Escorter selger sex i Airbnb-leiligheter

Gå til hovedinnhold

Escorter selger sex i Airbnb-leiligheter

Leier du ut via Airbnb? Vær ekstra varsom for å unngå å huse gjester på sex-turné.

Airbnb er en smart måte å tjene noen ekstra kroner på, og er blitt svært populært også i Norge. De fleste har gode erfaringer med å ta turister inn i sitt eget hjem noen dager, men det er likevel viktig å være nøye på hvem man slipper inn i eget hjem. Det fikk en mann i Tromsø erfare da han oppdaget at Airbnb-gjesten hans var escorte, melder avisen Nordlys i en artikkel publisert den 10. januar.

Mannens varsellamper blinket da han oppdaget at han ble kontaktet fra flere telefoner og hvor vedkommende hadde varierende engelskkunnskaper, melder avisen. Etter en henvendelse fra leietaker, dro mannen innom leiligheten hvor det befant seg to kvinner. Da mannen så overvåket leiligheten i etterkant, så han ingen tegn til at turisme var årsaken til at kvinnene befant seg der. Han sjekket nummeret leietakeren hadde brukt, og fant det tilknyttet en side for escorter.

Sex-turné med Airbnb

- Det har dukket opp flere tilfeller i media om prostituerte som leier leiligheter via Airbnb. Når dette nå har blitt et problem er vi ikke overrasket, sier advokat Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund.

Mye av sexhandelen i Norge skjer via prostituerte som reiser rundt i landet. For disse kan det være enkelt og attraktivt å bruke private leiligheter gjennom for eksempel Airbnb fremfor hoteller. På hoteller er man gjerne mer overvåket, og man kan altså drive friere dersom man leier privat, kommenterer Fæste.

Det er også årsaken til at du tar en risiko når du leier ut gjennom utleieportaler som Airbnb ifølge Fæste.  Bakgrunnssjekken man kan ta vil ofte ikke være særlig grundig, og faren kan være at man stoler blindt på tidligere anmeldelser fra andre utleiere.

Grundig sjekk

- Et godt tips når man godtar en leieboer er å ikke leie ut til helt nyopprettede profiler, og at man prøver å sjekke reisemønsteret til den potensielle leietakeren, sier han.

Hvis gjesten reiser på norgesturnéer bør det få varsellampene til å blinke.

Hus & Bolig gjorde et enkelt søk på «escorte» på internett og fikk flust med søkeresultater. På disse sidene ser man at de forskjellige kvinnene oppholder seg i bestemte perioder over hele landet, noe som tyder på at disse «turnéene» er reelle.

Strengere straff

Tidligere var straffeutmålingen på fem år for hallikvirksomhet. Den er nå økt til seks år. Ifølge den såkalte hallikparagrafen, straffeloven § 315, kan den som leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon, eller utviser grov uaktsomhet i denne forbindelse, straffes med bot eller fengsel.

Mannen som uvitende leide ut leiligheten til en kvinnelig escorte i Tromsø, kontaktet politiet som rykket ut til leiligheten og fikk innrømmelsen av kvinnene. Likevel var det mannens ansvar å sørge for at kvinnene forlot leiligheten.

Alle som leier ut husvære – enten det er en rekkehusleilighet, en leilighet i en bygård eller en næringseiendom – kan bli stilt til ansvar dersom politiet oppdager at det drives prostitusjonsvirksomhet i lokalene. Fra det tidspunkt man mottar brev fra politiet om denne type aktivitet, legger politiet til grunn at man er kjent med virksomheten.

Fra tidligere eksempler erfarer Hus & Bolig at politiet normalt ikke straffeforfølger utleiere som sørger for at prostitusjonsvirksomheten opphører, med mindre den virksomheten som har foregått har vært omfattende eller alvorlig på annen måte. 

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer