Statsbudsjettet: Slik blir skatten på bolig i 2020

Gå til hovedinnhold

Statsbudsjettet: Slik blir skatten på bolig i 2020

Eiendomsskatten skal ned, ellers er det overraskende få endringer i boligskatten for 2020. Men stabilt budsjett betyr forhåpentligvis lave renter og en grei økonomisk hverdag for norske boligeiere også i 2020. Se reglene her!

Finansminister Siv Jensen la frem statsbudsjettet for 2020. (Foto: Rune Kongsrod/Finansdepartementet CC-BY 2.0).

Av: Carsten Pihl og Kristin Gyldenskog

Finansminister Siv Jensen la mandag 7. oktober frem statsbudsjettet for 2020. Det kanskje viktigste for norske boligeiere er at budsjettet holdes forholdsvis stabilt fra tidligere år. Med få endringer. 

Dermed bidrar statsbudsjettet til at det neppe blir noen flere renteøkninger på en stund. Dette er den høyeste bokostnaden for norske boligeiere, og dette signalet er viktig! 

Etter at KrF kom inn i regjeringen i vår, er det nå en flertallsregjering som legger frem forslaget til statsbudsjett. Dermed kan du forvente at det som presenteres i regjeringens forslag til budsjett er det som endelig vedtas i desember og blir satser for 2020.

Her er syv viktige punkter som skatt på bolig i 2020:

1. Uendret rentefradrag for alle

Litt uventet foreslår Regjeringen å beholde den generelle skattesatsen på 22 prosent.

Det betyr også at rentefradraget blir værende på 22 prosent for 2020. 

Dette er godt nytt for norske boligeiere - for det siste året har renteutgiftene økt med et prosentpoeng, noe som har gitt økte renteutgifter for norske boligeiere. 

At rentefradraget blir værende på 22 prosent er en liten trøst når renten nå er på vei oppover. 

Men de ulike Solberg-regjeringene har satt ned denne satsen jevnt og trutt. I 2013 var rentefradraget (og alminnelig skattesats) på 28 prosent. 

 

2. Eiendomsskatten går ytterligere ned - fra 2021

Regjeringen foreslår å sette ned maksimal eiendomsskattesats fra 5 promille til 4 promille. Dette var en lekkasje som var kjent fra tidlig i september, og Huseierne var blant de første som omtalte dette.

Regelendringen tas ikke nå i forbindelse med statsbudsjettet, men skal endelig behandles når kommuneproposisjonen skal behandles i mai 2020.

Senkingen får ikke virkning før skatteåret 2021, men allerede for 2020 vil maksimal eiendomsskattesats måtte settes ned fra syv til fem promille.

Hvilke kommuner? Det er etter Huseiernes analyser 60 kommuner som må senke eiendomsskattesatsen for 2020 fra dagens nivå - se kart nederst i saken!

 

3. Samme skatt på utleie av bolig og salg av bolig

De som leier ut skattepliktig (først og fremst de som leier ut boliger de ikke bor i selv) vil få samme skatt i 2020 som i 2019. 

Skatt på leieinntekt etter fradrag blir på 22 prosent også i 2020.

 

 

Skatten på salg av bolig blir også stående på 22 prosent. Dette gjelder for de som selger utleieboliger, eller må selge egen bolig med skattepliktig gevinst.

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 619 kroner i året!

 

4. Du kan forsatt leie ut skattefritt i egen bolig

Den særnorske regelen om at du som boligeier kan leie ut inntil halvparten av boligen uten å betale skatt fortsetter. Dette er i tråd med regjeringens tidligere signaler.

NB: Merk at utleien skal være under halvparten av boligverdien. Les mer her:

 

5. BSU-sparing uendret

Regjeringen går ikke inn for å endre vilkårene for boligsparing for ungdom, BSU. BSU er en spareform for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 25 000 kroner i året og du kan trekke fra 5 000 kroner i året på skatten. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner.

Huseierne mener at BSU-spareordningen bør styrkes, og har nedfelt i det Boligpolitiske programmet at det årlige sparebeløpet og det maksimale sparebeløpet i BSU samsvarer med egenkapitalkravet i boliglånsforskriften.

Hvor mye må du spare for å få egenkapital? Se Huseiernes BSU-kalkulator! 

 

6. Dokumentavgiften holdes uendret

Dokumentavgiften fortsetter som før. Det vil si at du fremdeles må betale 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi på tinglysingstidspunktet i dokumentavgift til staten.

Borettslagsboliger vil fortsatt slippe dokumentavgift.

Huseierne arbeider for at dokumentavgiften gradvis reduseres, med endelig mål om at den fjernes.

 

7. Formueskatt av bolig holdes uendret

Regjeringen gjør heller ingen endringer for formuesskatten. Det betyr at der hvor boligverdiene stiger, vil skattetrykket på boligverdigene bli litt høyere som følge av prisstigningen. 

Dette vil bare gjelde de som er i formuesskatteposisjon. De fleste boligeiere med vanlig boliglån og ikke noen stor formue slipper å betale formuesskatt. 

Formuesverdien av egen bolig (primærbolig) er på 25 prosent av markedsverdien i 2020, og formuesverdien av sekundærbolig (typisk utleiebolig) holdes på 90 prosent av markedsverdiene.

NB: Formuesverdien er det som tidligere het ligningsverdi.

 

Under ser du hvilke kommuner som må endre eiendomsskatten i 2020 og 2021.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer