Gode råd lønner seg

Gå til hovedinnhold

Gode råd lønner seg

Mycoteam er et rådgivende firma innen bygningsskader som skyldes fuktproblemer og biologiske skader. Mycoteam har bred erfaring med alle typer skader som oppstår i bygninger. Vi har ingen økonomisk interesse i sanering.

Medlemskortet gir deg:

Mycoteam gir enklere rådgivning til medlemmer av Huseiernes Landsforbund over telefon og på e-post. Medlemmene får 10 prosent rabatt på inspeksjoner og analyser og må opplyse om  medlemskap før oppdrag utføres. 

Mange boliger og bygninger kan ha skjulte fukt- og soppskader som det tar lang tid å oppdage. Vi utfører skadekartlegging av biologiske bygningsskader, og vår kompetanse sikrer at riktige tiltak anbefales i det enkelte skadetilfellet. Vi tilbyr prøvetaking utført av våre rådgivere eller av kunder direkte. Vi har ekspertise innen råte, inneklima, fukt- og vannskader, heksesot, asbest, radon og insekter.

Mycoteam har biologisk fagkompetanse, er nøytrale og har ingen økonomisk interesse i sanering.

Kontakt oss!