Bøker om vannskader, treskadeinsekter og skjeggkre fra Mycoteam

Gå til hovedinnhold

Bøker om vannskader, treskadeinsekter og skjeggkre fra Mycoteam

Trenger du litt grundigere informasjon om vannskader, treskadeinsekter eller skjeggkre? Som medlem i Huseierne får du god rabatt på bøker fra Mycoteam som omhandler disse temaene.

Bestill bøker her

Håndbok om vannskader

av Oddvar Stensrød og Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam

Boken presenterer metoder og løsninger som sikrer at skadebegrensning, tørking og gjenoppbygging gir bygningen og bygningsdelene like god kvalitet som før skaden. Med enkle trinn-for-trinn forklaringer og praktiske tips bidrar boken til å gjøre et stort og sammensatt fagområde tilgjengelig og forståelig for folk flest. Boken fungerer som en ”bruksanvisning” for de ulike fagfolkene samtidig som den hjelper huseiere til å forstå hva som gjøres og hvorfor. Boken tar også for seg årsakene til at vannskader oppstår, beskriver hvordan man skal bygge røranlegg og våtrom samt viser forebyggende tiltak som vil hindre at vannskader oppstår.

For huseiere vil boken gjøre det lettere å følge med på hva som skjer når en vannskade utbedres, og enklere kunne stille riktige krav til det som blir gjort.

220 sider med tekst, foto og illustrasjoner.

Medlemspris for Huseiernes medlemmer: 294 kr inkl. porto.
Utsalgspris er 490 kr

Bestill bok

Håndbok om skjeggkre

av Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam

Boken er egnet for alle som på ulike måter kommer i kontakt med skjeggkre. Her gis det viktig informasjon og kunnskap om hvor og hvorfor skjeggkreene forekommer innendørs. Boken beskriver også hvordan man undersøker og vurderer forekomst av skjeggkre, slik at de kan håndteres på optimal måte.  

62 sider med tekst, foto og illustrasjoner.

Medlemspris for Huseiernes medlemmer: 149 kr inkl. porto.
Utsalgspris er 249 kr

Bestill bok

Treskadeinsekter i bygninger

av Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam

Boken beskriver på en enkel måte hva som er problemet, hvor skader oppstår, hvordan man undersøker og vurderer slike skader, samt hvordan de utbedres – stort sett giftfritt. Etter vår erfaring er det ofte lite fokus på å klarlegge og endre de primære skadeårsakene (fukt, råte) og de rent bygningsmessige skadene som eventuelt har oppstått. I tillegg er det lite oppmerksomhet rundt muligheten for forebyggende tiltak.

150 sider med tekst, foto og illustrasjoner.

Medlemspris for Huseiernes medlemmer: 210 kr inkl. porto.
Utsalgspris er 350 kr

 

Bestill bøker her

Takk for din bestilling.

 


Medlemsfordel

VB-logo_boks_PMS300EC_CMYK.AI.png

Mycoteam - Gode råd lønner seg

Mycoteam er et rådgivende firma innen bygningsskader som skyldes fuktproblemer og biologiske skader. Mycoteam har bred erfaring med alle typer skader som oppstår i bygninger. Som medlem i Huseierne får du 10 % rabatt på inspeksjoner og analyser.

Les mer om tilbudet

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler