Mange boliger og bygninger kan ha skjulte fukt- og soppskader som det tar lang tid å oppdage. Vi utfører skadekartlegging av biologiske bygningsskader, og vår kompetanse sikrer at riktige tiltak anbefales i det enkelte skadetilfellet. Vi tilbyr prøvetaking utført av våre rådgivere eller av kunder direkte. Vi har ekspertise innen råte, inneklima, fukt- og vannskader, heksesot, asbest, radon og insekter.

Mycoteam har biologisk fagkompetanse, er nøytrale og har ingen økonomisk interesse i sanering.