Formuesskatt på bolig

Gå til hovedinnhold

Formuesskatt på bolig

Boligeiendom er en del formuen din, og kan derfor ha betydning for formuesskatten. Slik er reglene om formuesskatt på bolig.

Boligen inngår i formuesskatten. Så mye må du betale i formuesskatt av boligformuen.

Boligformuen din skal regnes med for formuesskatten. Men gunstige regler for verdier gjør at du ofte slipper å betale formuesskatt for boligformuen.

Når må du betale formuesskatt?

Det skal betales formuesskatt for skattemessige formuer over 1,7 millioner kroner i 2023 og 2024. 

(Dette bunnfradraget var på 1,480 millioner i 2018, og 1,5 millioner kroner i 2019 - 2021, og 1,7 millioner i 2022 .) 

Du skal betale formuesskatt for netto formue - altså formuen din etter at all gjeld er trukket fra.

 

Slik har utviklingen i formuesskattesatsene vært:

  • Skattesatsen er 0,85 prosent i 2021 (og var det i 2018, 2019 og 2020.)
  • Formueskattesatsen er 0,95 prosent i 2022.
  • Skattesatsen er 1 prosent i 2023 og 2024.
  • For skattemessige verdier over 20 millioner er formuesskatten 1,1 prosent i 2023 og 2024

Et eksempel etter reglene for 2023 og 2024:

Dersom du har en formue på 4 millioner kroner, og en gjeld på 3 millioner kroner, har du en netto formue på 1 million kroner. Siden man kun betaler formueskatt på netto formue som overstiger 1,7 millioner kroner, vil man etter dette eksemplet ikke betale formueskatt.

Har du imidlertid 4 millioner kroner i formue og 2 millioner kroner i gjeld, er netto formue 2 millioner kroner.

Trekker vi fra bunnfradraget på 1,7 millioner kroner har du 300.000 kroner i skattepliktig formue. Dette gir en formuesskatt på 

Da regnes 500.000 kroner som skattepliktig formue. Dette gir en formuesskatt på 3000 kroner i 2023 med 1,0 prosent formuesskattsats.

 

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

 

Ektefeller regnes under ett i formuesskatten

Ektefeller får litt spesialbehandling i formuesskatten. Ektefeller har hver sin "kvote" - noe som betyr at paret under ett får bunnfradrag på 3,4 millioner kroner i 2023 og 2024.

Men verdiene ektefellene eier slås sammen, slik at det for ektepar ikke betyr noe om hvem som står som eier.

Dette vil ofte ha betydning for eiendom, der den ene står som eier av en eiendommen. 

Formuesskatt beregnes av verdiene du eier ved nyttår

Formuesskatten beregnes etter verdiene ved slutten av skatteåret. For skatteåret 2023 er det altså verdiene 31. desember 2023 som gjelder.

For boliger betyr dette at boligprisstigningen i et år vil gi utslag i formuesskatten for dette året. 

Formuesskatt for boligeiendommer blir mindre gustige med årene

Utgangspunktet er at verdiene dine verdsettes til markedsverdien. For boligeiendommer gjelder det imidlertid verdsettelsesregler som har vært gunstige, men som de senere år blir mindre gunstig.

Boligen hvor du har folkeregistrert bostedsadresse ved årsskiftet, også kalt primærbolig, verdsettes skattemessig til 25 prosent av antatt markedsverdi.

For 2023 og 2024 er blir dden delen av boligen som er over 10 millioner verdsatt høyere med 70 prosent. 

 

ny formuesskatt 2023.png

HØYERE SKATTEVERDI: For 2022 ble det innført at formuesskatten på boliger skal skal verdier formuesskatten beregnes av 25 prosent av boligens verdi opp til 10 millioner kroner, og 50 prosent av verdien over 10 millioner slik figuren i midten viser.

For 2023 og 2024 økes beregningen for det som er over 10 millioner kroner, slik at det mørke orange feltet blir større - og skatten dermed går opp. Fra 2023 skal skatten beregenes av 70 prosent av verdien.

 

Slik skattlegges sekundærboliger - utleieboliger

Andre boliger du eier, også kalt sekundærboliger, verdsettes skattemessig til 100 prosent av antatt markedsverdi i 2023. Disse skattemessige verdiene kalles formuesverdier(tidligere ligningsverdier).

Verdifastsettelsens utvikling:

  • 2018, 2019, 2020 og 2021: 90 prosent av markedsverdi
  • 2022: 95 prosent av markedsverdi
  • 2023: 100 prosent av markedsverdi

 

 

 

Formuesverdiene for boliger innebærer at boligen hvor du har folkeregistrert bostedsadresse bare vil inngå i din formue med en fjerdedel av reell verdi.

Er for eksempel boligen din verdt 4 millioner kroner, er den skattemessige formuesverdien kun 1 million kroner.

Eier du ingen andre formuesgoder, og du ikke har noen gjeld, blir altså den skattemessige formuen din 1 million kroner. Siden bunnfradraget for formueskatt er 1,7 millioner kroner i 2023 og 2024, vil man etter dette eksempelet ikke betale formueskatt.

 

 

Slik ser du formuesverdien på bolig - og slik klager du på formuesskatten på boligen

Formuesverdien på bolig ligger til grunn for eiendomsskatten.

Klag på formuesverdi: I skattemeldingen finner du i post 4.3.2 "beregnet markedsverdi på bolig" og "formuesverdi" (det vi før kalte "ligningsverdi"). (Bildet viser 2018-utgaven.) Les mer om hvordan du kan klage/endre disse hvis du mener verdiene er for høye: Formuesverdi på bolig - slik klager du

 

skattemelding_2020_eiendomoversikt.png

NY SKATTEMELDING: Slik ser eiendomsoversikten se ut i den digitale skattemeldingen. 

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt på bolig

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne. I dette kurset gir han deg en enkel og grei innføring i skattlegging av din eiendom. Les mer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.