Ikke for sent å ta en vårsjekk

Gå til hovedinnhold

Ikke for sent å ta en vårsjekk

Vinteren kan fare stygt med både hus og hytter. Derfor bør du sjekke om det kan ha oppstått noen skader – før de får utvikle seg til store og kostbare problemer.

1) Start på toppen

Snøen kan lett ta med seg en takstein eller to. Det er derfor viktig å kontrollere om taksteinen er hel, og at de ligger riktig. Pass på at det ikke er rifter eller hull i takpappen, hvis det er det taket ditt er kledd med. Sjekk utvendig, men ta også en tur opp på loftet for å kontrollere om det er tørt. Sjekk også at loftet har god utlufting, slik at kondensproblemer unngås.

2) Beslag er svake punkter

Bare et lite hull er nok til at vann kan trenge inn og gjøre stor skade. Fuktskader kan lett utvikle seg til svært kostbare skader. Piper og luftekanaler er svake punkter som bør ettersees med jevne mellomrom. Pass på at beslagene er hele og tette. Bytt disse før lekkasjen er et faktum.

3) Sjekk takrenner og nedløp

Vær obs! Ved takrenner og nedløp danner det seg ofte is som kan sprenge i stykker rennene. Er du riktig uheldig kan det komme vann og fukt inn på baksiden av panelet. Eventuelle skader må utbedres raskt.

4) Vinduer og dører

Vinduer og dører bør også kontrolleres. Er vinduene gamle, trenger de kanskje nytt kitt. Pass også her på at vannbrettene ikke har korrodert. Se til at alle glass er hele, og at låsene fungerer som de skal. Vurder også om du er godt nok sikret mot innbrudd.

5) Reduser fuktbelastningen

Blir vannet fra nedløpene ledet bort fra veggen? Nå som det stadig blir villere og våtere vær, er det viktig å tenke på hvordan du kan unngå fuktinntrengning. Hvis taknedløpene slutter ved bakkeplan, kan du hekte på en ledning som fører vannet to til tre meter vekk fra huset. Kanskje er det mulig å få tomten til å skrå ut FRA huset istedenfor inn mot huset. Begge deler minsker fuktbelastningen og dreneringens levetid øker. 

6) God lufting er viktig 

Også kjellere er utsatt for sopp og råte, særlig hvis det er dårlig ventilasjon. Har du krypekjeller må du passe på at ventilasjonshullene i grunnmuren er åpne så det blir sirkulasjon.

7) Reager hvis du ser noe uvanlig 

Alt som ikke ser naturlig ut kan være tegn på råte, sopp eller insekter. Se etter misfarging, sprekker, utvekster på treverket, «oppspist» treverk og skitt både ute og inne. 

8) Ha kontroll 

Mugg eller svarte prikker fra overflatesopper er ufarlig for styrken i konstruksjonen. Det er imidlertid et tegn på fuktproblemer som kan utvikle seg til råte over tid dersom fukttilgangen ikke stanses.

9) Vær var for ubudne gjester

Knitrelyder kan være stokkmaurangrep. Fint trestøv på gulvet kan være borebilleangrep. Og små hull i planker kan være spor etter stripet borebille. Søk hjelp hos skadedyrekspert.

10) Se bak møbler som står mot yttervegg

Sjekk for mugg og svartsopp bak møbler og skap som står inntil yttervegger. Dersom veggen er dårlig isolert vil det dannes kondens på veggen bak disse møblene, og står møblene for tett på veggen blir det for dårlig tørk. Problemet kan løses ved å trekke møblene 10 til 15 cm ut fra veggen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer