Pass opp for selvantenning

Gå til hovedinnhold

Pass opp for selvantenning

Skal du steke fattigmann og smultringer før jul, bør du stå ved komfyren hele tiden. Gryta med olje eller smult kan antenne fortere enn du aner.

Bruk av fett og smult i juleforberedelsene øker risikoen for brann. Desember er den klart verste brannmåneden på landsbasis, med nesten dobbelt så mange branner som i en vanlig måned. Ta derfor noen forholdsregler.

Kan være selvantennende

Høy temperatur er årsaken til at smult og olje antenner. Vanligvis ligger temperaturen et sted mellom 150 og 200 grader når man steker julekaker. Stiger temperaturen til over 300 grader, kan væsken selvantenne. Etter hvert som oljen brukes, synker temperaturgrensen for selvantennelse. Er porsjonene store og kakene mange, øker altså brannfaren. 

Bruk aldri vann

Opplever du at gryta antenner, må du aldri bruke vann mot flammene. Vann fører til en kraftig dampeksplosjon som slynger brennende fett ut av gryta. Du risikerer både alvorlige brannskader og at brannen sprer seg raskt. Siden det ofte samler seg store mengder fett i vifta over komfyren, er det blant annet stor fare for at brannen kan spre seg denne veien.

Et tett lokk eller brannteppe

Begynner det å brenne, må du kvele flammene umiddelbart. Derfor er det viktig å ha et grytelokk eller et brannteppe liggende parat når du begynner med julebaksten. Lokket må slutte tett rundt frityrgryta. Skulle uhellet være ute, legger du lokket eller brannteppet raskt over den brennende kjelen. Slå av komfyren, og la gryta stå stille til den er kald. Forsøk aldri å flytte en brennende gryte. Da risikerer du å få den hete og brennende oljen over deg.

Du kan bruke spesialslokker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forteller at vanlige håndslokkeapparater med skum, pulver og CO2 har dårlig slokkeeffekt på brann i vegetabilske oljer. Dessuten kan trykket i slike slokkere, spesielt pulverslukkere, være så stort at den brennende oljen spres utenfor kjelen. Dermed øker brannen i omfang.

Det finnes egne håndslokkere som du får kjøpt hos jernvarehandlere og i byggevarehus og som er spesialutviklet for å slokke branner i frityr. Tester viser at disse effektivt slokker og kjøler ned frityrbranner, der andre vanlige slokkere ikke er egnet. Bruker du mye frityr kan det være lurt å ha et slikt spesialapparat tilgjengelig på kjøkkenet.

ngs@huseierne.no

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer