Slik blir boligskatten i 2022

Gå til hovedinnhold

Slik blir boligskatten i 2022

Boligskatten for 2022 inneholder økt formuesskatt, ingen arveavgift og uendret rentefradrag.

FORHANDLET: Statsminister Jonas Gahr Støre kunne i slutten av november presentere budsjettavtalen regjeringen har forhandlet med SV. (Foto: Peter Mydske/Stortinget CC-by-nc-nd) 

Av: Carsten Henrik Pihl

Budsjettavtalen mellom regjeringen og SV ble lagt frem mandag 29. november. SV hadde gått høyt på banen i sitt alternative budsjett med forslag til flere økninger i boligskatten. 

Men til syvende og sist ble forslaget til boligskatt slik finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem tidligere i høst. 

 

Her er 7 viktige punkter om skatt på bolig for 2022:

 

1. Uendret rentefradrag for alle

Rentefradraget - og den generelle skattesatsen blir værende på 22 prosent for 2022.

De siste årene har rentefradraget (og den alminnelige skattesatsen) vært på 22 prosent etter at det i flere år ble satt ned fra startpunktet på 28 prosent i 2013. 

SV hadde foreslått en skattesats på 23 prosent i sitt alternative budsjett, men fikk ikke medhold i dette.

2. Økt formuesskatt for hytter, sekundærboliger og dyre eiendommer

I 2022 blir det økt formuesskatt for boliger med verdi over 10 millioner kroner. 

Primærboliger skal beskattes for 50 prosent av markedsverdien over 10 millioner kroner. Boligene med verdi under 10 millioner kroner skattlegges med 25 prosent av markedsverdi som før. 

Samtidig økes formuesskatten fra 0,85 prosent til 0,95 prosent. Og det innføres et eget trinn i formuesskatten for formuer over 20 millioner kroner på 1,10 prosent Men for å motvirke dette for de som har minst, økes bunnfradraget i formuesskatten med til 1,7 millioner pr person. (Tidligere 1,5 millioner kroner - regjeringen hadde foreslått 1,65 millioner.)

Les mer om hvordan det nye systemet virker: Slik fungerer Regjeringens økte formuesskatt

For hytter justeres verdiene opp med 25 prosent, men beregningsgrunnlaget holdes på maksimalt 30 prosent av verdien. Men dette betyr at for de i formuesskattepossisjon så øker formuesskatten. 

Formuesverdien av sekundærbolig (typisk utleiebolig) økes fra 90 prosent av markedsverdien til 95 prosent av markedsverdien.

Huseierne har vært sterkt i mot økningen av formuesverdiene:

- Vi er i mot at denne endringen skjer uten utredning, og frykter at dette er første skritt på veien til en nasjonal eiendomsskatt, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Husk: Formuesskatten rammer bare de som er i formuesskatteposisjon. De fleste boligeiere med vanlig boliglån og ikke noen stor formue slipper å betale formuesskatt.

3. Uendret skatt på utleie av bolig og salg av bolig

De som leier ut skattepliktig får skatt på leieinntekten på 22 prosent i 2022. Dette er uendret fra 2021.

Skatt på leieinntekter får du først og fremst når du leier ut en bolig du ikke bor i selv. (Sekundærbolig.) Les mer om skatt på utleie her!

De som selger bolig med skattepliktig gevinst får 22 prosent skatt på gevinsten. Også dette uendret fra 2021.

Les mer: Skatt ved salg av bolig

4. BSU holdes uendret - bare til første bolig

Regjeringen har vernet Boligsparing for unge - BSU - i Hurdalsplatformen. Og dette ble holdt i budsjettforhandlingene med SV. 

De skattefrie sparebeløpene er da i 2022:

  • Du kan spare inntil 27.500 kroner med skattefradrag i året
  • Totalt sparebeløp er fortsatt på 300.000 kroner.

Samtidig opprettholdes endringen fra 2021 om at du bare får skattefradrag frem til du har kjøpt din første bolig. 

5. Det innføres ikke arveavgift

Det er i dag ikke arveavgift i Norge. Men regjeringen har ikke nevnt arveavgiften i Hurdalsplattformen. Dermed er det flere som fryktet at denne kunne bli forhandlet inn av SV. Men det skjedde ikke. 

Det blir altså ikke arveavgift i 2022!

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

6. Eiendomsskatten holdes uendret 

Maksimal eiendomsskattesats holdes på 4 promille.

Men samtidig er det en rekke kommuner som de siste årene har retaksert eller byttet til skatteetatens formuesverdier. Derfor vil en rekke boligeiere oppleve at eiendomsskatten øker i 2022.

Samtidig har regjeringen og SV i budsjettforliket varslet at de vil følge opp regjeringens forslag om å få til bedre taksering av dyrere boliger i formuesskatten og eiendomsskatten. Dette vil nok i praksis bety bedre taksering av alle boliger.

7. Du kan fortsatt leie ut skattefritt i egen bolig

Den særnorske regelen om at du som boligeier kan leie ut inntil halvparten av boligen uten å betale skatt fortsetter. Dette er i tråd med regjeringens tidligere signaler.

NB: Merk at utleien skal være under halvparten av boligverdien. Les mer: Skatt ved utleie av egen bolig

 

Og til slutt: Dokumentavgiften holdes uendret. Dokumentavgiften fortsetter som før. Det vil si at du fremdeles må betale 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi på tinglysingstidspunktet i dokumentavgift til staten.

Borettslagsboliger vil fortsatt slippe dokumentavgift.

Huseierne arbeider for at dokumentavgiften gradvis reduseres, med endelig mål om at den fjernes.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer