Leie ut eller bli leieboer

Gå til hovedinnhold

Leie ut eller bli leieboer

Samordna opptak sendte tirsdag ut 91 773 tilbud om studieplass for 2016. Det er en økning på rundt tre prosent fra 2015. Nå begynner jakten på et sted å bo.

Enten du er utleier eller leietaker, anbefales det å bruke en husleiekontrakt. Foto: Kari Gjertrud Dølgaard

Dette er hovedopptaket, i tillegg kommer restopptaket for de resterende studieplassene. Det er altså rundt 100 000 nye studenter som vil være på jakt etter bolig de kommende ukene.

Norsk studentorganisasjon har ikke fått ferdigstilt årets nasjonale tall for antall studentboliger enda.

- Vi forventer ingen stor prosentvis økning, spesielt i lys av et stadig økende studenttall, sier Marianne Andenæs i NSO, som ønsker en studentboligdekning på 20 prosent. Studentboligbygging har ikke blitt trappet opp i takt med økning i antall studenter, fortsetter hun.

I følge NSO var det i underkant 15 prosent studenter som hadde tilgang på studentbolig i 2015. Det betyr at det private utleiemarkedet vil stå for rundt 85 prosent av utleien til studentene.

Kamp om utleieleiligheter

Det kan være vanskelig å få tak i en leiebolig i de større byene, og Leieboerforeningen (LBF) anbefaler derfor at man som leietaker utforsker de litt mindre sentrale, eller sentrumsnære strøkene også, spesielt rundt studiestart. I tillegg anbefaler LBF å starte så tidlig som mulig med boligjakten etter at man har bestemt seg for studiested.

Finn.no er det mest omfattende nettportalen som annonserer med leieboliger, mens Rubrikk.no har samlet alle eiendomsannonser inklusive utleie på nett. Selv om det nå er flust med muligheter, vil dette forandre seg ganske raskt.

Ryddige forhold

For både utleier og leietaker er sosiale medier til stor hjelp når man skal sjekke ut hvem man tar inn, eller hvem man skal inn hos. En leietaker kan i tillegg gå til Hybelrating.no og se om utleier har fått en «rating». Men uansett om du er utleier eller leietaker, er det viktig å inngå leieavtale med ryddige forhold, slik at forholdet fungerer til begges tilfredsstillelse.

I følge Forbrukerrådet er husleiespørsmål den nest vanligste henvendelsen de får, og mesteparten av henvendelsene kommer fra studenter. På sin side får juristene i Huseiernes Landsforbund flest henvendelser når det gjelder utleie fra sine medlemmer. Både Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund ønsker derfor at så mange som mulig bruker en husleiekontrakt som vil sørge for at rettighetene både til utleier og leietaker blir ivaretatt.

Husleiekontrakten: Les den nøye

Både utleier og leietaker har plikter og rettigheter, og begge bør være godt informert om disse. Husleieloven gir begge parter innsyn i lover og regler som husleiekontrakten vil gjenspeile, og dermed gjøre det enkelt for begge parter som på den måten vet hva de skal forholde seg til. Huseiernes Landsforbund tilbyr i tillegg nedlastning av husleiekontrakter også på engelsk, polsk, urdu og arabisk slik at man er sikret at begge parter forstår innholdet i kontrakten.

Uenighet

Oppstår det problemer eller en uenighet om leieforholdet etter at kontrakten er underskrevet kan man henvende seg til Konfliktrådet, Forliksrådet, eller til husleietvistutvalgene i Oslo, Trondheim eller Bergen.
kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer