kan låne opp til 5 ganger inntekt og at man må ha 15 prosent egenkapital for å få lån til bolig.

 

Men mange vil nok oppleve at det blir vanskeligere å få lån i 2020. Dette skyldes at man fortsatt må tåle en økning i renten på fem prosentpoeng. Etter renteøkningene i 2019 betyr det at man må tåle en rente på over 8 prosent.

Det betyr igjen at flere vil oppleve at banken begrenser hvor mye de kan låne.

 

7. Like skattsatser i 2020 som i 2019

Skatten for 2020 ble i statsbudsjettet satt med like satser som for 2019. Det betyr blant annet:

  • Rentefradraget er på 22 prosent.
  • Det er fortsatt 22 prosent skatt på leieinntekter.
  • Samtidig er det fortsatt skattefritt å leie ut i egen bolig.

 

8. Skattemeldingen - og skattepengene - kommer tidligere

I 2020 vil skattemeldingen komme tidligere til rundt halvparten av alle lønnsmottakere og pensjonister. Det vil si at skattemeldingen kommer fra 18. mars.

Denne endringen betyr også at skattepengene kan komme tidligere på konto for de som har penger til gode.

 

9. Ny arvelov? Først i 2021!

En ny lov som er vedtatt, men som ennå ikke er trådt i kraft, er den nye arveloven. Den får mye oppmerksomhet, men trer altså ikke i kraft før tidligst 2021, fortalte advokat Karianne Listerud Lund i Huseierne i  i desember:

 

10. Kommunale avgifter går opp i mange kommuner

I mange kommuner stiger de kommunale avgiftene mer enn prisstigningen. Det viser prognosene i Huseiernes bokostnadsindeks.

Sjekk din kommune i oversikten under!

NB: Denne oversikten er laget etter de "gamle" kommunene før kommunesammenslåingen fra nyttår.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer