Unngå innbrudd i påskeferien

Gå til hovedinnhold

Unngå innbrudd i påskeferien

Nå er det straks påskeferie for de fleste, og en tid hvor mange reiser vekk. Husk å la det være litt lys på mens du er borte, få hjelp til å tømme postkassen og å rydde snø.

Innbrudd: Ta noen forholdsregler før du reiser

Vinningsforbrytere forbereder seg ofte før de slår til. De går gjerne flere runder i nabolaget for å merke seg forlatte hus. Det kan derfor lønne seg å skape inntrykk av at du er hjemme.

- Sørg for at huset ikke ser tomt ut, råder seksjonssjef i Kriminalvakten i Oslo, Ann Kristin Hoff Johansen.

Er du forberedt?

Politiet mener at økende installasjon av boligalarm kan være en av årsakene til nedgang i antall anmeldelser for innbrudd.

De ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå publisert den 21. mars viser at det i 2017 ble anmeldt 94 900 eiendomstyverier, og at nedgangen i denne vinningskriminaliteten er på nesten 10 prosent sammenlignet med forrige år. Siden tusenårsskiftet er det en halvering av tilfeller. Også Finans Norge bekrefter at de registrerer en nedgang i antall forsikringsutbetalinger etter innbrudd fra hus og hytter. Likevel representerer tallene mange innbrudd daglig.

- Det har skjedd mye med teknologien, og når tyvene ser at boligen er merket, vil de heller lete etter boliger hvor det vil være lettere å komme seg inn ubemerket, sier Johansen.

Politiet erfarer at mer enn 60 prosent av alle innbrudd skjer på dagtid. 10 sekunder er ofte tilstrekkelig for å forsere en usikret dør, eller et vindu. Vil innbruddet ta 60 sekunder eller mer, tar det ofte motet fra tyven, særlig hvis han må lage støy. Vinduer forseres like ofte som dører, og baksiden av huset forseres oftere en framsiden. Svake punkter vil være vinduer med utvendige glasslister, kjellervinduer med enkelt glass og hasper, terrassedører med svake låsbeslag, eller bakdører til kjeller eller vaskerom som oftere er svakere enn inngangsdøren.

Selvsagt har du ikke stigen hengende klar foran vinduene til overetasjen?

Unngå selvtekt

Skulle du være så uheldig (eller heldig) å ta tyven på fersk gjerning, tenk deg godt om.

Selvtekt betyr at noen, for å ivareta en reell rettighet, tar seg selv til rette istedenfor å gå veien om de lovlige myndigheter. Den som ved selvtekt bryter straffebud, vil i utgangspunktet kunne straffes for dette selv om straffen blir mildere enn ellers. I en viss utstrekning anerkjennes selvtekt som lovlig, for eksempel når eieren tar sin gjenstand tilbake fra tyven. Det kan her foreligge overgangstilfeller mellom selvtekt og nødverge.

«En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den som har retten, handler for å gjenopprette en ulovlig tilstand, og det ville være urimelig å måtte vente på myndighetenes bistand. Makt mot en person kan bare brukes når rettskrenkelsen er åpenbar, og må ikke gå lenger enn forsvarlig.» (Straffeloven om selvtekt i § 19)* 

Bestemmelsen er utformet slik at den trekker snevre grenser rundt adgangen til straffefritt å begå selvtekt som ellers ville ha vært en straffbar handling. Selvtekt er bare lovlig dersom den som handler eller den som det handles på vegne av, har en materiell rett, jamfør passusen «den som har retten», kan man lese i Store Norske Leksikon.

- Dersom et medlem hadde ringt meg og spurt hva han/hun burde gjøre dersom en tyv kom inn mens vedkommende var hjemme, ville rådet mitt være å ikke gjøre noe og håpe at tyven stikker når han oppdager at boligeieren er hjemme, sier advokat i Huseiernes Landsforbund, Yana Totland.

Faren for å bli skadet ved å forsøke å holde på tyven er stor, og det mest sannsynlige utfallet er nok at tyven likevel stikker av – i verste fall etter å ha forårsaket fysisk skade på deg.

Det er seksjonslederen i politiet enig i.

- Grip ikke inn i en situasjon med mindre det er fare for liv, advarer hun.

Desto viktigere vil det være å observere, ta bilder eller filme og notere tips til politiet om for eksempel registreringsnummer på en bil.

- Varsle samtidig politiet slik at de har muligheten til å gripe raskt inn, sier hun.

Politiets råd

La lys og radio stå på, gjerne i kombinasjon med en tidsbryter.

Unngå å forlate hjemmet helt mørkt og med alle gardiner trukket for.

Få hjelp til å vanne blomster, slå gresset eller måke snø.

Få hjelp til å tømme postkassen og fylle søppelkassen.

Samarbeid med naboer og sørg for at noen du kjenner kommer innom mens du er borte. 

Lukk og lås garasjen.

Installer forsikringsgodkjente låser på alle ytterdører og vinduer.

Ytterdører bør ha to låser, og minst en bør være FG-godkjent.

Dørkarmer og hengsler bør forsterkes med beslag.

Unngå å oppbevare verktøy og stiger lett tilgjengelig.

Installer sensorer for å slå på utelamper ved bevegelser.

Installer FG-godkjent alarm tilknyttet alarmsentral, og få klistremerke på dører og vinduer som varler at hjemmet er sikret med alarm.

Vær oppmerksom på merking av dører, postkasser eller en garasjeport du selv ikke har satt på. Det kan være en klistrelapp, mynt, tagg eller andre kjennetegn som en tyv kan ha plassert.

Merk, fotografer og lag en oversikt over verdisaker du eier. Har du hatt innbrudd er det til stor hjelp å ha dokumentasjon av eiendelene dine.

Oppbevar verdisaker i bankboks eller et FG-godkjent brannskap.

Kilde: Politiet

* Bestemmelsen er omtalt i Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) kap. 14.3.4 (s. 210–211) og kap. 30 (s. 422–423)

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler