Slik griller du trygt

Gå til hovedinnhold

Slik griller du trygt

Ekstrem tørr sommer gjør at selv grilling i hagen kan være farlig. Nå må du vise stor aktsomhet ved grilling. Er du uforsiktig kan det koste deg dyrt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) melder at det nå er ekstrem skogbrannfare i hele Sør-Norge. DSB mener at alle nå må ta sin del av ansvaret for å forhindre at branner oppstår og sprer seg. Hvis ikke risikerer vi store ødeleggelser – ikke bare av skog og utmark, men også hus og hjem. I verste fall kan liv gå tapt.

- Hver enkelt av oss har en plikt til å være aktsom. Slik situasjonen er nå skal det lite til før aktsomhetsplikten er brutt, og det kan være straffbart, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Høysesong for grill og grillbrann

Sommeren er høysesong for grilling i Norge, og ifølge Finans Norge ble det i fjor sommer utbetalt over 100 millioner kroner i erstatning etter branner og branntilløp der kilden var grill, fyrstikker og røyking.

Hvis man skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten ifølge DSB. Dette innebærer at du må være forsiktig, ansvarsfull og bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet.

- Slokking av skogbrann er svært krevende og slett ikke uten risiko. Mannskapene fra brann- og redningsvesen, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner og andre gjør en fantastisk innsats. Beredskapen er god, men vi går nå inn i en ferieperiode som kan skape ressursmessige utfordringer, understreker Daae.

Bruker du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Forsikringsbransjen er naturligvis bekymret for at gode sommerdager skal ende i katastrofer for familier og for storsamfunnet.

- Grillen er en kilde til gode matopplevelser og hyggelige familiestunder, men vi opplever hvert år at ubetenksom bruk av grillen er med på å skape farlige situasjoner og branner som i verste fall tar med seg hus eller hytte, sier skadesjef Annika Persson i Codan Forsikring i en pressemelding.

Uansvarlig grilling kan koste deg dyrt

Husforsikringen dekker vanligvis brann i egen bolig. Men dersom det viser seg at det er uansvarlig grilling som er årsaken til brannen, kan det fort bli dyrt.

- Vi oppfordrer alle til å bruke sunt grillvett i sommer. Dersom man er uheldig, er det én sak. Men dersom årsaken til brannen er at du har vist grov uaktsomhet, kan dette påvirke skadeoppgjøret hos forsikringsselskapet ditt, sier Persson.

Norsk brannvernforening har utarbeidet en tipunktsliste for å gjøre grillhverdagen tryggere for deg og alle rundt deg.

10 råd for tryggere grilling:

- Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale.

- Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.

- Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.

- Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.

- Steng blussene på gassgrillen før du åpner for tilførselen på gassflasken.

-Tenn alltid gassgrillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.

- Sjekk gassgrillens slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.

- Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.

- Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær kullgrillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.

- Påse at kullgrillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer