Her er de fossilfrie løsningene

Gå til hovedinnhold

Her er de fossilfrie løsningene

Panikken kan avlyses. I januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming, det behøver ikke bli dramatisk.

Med 60 000 oljefyrer og kanskje så mange som 100 000 parafinkaminer er det en stor andel norske husstander som bekymrer seg for forbudet som inntrer 1. januar 2020. Noen har sikkert fått med seg at Enova har doblet støtten til fjerning av slike installasjoner, men det er få fremstøt i media med løsningsorienterte tips til forbrukerne. Derfor har vi i Hus & Bolig samlet nyttig informasjon til deg som fyrer fossilt i dag.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Ja, de fleste ønsker å ha en miljøvennlig oppvarming. Ja, det kan bli en stor kostnad for mange å bytte ut et oljefyringsanlegg eller en parafinkamin. Ja, vannbåren varme er en strålende måte å varme opp et hus på. Dersom du har et vannbårent anlegg med en oljefyr i kjelleren er det både økonomisk smart og miljøvennlig å konvertere til biofyringsolje hvis oljefyren er i god nok stand. Det er umulig å gi et standard svar på om oljefyren din er i god nok stand, men det kan en fyringstekniker svare deg på. Han eller hun vil også kunne fortelle deg hvor mye det vil koste å rense og å konvertere en oljefyr når du likevel har en årlig sjekk av anlegget. Benytt bare neste besøk til å undersøke om nettopp din oljefyr eller din parafinkamin kan konvertere.

Ikke samme kvalitet

Noen detaljer er det likevel viktig å få med seg. Biofyringsolje og bioparafin er produsert av av nedbrytbart matavfall eller planter. Disse ressursene har derfor ikke de samme kvalitetene som fossilt brennstoff. De tåler mindre kulde, tåler mindre lagring, og det er heller ikke samme tilgjengelighet til disse drivstoffene som til fossile løsninger. Det er også viktig å være klar over at råstoffet som brukes til å produsere biofyringsolje og bioparafin kan ta beslag på norsk matjord. At Enova går hardt ut for å få deg med på laget kan forstås. Som nasjon har vi akseptert målet om å redusere klimagassutslippene, og selvfølgelig er det bedre å finne andre løsninger på sikt. Likevel behøver ikke 2020 være en absolutt deadline. 

- Mange tror dette betyr at de MÅ hive ut oljekjelen, men det er de ikke nødt til, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Man er heller ikke tvunget til å kaste ut parafinkaminen hvis man ikke ser seg råd til en ny løsning. Men man kan notere seg at ut 2018 vil man være berettiget til en støtte på 6 000 kroner fra Enova ved utskiftning av kamin med en bærekraftig løsning.

- Forbudet gjelder bruk av fossil fyringsolje og parafin, men nå leverer flere varmeforhandlere fornybar fyringsolje og parafin, også kalt biofyringsolje og bioparafin. Dette gjør at du kan fortsette å bruke det eksisterende anlegget ditt, sier Nøstvik.

Hun anbefaler å be om standarden EN 14214 for biofyringsolje, noe fyringsteknikeren bør kunne undersøke.

Daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF), Rolf Munk Blaker understreker at kvaliteten på bioparafinen  bør være i henhold til EN 15940, som er standarden for fornybar biodiesel-kvalitet. Eco-1 Bioenergi AS, som er leverandør av bioparafin i dag, kaller denne kvaliteten «BFO 2G». Derimot bør man sjekke at man kan få adgang til bioparafin. Dette vil sannsynligvis fyringsteknikeren kunne svare på.

Alternativer

Det er flere alternativer til oljefyr og kamin. Enova støtter bærekraftige alternativer med ekstra midler frem til 2019. Prinsippet for støtte er i bunnen 25 prosent av kostnadene (med et tak på 50 000 kroner). Ut 2018 har Enova likevel doblet støtten for å få dem som nøler ned fra gjerdet.

Støtteberettigede tiltak

Enova har tidligere gitt 10 000 kroner ekstra i støtte til de som fjerner oljefyr og tank samtidig som de installerer en Enova-støttet varmeløsning. Støtten er doblet til 20 000 kroner ut hele 2018. I 2019 senkes støtten tilbake til 10 000 kroner, og når forbudet er på plass i januar 2020 vil det ikke lenger være noen pengestøtte å hente til oljeutfasing.

De fire støtteberettigede alternativene til oljefyr og tank er væske-til-vann-varmepumpe, luft-til- vann-varmepumpe, biokjel og bio-ovn med vannkappe:

Væske-til-vann-varmepumpe

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele huset.

Luft-til-vann-varmepumpe

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele huset.

Biokjel

Biokjelen bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Den kan dekke hele varmebehovet ditt, og gir et godt og lunt inneklima. I tillegg kan den varme tappevannet i boligen.

Bio-ovn med vannkappe

Mens en vanlig ved- eller pelletsovn varmer rommet den står i, vil bio-ovnen med vannkappe fordele varmen rundt i hele huset gjennom et vannbårent system. Også den bruker ved eller pellets, men 80 prosent av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i huset. Resten av varmen fra ovnen varmer opp rommet den står i på vanlig vis.

Støtter også utskifting av parafinkamin

Også fjerning av parafinkaminer kan du få støtte til når du bytter ut kaminen med en luft-til-luft- varmepumpe en vedovn eller en pelletskamin før 2019. Dette tiltaket kan du få 6 000 kroner i støtte for. Venter du til 2019 vil støtten halveres til 3 000 kroner før den fjernes når forbudet trer i kraft 1. januar 2020.

Mest støtte for væske-til-vann-varmepumpe

Den løsningen som gir mest i støtte, er væske-til-vann-varmepumpe, hvor du i tillegg til de 20 000 kronene du får for å fjerne oljekjel og tank, kan få tilbake inntil 30 000 kroner.

– Dette gir deg dessuten lavere energiutgifter fra første dag. Det er dyrt å fyre med olje, og med de løsningene vi støtter, vil energiregningen krympe betraktelig. Siden du uansett må bytte varmeløsning innen 2020, taper du derfor penger for hver dag du venter, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Gjør en grundig vurdering

Hun anbefaler at alle gjør en grundig vurdering før de bestemmer seg for hvilken løsning de skal gå for.

- Det er gjerne slik at tiltakene som er dyrest å skaffe gir de største besparelsene i energiutgifter. I tillegg til totalregnestykket anbefaler vi å tenke komfort og hva som passer best for din bolig før du velger løsning. Har du en oljefyr, har du også et vannbårent anlegg, og vi vil sterkt anbefale løsninger som gjør det mulig å utnytte det vannbårne anlegget, siden dette både er mest effektivt og gir den beste varmen, avslutter Kvam.

Etter at du har byttet ut din gamle installasjon med en av de støtteberettigede løsningene, kan du registrere tiltaket ved å sende inn kvitteringer på enova.no Gå inn på tiltaket som gjelder din løsning, og last ned kvitteringene. Etter tre uker vil du få pengene du har krav på rett inn på konto.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler