Slukkespray: Test viser dårlig effekt

Gå til hovedinnhold

Slukkespray: Test viser dårlig effekt

Har du en slukkespray stående på kjøkkenet som du trodde ville være redningen hvis noe skulle ta fyr? Slik er det absolutt ikke, viser en test

Det er SP Fire Research som har gjennomført testen av 11 slike sprayer fra det norske markedet på oppdrag fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB, sier de er overrasket over at det var så store forskjeller mellom produktene.

- Forskjellene underbygger viktigheten av å spre kunnskap om de ulike produktene. En så dårlig slukkeeffekt som enkelte av produktene viser, vil både gi en falsk trygghet for brukere, og ikke minst undergrave tilliten til de bedre produktene, sier hun.

- En slukkespray kan ikke erstatte krav til annet slukkeutstyr, og de beste i testen bør kun være et supplement.

Les hele rapporten og testen av de 11 produktene her.

Store forskjeller

Rapporten fra SP Fire Research påpeker at kravene som stilles til slukkesprayer er tydelige når det gjelder merking, men uklare med hensyn til slukkeeffekt.Det oppstod mye røyk og damp da SP Fire Research forsøkte slukke frityrbrann med slukkespray. Foto: SP Fire ResearchDet oppstod mye røyk og damp da SP Fire Research forsøkte slukke frityrbrann med slukkespray. Foto: SP Fire Research

Det finnes foreløpig ingen norsk teststandard for slukkesprayer, men resultatene viser at de fleste av sprayene ikke tilfredsstiller verken britiske eller kommende europeiske krav til standard.

Videre viser testen at det er store forskjeller mellom de ulike sprayene. Mens noen hadde middels eller god slukkeeffekt, hadde enkelte ingen slukkeeffekt i det hele tatt. De beste bør altså kun brukes som et supplement til annet slukkeutstyr.

«Den store forskjellen mellom produktene underbygger viktigheten av å spre kunnskap om de ulike produktene. En så dårlig slukkeeffekt som enkelte av produktene viser, vil både gi en falsk trygghet for brukere, og ikke minst undergrave tilliten til de bedre produktene» heter det i rapporten.

Det understrekes imidlertid at de beste produktene kan være et nyttig supplement for å slukke små branner på steder hvor det ikke finnes ordentlig brannslukker.

sikkerhverdag.no kan du lese om anbefalt brannustyr til bolig.

Overrasket

Også hos Forbrukerrådet er de overrasket over resultatet.

- Jeg tror mange med oss har trodd at det har vært knyttet konkrete slukkekrav til slike slukkesprayer, og at de er i stand til å slukke småbranner på kjøkken, i bil, båt, garasjer og andre steder du kanskje ikke har umiddelbar tilgang på et brannslukningsapparat, sier Jogrim Aabakken hos Forbrukerrådet, og fortsetter:

- DSBs test viser at disse slukkesprayene overhodet ikke kan erstatte et skikkelig brannslukningsapparat. Og DSB anbefaler for eksempel å slukke frityrbrann med lokk eller brannteppe fremfor spray. Det er noe forbrukerne bør bite seg merke i.

Aabakken, som er testansvarlig i Forbrukerrådet, håper DSB’s test vil få produsentene til å lage bedre produkter.

- Forbrukerrådet har jo også en lang tradisjon for å gjøre tester, og i tillegg til å opplyse forbrukerne, er en av målsetningene med slike tester å påvirke bransjen slik at de forbedrer produktene sine, sier han.

Rapporten fra SP Fire Research peker på et behov for økt tilsyn av produktgruppen, og en «tydeliggjøring av hvordan regelverket skal forstås med hensyn på slukkeeffekt, og behov for bedre informasjon til både forbrukere og markedsaktører.»

DSB skriver på sine nettsider at de vil vurdere å utarbeide informasjonsmateriell til bransjen, og å føre tilsyn med bransjen mer hyppig i kommende år.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer