Doblet støtte til fossilfri oppvarming

Gå til hovedinnhold

Doblet støtte til fossilfri oppvarming

Tilbudet gjelder hvis du bytter ut olje- eller parafin innen 2018 med en varmeløsning som kvalifiserer til støtte fra Enova.

Enova ønsker å få olje- og parafinfyreiere ned fra gjerdet ved å doble støtten til de som er tidlig ute. Den maksimale summen du nå kan få tilbakebetalt er hevet til 50 000 kroner. Støtten fjernes helt i 2020.

- Vi vet at det er titusener av oljefyreiere som fremdeles sitter på gjerdet. Når vi nå hever støtten, er det for å få mange ned fra gjerdet og sette fart på oljeutfasingen, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Hvis du fyrer med fossilt brennstoff, og vurderer for eksempel å gå over til en varmepumpeløsning, kan du gå inn på Enovas fyringskalkulator for å beregne årlige fyringskostnader med denne løsningen.

Bioolje ikke støtteberettiget

Vannbåren varme er en god måte å varme opp boligen på. Fortsatt bruk av oljekjelen til bioolje forutsetter derimot at det foretas en skikkelig rens av oljekjel og tank, og at anlegget er i god stand. Men denne løsningen er ikke støtteberettiget.

- Enova gir bare støtte til løsninger hvor støtte er nødvendig for å gjøre dem konkurransedyktig, og en konvertering til bioolje koster ikke all verden, sier Kvam.

Markedsdirektøren mener bioolje kan være et godt alternativ for noen, så lenge den er bærekraftig, men presiserer:

- Da må du først forsikre deg om at oljekjelen din er i god stand, slik at du får god effekt av oljen, og at du har en leverandør i ditt distrikt som tilbyr slik olje. Du må også være klar over at det er enda dyrere å fyre med bioolje enn vanlig olje slik prisen er i dag, forteller hun.

Støtteberettigede tiltak

Enova har tidligere gitt 10 000 kroner ekstra i støtte til de som fjerner oljefyr og tank samtidig som de installerer en Enova-støttet varmeløsning. Nå dobles denne støtten til 20 000 kroner ut hele 2018. I 2019 senkes støtten tilbake til 10 000 kroner, og når forbudet er på plass i januar 2020 vil det ikke lenger være noen pengestøtte å hente til oljeutfasing.

De fire støtteberettigede alternativene til oljefyr og tank er væske-til-vann-varmepumpe, luft-til- vann-varmepumpe, biokjel og bio-ovn med vannkappe:

Væske-til-vann-varmepumpe

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele huset.

Luft-til-vann-varmepumpe

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele huset.

Biokjel

Biokjelen bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Den kan dekke hele varmebehovet ditt, og gir et godt og lunt inneklima. I tillegg kan den varme tappevannet i boligen.

Bio-ovn med vannkappe

Mens en vanlig ved- eller pelletsovn varmer rommet den står i, vil bio-ovnen med vannkappe fordele varmen rundt i hele huset gjennom et vannbårent system. Også den bruker ved eller pellets, men 80 prosent av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i huset. Resten av varmen fra ovnen varmer opp rommet den står i på vanlig vis.

Støtter også utskifting av parafinkamin

Også fjerning av parafinkaminer kan du få støtte til når du bytter ut kaminen med en luft-til-luft- varmepumpe en vedovn eller en pelletskamin før 2019. Dette tiltaket kan du få 6 000 kroner i støtte for. Venter du til 2019 vil støtten halveres til 3 000 kroner før den fjernes når forbudet trer i kraft 1. januar 2020.

Mest støtte for væske-til-vann-varmepumpe

Den løsningen som gir mest i støtte, er væske-til-vann-varmepumpe, hvor du i tillegg til de 20 000 kronene du får for å fjerne oljekjel og tank, kan få tilbake inntil 30 000 kroner.

– Dette gir deg dessuten lavere energiutgifter fra første dag. Det er dyrt å fyre med olje, og med de løsningene vi støtter, vil energiregningen krympe betraktelig. Siden du uansett må bytte varmeløsning innen 2020, taper du derfor penger for hver dag du venter, sier Kvam.

Gjør en grundig vurdering

Hun anbefaler at alle gjør en grundig vurdering før de bestemmer seg for hvilken løsning de skal gå for.

- Det er gjerne slik at tiltakene som er dyrest å skaffe gir de største besparelsene i energiutgifter. I tillegg til totalregnestykket anbefaler vi å tenke komfort og hva som passer best for din bolig før du velger løsning. Har du en oljefyr, har du også et vannbårent anlegg, og vi vil sterkt anbefale løsninger som gjør det mulig å utnytte det vannbårne anlegget, siden dette både er mest effektivt og gir den beste varmen, avslutter Kvam.

Etter at du har byttet ut din gamle installasjon med en av de støtteberettigede løsningene, kan du registrere tiltaket ved å sende inn kvitteringer på enova.no Gå inn på tiltaket som gjelder din løsning, og last ned kvitteringene. Etter tre uker vil du få pengene du har krav på rett inn på konto.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer