Formuesskatt på bolig

Gå til hovedinnhold

Formuesskatt på bolig

Boligeiendom er en del formuen din, og kan derfor ha betydning for formuesskatten. Slik er reglene om formuesskatt på bolig.

Boligen inngår i formuesskatten. Så mye må du betale i formuesskatt av boligformuen.

Boligformuen din skal regnes med for formuesskatten. Men gunstige regler for verdier gjør at du ofte slipper å betale formuesskatt for boligformuen.

Når må du betale formuesskatt?

Det skal betales formuesskatt for formuer over 1.500.000 kroner i 2019, 2020 og 2021. (1.480.000 kroner i 2018.)

For 2022 er bunnfradraget i formuesskatten på 1,7 millioner kroner.

Du skal betale formuesskatt for netto formue - altså formuen din etter at all gjeld er trukket fra.

Skattesatsen er 0,85 prosent i 2021 (og var det i 2018, 2019 og 2020.)

Et eksempel etter reglene for 2020 og 2021:

Dersom du har en formue på 4 millioner kroner, og en gjeld på 3 millioner kroner, har du en netto formue på 1 million kroner. Siden man kun betaler formueskatt på netto formue som overstiger 1.500.000 kroner, vil man etter dette eksemplet ikke betale formueskatt.

Har man imidlertid 4 millioner kroner i formue og 2 millioner kroner i gjeld, er netto formue 2 millioner kroner. Da regnes 500.000 kroner som skattepliktig formue. Dette gir en formuesskatt på 4.250 kroner.

Eksempler for formuesskatten i 2022 finner du her:Slik fungerer Støre-regjeringens nye formuesskatt på bolig 

 

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

 

Ektefeller regnes under ett i formuesskatten

Ektefeller får litt spesialbehandling i formuesskatten. Ektefeller har hver sin kvote - noe som betyr at paret under et får 3 millioner kroner kroner som bunnfradrag i formuesskatten (2020 og 2021-tall). 

Men verdiene ektefellene eier slås sammen, slik at det for ektepar ikke betyr noe om hvem som står som eier. Dette vil ofte ha betydning for eiendom, der den ene står som eier av en eiendommen. 

Formuesskatt beregnes av verdiene du eier ved nyttår

Formuesskatten beregnes etter verdiene ved slutten av skatteåret. For skatteåret 2021 er det altså verdiene 31. desember 2021 som gjelder.

For boliger betyr dette at boligprisstigningen i et år vil gi utslag i formuesskatten for dette året. 

Formuesskatt for boligeiendommer er gunstige

Utgangspunktet er at verdiene dine verdsettes til markedsverdien. For boligeiendommer gjelder det imidlertid gunstige verdsettelsesregler.

Boligen hvor du har folkeregistrert bostedsadresse ved årsskiftet, også kalt primærbolig, verdsettes skattemessig til 25 prosent av antatt markedsverdi.

Andre boliger du eier, også kalt sekundærboliger, verdsettes skattemessig til 90 prosent av antatt markedsverdi. Disse skattemessige verdiene kalles formuesverdier(tidligere ligningsverdier).

Satsene over er de samme for 2018, 2019, 2020 og 2021.

For 2022 verdsettes primærboliger til 25 prosent av antatt markedsverdi, mens sekundærboliger skal skattlegges etter 95 prosent av beregenet markedsverdi.

 

 

Formuesverdiene for boliger innebærer at boligen hvor du har folkeregistrert bostedsadresse bare vil inngå i din formue med en fjerdedel av reell verdi.

Er for eksempel boligen din verdt 4 millioner kroner, er den skattemessige formuesverdien kun 1 million kroner.

Eier du ingen andre formuesgoder, og du ikke har noen gjeld, blir altså den skattemessige formuen din 1 million kroner. Siden bunnfradraget for formueskatt er 1,5 millioner kroner (i 2020 og 2021), vil man etter dette eksempelet ikke betale formueskatt.

 

 

Slik ser du formuesverdien på bolig - og slik klager du på formuesskatten på boligen

Formuesverdien på bolig ligger til grunn for eiendomsskatten.

Klag på formuesverdi: I skattemeldingen finner du i post 4.3.2 "beregnet markedsverdi på bolig" og "formuesverdi" (det vi før kalte "ligningsverdi"). (Bildet viser 2018-utgaven.) Les mer om hvordan du kan klage/endre disse hvis du mener verdiene er for høye: Formuesverdi på bolig - slik klager du

 

skattemelding_2020_eiendomoversikt.png

NY SKATTEMELDING: Slik ser eiendomsoversikten se ut i den nye skattemeldingen som kom fra 2020 for lønnsmottakere og pensjonister. 

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 559 kroner i året! 

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt på bolig

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne. I dette kurset gir han deg en enkel og grei innføring i skattlegging av din eiendom. Les mer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.

Les videre

Fradrag for hjemmekontor

Les mer
Skattemeldingen - slik fyller du den ut!

Skattemeldingen - slik fyller du ut!

Les mer