Vil ikke ha ansvar for skjeggkre

Gå til hovedinnhold

Vil ikke ha ansvar for skjeggkre

Skjeggkre har i løpet av de siste årene dukket opp i stadig flere norske boliger – og i stor grad i nyere bygg. Men Boligprodusentene oppfordrer sine medlemmer til ikke å erkjenne ansvar.

Skjeggkre i taklampen

Boligprodusentene anbefaler sine medlemmer om ikke å erkjenne ansvar ved reklamasjoner på skjeggkreskader. Det går frem av et notat som ble lagt ut på Boligprodusentenes nettsider tidligere i vår. Administrerende direktør Per Jæger sier at de ikke fikk spesielt mange henvendelser om dette temaet før anbefalingen ble lagt ut, og at det ikke er derfor dette notatet ble laget, men forteller at de nå opplever større pågang.

- Mange har nok trodd at det de har sett var sølvkre, og så viser det seg at det var skjeggkre, sier Jæger.

 

Nyere bygg

Skjeggkre ble ikke oppdaget i Norge før 2013, men har siden etablert seg i en rekke norske boliger. De er å finne både i nyere og eldre boliger, men hovedvekten synes å finnes i nyere boliger. Likevel er det usannsynlig at entreprenøren kan holdes ansvarlig, mener Jæger:

Per Jæger. Foto: Johnny Syversen. Per Jæger. Foto: Johnny Syversen. - Dette er jo et insekt vi ikke vet så mye om, men forskning hittil viser at de sannsynligvis fraktes med pappemballasje. Og de fleste som flytter kommer jo med en rekke pappesker. Sannsynligheten for at de kommer inn med beboers papp anser vi derfor som stor, sier Jæger, og legger til:

- Egentlig burde vi, når vi skal flytte inn i nye hus, ha en skjeggkrestasjon utenfor hvor alt pakkes ut.

På den måten vil man kunne minimere risikoen for å dra med seg skjeggkre inn. Skjeggkre overlever ikke ute i norsk klima.

 

Lite mat

I notatet legger Boligprodusentene vekt på at skjeggkre ikke finner noe særlig å spise på i tradisjonelle byggematerialer, og at det derfor virker lite sannsynlig at de kommer inn i boligen sammen med for eksempel trelast, mineralull, betong, osv. «Under produksjon, lagring og transport av byggevarene vil det heller ikke være gunstige klimaforhold for utvikling av skjeggkre. I råbyggfasen under oppføring av bygget, vil det normalt også være for kaldt» står det i notatet, som også påpeker at bevisbyrden ved reklamasjoner ligger på forbruker.

- Skjeggkre finnes etter hvert så mange steder, og både i nye og gamle bygg. Det anslås at rundt halvparten av alle boliger her til lands vil ha skjeggkre i løpet av få år. Kanskje må vi bare venne oss til dem, på samme måte som vi lever med sølvkre, fluer, veps og andre kryp, sier Jæger.

 

Verdiforringelse

Men foreløpig er ikke norske boligkjøpere forberedt. Skjeggkre har siden de dukket opp i Norge skapt konflikter ved boligsalg. Mange ender opp med forlik mellom kjøper og selger, men enkelte saker har blitt behandlet i tingretten. Ingen saker har foreløpig gått høyere opp i rettsvesenet.

Tingrettdommene viser at verditapet ved skjeggkre i bolig har blitt satt til mellom om lag 6 og 12 prosent. I den hittil nyeste dommen, som er fra desember 2017, og som er påanket til lagmannsretten, ble verdiforringelsen av en leilighet fra 2009, som ble solgt i 2015 til 3,5 millioner kroner, satt til ca. 10 prosent.

 

Forventninger til nyere bolig

I dommen påpekes paradokset ved kjøpers forventninger og realiteten: I visse tilfeller må kjøper kanskje kunne regne med at skadedyr kunne komme – dersom det for eksempel hadde dreid seg om en eldre bolig på landet, ville kjøperne måtte regne med at det kanskje kunne være mus i veggene. «Men i ei berre ni år gamal leiligheit i Oslo, i 8. etasje, må kjøparane som eit utgangspunkt kunne rekne med at bustaden er fri for utøy», står det. Videre påpekes det at det nettopp er i denne typen leiligheter at skjeggkre etter hvert er så vanlig at det på et tidspunkt må kunne bli noe kjøpere av nyere byleiligheter må forvente.

Foreløpig er imidlertid problemet så lite kjent at kjøperne i dette tilfellet ikke kunne lastes for ikke å ha forventninger om skjeggkre.

 

Forskning

For å forsøke å komme til bunns i spørsmålet om hvordan skjeggkreene kommer inn i norske boliger, betaler Boligprodusentene nå Mycoteam for å forske på saken.

- Vi ønsker mer kunnskap; kunnskap har aldri vært tung å bære. Derfor gjør vi nå som vi gjorde på den tiden mange fikk heksesot – vi setter i gang forskning på det. Den gangen resulterte forskningen i at vi fant molekyler som forårsaket heksesot. Malingsprodusentene påsto at de ikke hadde disse molekylene i malingen, men kort tid etter våre funn forsvant heksesotproblemet på magisk vis fra den nye malingen, sier Jæger.

Han påpeker at dersom forskningen viser at boligbyggerne kan gjøre noe for å minimere faren for skjeggkre, vil de selvsagt oppfordre sine medlemmer til å gjøre det.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer