Du kan fortsatt bruke parafinkaminen

Gå til hovedinnhold

Du kan fortsatt bruke parafinkaminen

Forbudet mot fossil oppvarming som inntrer 1. januar 2020, har ført til at mange frykter store utgifter til ny oppvarmingsløsning. Det kan bli billigere enn forventet.

Hus & Bolig har i tidligere artikler tatt for seg alternativer til oljefyring. Vi har også skrevet om oppvarmingsløsninger med forskjellige typer varmepumper.

Den siste artikkelen tok for seg konvertering av oljefyr til biobrensel. Men det er ikke bare oljefyren som kan konverteres til biobrensel. Det kan også parafinkaminen som Enova antar gjelder 75 000 husstander. Norsk Varmeteknisk Forening tror det kan dreie seg så mange som 100 000 til 130 000 husstander.

Parafinkaminen er tilleggsoppvarming

- Parafin til oppvarming i Norge er tilleggsoppvarming, sier daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF), Rolf Munk Blaker.

Vanligvis vil man bruke parafinkaminen gjennom årets kaldeste perioder i boliger som ellers bruker elektrisk oppvarming. Blaker ser ingen grunn til å kvitte seg med parafinkaminen som en følge av forbudet. 

Billig konvertering

- Det desidert mest økonomiske alternativet er å gå over til bioparafin innen 1. januar 2020, sier Blaker.

80 prosent av eksisterende parafinkaminer lagrer parafin på 200 liters fat utendørs som man tapper over i en beholder for å fylle dagtanken innendørs. De resterende 20 prosentene har en innendørs tank, vanligvis på 800 til 1 000 liter kan NVF opplyse. 

Innen forbudet trer i kraft, og hvis man ønsker å beholde parafinkaminen bør man sørge for å tømme tanken, få den renset og kontrollert av en fyringstekniker, før man fyller tanken med bioparafin.

- En slik operasjon vil koste rundt 4 000 til 5 000 kroner, forteller Blaker.   

I tillegg bør en servicetekniker bruke litt tid på justere kaminen til bioparafin.

- Dette vil koste mellom 1 500 til 2 000 kroner, antar Blaker.

Sikker kvalitet

Kvaliteten på bioparafinen  bør være i henhold til EN 15940, som er standarden for fornybar biodiesel-kvalitet. Eco-1 Bioenergi AS, som er leverandør av bioparafin i dag, kaller denne kvaliteten «BFO 2G».  Derimot bør man sjekke at man kan få adgang til bioparafin. Dette vil sannsynligvis fyringsteknikeren kunne svare på.

- Dette er alt som er nødvendig å gjøre ved konvertering fra fossil parafin til bioparafin, hevder Blaker. 

Alternativene

Også Blaker nevner varmepumper som oppvarmingsalternativ, men han er litt skeptisk til om en luft-til-luftvarmepumpe vil kunne gi tilstrekkelig varme i kuldeperioder.

- Man kan også installere en pelletskamin, sier han og tror kostnaden vil ligge på rundt 15 000 kroner ferdig installert. Eventuelt foreslår han å bytte ut parafinkaminen med en vedovn, noe som også berettiger til støtte fra Enova.

Enova har frem til 2019 doblet støtten til fornybare løsninger for husstander som går fra fossil oppvarming til bærekraftige løsninger. I dag kan du få opptil 6 000 kroner i støtte for utskifting av en parafinkamin.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer