5 saker som var viktige for norske boligeiere i 2019

Gå til hovedinnhold

5 saker som var viktige for norske boligeiere i 2019

- 2019 har etter vår vurdering vært et godt år for norske boligeiere. Samtidig er det viktig at norske politikere nå er sitt ansvar bevisst og sørger for at den norske boligmodellen kan bestå i årene fremover, sier Morten A. Meyer i Huseierne.

DET HANDLER OM HJEMMET DITT: De ansatte i Huseierne takker for 2019 og ønsker deg et godt 2020!

Ved inngangen i 2019 pekte generalsekretær Morten A. Meyer på fem viktige saker som ville bli avgjørende for norske boligeiere dette året. Ved oppsummeringen av året er han godt fornøyd på vegne av norske boligeiere.

Dette var:

  1. Vedtak av reglene som gir en tryggere bolighandel
  2. Rentenivået
  3. Ny strømregning og effekttariffer
  4. Kommunevalget, kommunale avgifter og eiendomsskatt
  5. Utvidet regjering med boligsaker høyt oppe

 

1. Nye regler for tryggere bolighandel

Regjeringen la i desember i fjor frem forslag til nye regler for salg av brukte boliger. Disse regelendringene ble vedtatt 16. mai i år.

De nye reglene innebærer at boligen ikke lenger kan selges "som den er". Derimot må selgere dokumentere boligen. Det skal lages en egen forskrift om tilstandsrapporter og bygningskyndige, og boligkjøperne forutsettes å ha lest all dokumentasjonen.

- Lovendringen er etter vår mening til beste for norske boligselgere og boligkjøpere. Men som med all forbrukerlovgivning er det ikke enighet. Dessverre har motstanderne av regelverket drevet med svartmaling av forslaget og villedning om hvordan situasjonen vil bli når lovgivningen trer i kraft. Særlig går det igjen at dette er et regelverk som vil være ille for boligselgere, sier Meyer.

Les mer: Forslagene vedtatt i Stortinget: De nye boligsalgsreglene er godt nytt for boligselgere

 

2. Rentenivået

De aller fleste norske bankene har økt rentene på sine boliglån i 2019. Det medfører økte bokostnader for norske boligeiere.

- Med fire renteøkninger siste året har kostnadene gått opp. Et lån på 2 millioner kroner øker med 15.600 kroner i året med de fire renteøkningene vi har hatt. Og det er etter at vi ha regnet med at du får litt mer i økt rentefradrag fordi renten går opp.

- Renten er for de aller fleste den største kostnaden ved å bo, og vi er avhengig av at renten ikke stiger for fort. Norske forbrukere må få tid til å venne seg til litt strammere budsjetter, sier Morten A. Meyer.

Han peker også på at Huseierne gjennom 2019 har publisert månedlige rentebarometre for å gi medlemmer og andre oversikt over rentemarkedet.

Les mer: Nå slår renteøkningen inn! Du må prute i banken din!

 

3. Ny strømregning og effekttariffer

I april 2019 ble det klart at NVE ikke fremmet forskriftsforslag til innføring av effekttariffer. De ville ta seg bedre tid, og høringsforslaget er nå ventet på nyåret.

Huseierne mener det opprinnelige forslaget vil gi redusert lønnsomhet for etablering av lokal, fornybar energiproduksjon og energieffektiviseringstiltak som etterisolering, bytting av vinduer og installasjon av varmepumpe, siden insentivene for å spare strøm blir mindre. Det lave energileddet gjør at avskrivningsperioden på for eksempel solceller og varmepumper blir lengre.

- Hadde NVE fått det som de ville hadde nye, forbrukerfiendtlige spilleregler blitt satt for de neste tiårene i løpet av kort tid.

- Derfor var det så viktig at vi som ivaretar norske boligeieres interesser sa fra om de store negative konsekvensene av NVE sitt forslag. Vi har hatt en klar intensjon om å stoppe dette forslaget, slik at avgjørelser for fremtiden kan tas på bakgrunn av grundige analyser og fakta, sier Meyer.

Les mer: Nå står kampen om din fremtidige strømregning

 

4. Kommunevalget, kommunale avgifter og eiendomsskatt

Huseiernes bokostnadsindeks viser at fra 2010 til 2018 har bokostnadene på landsbasis økt med hele 20 prosent, justert for endring i konsumprisene. Det vil si de kommunale avgiftene, eiendomsskatten og avgiftene på strøm.

Til sammenligning så har de markedsbestemte bokostnadene, altså vedlikehold, forsikring, rentekostnad og energikostnad i samme periode faktisk falt med 13 prosent, justert for endring i konsumprisene.

-  Hvis staten og kommunene fortsetter å sette opp avgiftene i samme fart som til nå, samtidig som den ventede økningen i de markedsbestemte bokostnadene øker, må husholdningene forberede seg på at det blir dyrere å bo fremover. Dette er en uheldig utvikling. Det er viktig at vi får valgt inn politikere som har interesse for, og oversikt over, hvordan økning i kommunale avgifter og eiendomsskatt spiller inn for norske forbrukere, sier Meyer.

 

5. Utvidet regjering

Allerede i september kom den nye fire-partiregjeringen med en budsjettlekkasje om at eiendomsskattesatsen settes ned til 4 promille fra 2021. Regjeringen fulgte slik opp Granavolden-plattformen.

- Løftene i regjeringserklæringen er et nytt skritt i riktig retning, men på vegne av landets boligeiere hadde vi ønsket at den urettferdige og usosiale eiendomsskatten ble avviklet helt.

- Vi i Huseierne håper fire-partiregjeringen fortsetter å sette boligsakene høyt på dagsorden. Vi er avhengig av at den norske boligmodellen består. Dermed må ikke kostnadene for å bo i bolig øke for mye. Samtidig er det også viktig at det er enkelt å få bygget gode og kostnadseffektive boliger med minst mulig byråkrati, avslutter Morten A. Meyer.

Sjekk din kommune! Bruk oversikten under - sjekk bokostnaden i din kommune!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer