Formuesskatt på bolig

Gå til hovedinnhold

Formuesskatt på bolig

Boligeiendom er en del formuen din, og kan derfor ha betydning for formuesskatten.

Boligen inngår i formuesskatten. Så mye må du betale i formuesskatt av boligformuen.

Boligformuen din skal regnes med for formuesskatten. Men gunstige regler for verdier gjør at du ofte slipper å betale formuesskatt for boligformuen.

Når må du betale formuesskatt?

Det skal betales formuesskatt for formuer over 1.480.000 kroner i 2018, og 1.500.000 i 2019.

Du skal betale formuesskatt for netto formue - altså formuen din etter at all gjeld er trukket fra.

Skattesatsen er 0,85 prosent i 2018 og 2019. 

Et eksempel etter reglene for 2018:

Dersom du har en formue på 4 millioner kroner, og en gjeld på 3 millioner kroner, har du en netto formue på 1 million kroner. Siden man kun betaler formueskatt på netto formue som overstiger 1.480.000 kroner, vil man etter dette eksemplet ikke betale formueskatt.

Har man imidlertid 4 millioner kroner i formue og 2 millioner kroner i gjeld, er netto formue 2 millioner kroner. Da regnes 520.000 kroner som skattepliktig formue. Dette gir en formuesskatt på 4.420 kroner.

 

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

 

Ektefeller regnes under et i formuesskatten

Ektefeller får litt spesialbehandling i formuesskatten. Ektefeller har hver sin kvote - noe som betyr at paret under et får 2.960.000 kroner som bunnfradrag i formuesskatten (2018-tall). 

Men verdiene ektefellene eier slås sammen, slik at det for ektepar ikke betyr noe om hvem som står som eier. Dette vil ofte ha betydning for eiendom, der den ene står som eier av en eiendommen. 

Formuesskatt etter verdiene ved nyttår

Formuesskatten beregnes etter verdiene ved slutten av skatteåret. For skatteåret 2018 er det altså verdiene 31. desember 2018 som gjelder.

For boliger betyr dette at boligprisstigningen i et år vil gi utslag i formuesskatten for dette året. 

Formuesskatt for boligeiendommer er gunstige

Utgangspunktet er at verdiene dine verdsettes til markedsverdien. For boligeiendommer gjelder det imidlertid gunstige verdsettelsesregler.

Boligen hvor du har folkeregistrert bostedsadresse ved årsskiftet, også kalt primærbolig, verdsettes skattemessig til 25 % av antatt markedsverdi.

Andre boliger du eier, også kalt sekundærboliger, verdsettes skattemessig til 90 % av antatt markedsverdi. Disse skattemessige verdiene kalles formuesverdier(tidligere ligningsverdier).

Les mer om klage på formuesverdi her: Formuesverdi på bolig - slik klager du

Formuesverdiene for boliger innebærer at boligen hvor du har folkeregistrert bostedsadresse bare vil inngå i din formue med en fjerdedel av reell verdi.

Er for eksempel boligen din verdt 4 millioner kroner, er den skattemessige formuesverdien kun 1 million kroner. Eier du ingen andre formuesgoder, og du ikke har noen gjeld, blir altså den skattemessige formuen din 1 million kroner. Siden bunnfradraget for formueskatt er 1,48 millioner kroner (i 2018), vil man etter dette eksempelet ikke betale formueskatt.

Les også: Skatt ved salg av bolig

Formuesverdien på bolig ligger til grunn for eiendomsskatten.

Klag på formuesverdi: I skattemeldingen finner du i post 4.3.2 "beregnet markedsverdi på bolig" og "formuesverdi" (det vi før kalte "ligningsverdi"). Les mer om hvordan du kan klage/endre disse hvis du mener verdiene er for høye: Formuesverdi på bolig - slik klager du

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.