Hva skjer etter du har hatt brann?

Gå til hovedinnhold

Hva skjer etter du har hatt brann?

Det er lett å gi tips til hvordan man skal unngå brann, men hva skal man gjøre når uhellet har vært ute og du trenger hjelp?

I 2011 utbetalte forsikringsselskapene 5,56 milliarder kroner i erstatning etter brann. Det er en nedgang på 50 millioner fra året før, men langt over bunnåret 2003 hvor det ble utbetalt 2,9 milliarder kroner. Til tross for at det brenner vesentlig mindre, er det større verdier som går opp i røyk viser tallene som er hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Dsb).

- Brannerstatningene varierer en del i enkeltår som følge av rene tilfeldigheter. I 2012 har det eksempelvis vært en klar nedgang i brannerstatningene i forhold til 2011. Vi omgir oss med større verdier. Vi bygger dyrere hus og eier mer kostbare ting. Samtidig har velferdsøkningen i Norge gjort at større verdier går tapt når ulykken først er ute, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).
Hva som skjer når brannen først har tatt deg er det lite informasjon om. Uansett hvor godt man sikrer seg kan man være uheldig og få huset brent ned.

- Ingen vet hvordan man skal forholde seg når du står utenfor huset ditt. Du ser at det er totalskadet av brann og du står der i undertøyet natt til søndag. Ingen jeg har vært i kontakt med har noen som helst erfaring med hvordan de skal forholde seg. Der kommer vi inn i bildet, forteller seniorkonsulent Wencke Emberland i If-skadeforsikring.


Når uhellet først er ute

Forsikringsselskapet vil øyeblikkelig komme inn i bildet og du vil oppnå kontakt med de umiddelbart.

- Det stilles høye krav til forsikringsselskapene. De aller fleste er godt fornøyde etter et skadeoppgjør, viser flere undersøkelser. Konkurransehensyn gjør også at det er viktig å være god på skadeoppgjør. Det bidrar til trygghet for kundene, sier Neverdal.
Vi tok en prat med Norges største selskap, If-skadeforsikring, og spurte om de ville lose oss gjennom en tenkt prosess.

- Først og fremst er det viktig for oss å komme i kontakt med kunden så fort som over hodet mulig. På vår døgntelefon vil du alltid komme i kontakt med oss og vi vil innkalle til møte så snart det lar seg gjøre. I første omgang er det viktig å skape en trygghet ved at man har et navn og et nummer man kan forholde seg til, forteller Wencke Emberland i If.

Når man er utsatt for brann kan man ha blitt nødt til å forlate alt man eier og har inne i huset. I verste fall kan du stå der i bare undertøyet. Da er det viktig å få dekket de aller største behovene med en gang. Forsikringsselskapet vil, om de ikke kan gi deg penger umiddelbart, stille en garanti overfor butikker og liknende slik at du kan hente ut ting du trenger. Det samme gjelder for innlosjering på hotell.

- Da har vi dekket klær og husly og det holder for mange i første omgang, forteller hun.
Når det aller mest nødvendige er tatt hånd om ønsker man å få til et møte. Da vil man bruke tid på kartlegge omfanget så detaljert som mulig. Da vil man også se på hva forsikringen dekker.

- Det som er bra er at man ikke lenger er underforsikret når det gjelder innbo. Noen finner allikevel kanskje ut at de burde forsikret seg for et høyere beløp, sier Emberland.

Kartlegge omfanget

Deretter starter prosessen med å finne ut hvilke eiendeler du var i besittelse av og verdien. Det finnes ikke noe krav om at eiendeler skal dokumenteres.
- Det er alltid en fordel å kunne dokumentere med bilder eller kvitteringer. Samtidig er ikke et bilde noe som helst bevis på at du fortsatt er i besittelse av den aktuelle eiendelen. Derfor er ikke bilder noe krav for dokumentasjon. Men det vil aldri telle negativt. 

For forsikringsselskapet er det viktig at man klarer å gi så detaljert liste som mulig, og at man verdsetter løsøret sitt. Det er ikke alltid man vil være enige i en tings verdi. Da har selskapet løsørekonsulenter og eksperter som kan være med å verdifastsette tingene dine.

- Som oftest er det enkelt å finne ut hva noe er verdt. Det er gjerne antikviteter og arvegods som kan være vanskelig å anslå en pris på. I tillegg må man også være klar over at verdien på for eksempel elektronikk faller i verdi gjennom årenes løp og det tar vi høyde for.

Er saken avsluttet og du kommer på at det er mer du ikke har ført opp er ikke håpet ute.

- Vi opplever stadig at man kommer på ting i ettertid som ikke har vært ført opp på listen. Typisk er det når julen setter inn og man plutselig husker på all julepynten man glemte å føre på listen. Selv om saken er avsluttet kan man alltid komme tilbake dersom dette er ting man ønsker erstattet.

Nytt hus

I store branner må huset ofte totalrenoveres eller rett og slett bygges opp igjen. Da gir forsikringsselskapene deg to alternativer: Du kan la selskapet være byggherre og bygge opp alt, eller du kan få utbetalt erstatning og foreta oppbygningen på egenhånd.

- Vi har våre avtaler med entreprenører som vi synes er gode. Vi liker også å ha kontroll på det som gjøres. For de fleste vil dette være den mest praktiske løsningen. For noen kan det være mer hensiktsmessig å foreta jobben selv. Dette er gjerne personer med egen fagkompetanse eller med gode forbindelser. Vi foretrekker å gjøre jobben selv, men ingen får nei hvis de ønsker ta det på egenhånd, sier Emberland.

Lite svindel

Selskapene rapporterer om lite svindel i slike saker. Emberland tror det rett og slett har med at folk har helt andre ting å tenke på enn å blåse opp sine egne verdier.

- Vi ser alltid an hva som er sannsynlig at personen kan ha eid. Ederdunsdyner er et klassisk eksempel. Få eier dette, men det er heller ikke så mange som bløffer på seg slikt, forteller hun. 

I tillegg er det vanskelig å få erstatning for kontanter som har ligget i madrassen og ekstremt dyre smykker du ikke kan gjøre rede for.

- Nesten alle lider psykisk i større eller mindre grad etter en storbrann. Jeg tror de færreste tenker forsikringssvindel i denne situasjonen. Man er selvsagt opptatt av å få igjen maksimalt av det man hadde av verdier, men man skal ikke føle seg mistenkt for svindel, sier hun. dek@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer