Konfirmasjon: Smart plassering av pengegaver

Gå til hovedinnhold

Konfirmasjon: Smart plassering av pengegaver

Konfirmasjon er ofte synonymt med store pengegaver til konfirmanten. Blir de godt plassert vil de komme godt med til senere etablering.

Plassere penger

For mange unge er summen de får i konfirmasjonsgave overveldende. En undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB i 2015, viste at konfirmanter i gjennomsnitt får 33 500 kr i pengegaver. Når de unge ikke har erfaring med forvaltning av penger, kan det være godt med noen råd slik at pengene ikke forsvinner som sand mellom fingrene. Et smart trekk kan være å ta en diskusjon på forhånd om sparing og fordelene det gir. Ved å sette pengene inn på en BSU-konto eller i et indeksfond, kan starten på voksenlivet bli litt lettere.

Hva er BSU?

BSU er forkortelse for Boligsparing for unge. Årsaken til at rentevilkårene og skattefordelene er så gode er at denne sparingen er regelbunden og spesifikk. Det vil si at et brudd på vilkårene i avtalen kan føre til at du må tilbakebetale skattefordeler eller at du mister retten til en slik konto. Det er altså viktig å forstå disse vilkårene.

Frem til myndighetsalder må kontoen åpnes med foresatte. Maksimalt innskudd per år er satt til 25 000 kroner, og man kan spare inntil 300 000 kroner på BSU-konto frem til man fyller 34 år.

Mange rådgivere vil nok hevde at det er best å vente til man har en tilstrekkelig høy årlig inntekt for å inngå avtale om BSU. Dette er fordi man får skattefradrag på 20 prosent for hver krone spart i tillegg til den vanligvis gunstige renten. For å få maksimalt utbytte av skattefradraget må du for eksempel for ligningsåret 2017 ha betalt til sammen 5 000 kroner i skatt. Det betyr at du må ha hatt en inntekt på 95 770 ifølge skattekalkulatoren til skatteetaten.  

Likevel en fordel

Om man ikke tjener denne summen, får man likevel fordeler av en slik sparing da BSU-renten går en vanlig sparekonto en høy gang. Det veldig lave rentenivået vi har gjør BSU-renten gunstig da en til sammenligning ser at en vanlig sparekonto tilbyr renter som varierer fra 1,50 prosent og helt ned til 0,10 prosent.

Utover de faste vilkårene for BSU som er fastsatt av myndighetene, vil de forskjellige bankene og institusjonene som tilbyr denne ordningen ha forskjellige rentesatser. Noen banker har i tillegg krav om tilleggstjenester som man bør regne godt på før man direkte velger den banken som tilbyr best rente.

Hvordan få informasjon?

På Forbrukerrådets portal finansportalen.no under fanen «bankinnskudd» vil man finne en liste over kjente tilbud fra banker over hele landet. Denne listen har et filter som kan forandres i feltet til høyre i bildet. Utgangspunktet er satt til tilbud som ikke krever tilleggsprodukter, medlemskap eller fast månedlig sparing. De beste tilbudene er her Gildeskål Sparebank i Nordland og Grue Sparebank i Hedmark med renter på 3,75 prosent som går gradvis ned til tilbud på 2,50 prosent.

- Vi har ikke mulighet til å få en komplett oversikt over hva de enkelte tilleggsproduktene vil medføre eller koste for kunden, og har derfor tatt utgangspunkt i et tilbud som ikke forplikter utover vilkårene i BSU-kontrakten, sier Elisabeth Realfsen, redaktør og daglig leder i Finansportalen, og legger til at finansnæringen selvsagt har som mål å tjene penger.

Ved å forandre kriteriene vil man også få andre resultater.

Nettsiden smartepenger.no viser at andre banker som Bien Sparebank tilbyr 4,35 prosent, mens KLP (Kommunal Landspensjonskasse) tilbyr så mye som 4,20 prosent for sine medlemmer, der Trøgstad Sparebank tilbyr 4 prosent, fulgt av Kvinesdal Sparebank og Oppdalsbanken med 3,80 prosent.

Geografisk begrensning

Mange av bankene begrenser tilbudet til kunder fra sitt markedsområde.

- Vi tilbyr bare BSU-konto til kunder i vårt markedsområde Salten, og til barn av våre totalkunder utenfor markedsområdet, sier autorisert finansiell rådgiver i Gildeskål Sparebank, Therese Breivik.

Markedssjef i Grue Sparebank, Hallgeir Sletten er også opptatt av å ta vare på totalkunden.

- Våre kunder må ha en viss tilknytning til distriktet vårt, sier han.

Hvis man er i en situasjon der nærbanken ikke har den beste renten, kan det være smart å se nærmere på de nevnte listene på finansportalen.no og smartepenger.no og lete etter landsdekkende banker.

Indeksfond gir mer

Om man setter konfirmasjonspengene i aksjer, kan man over tid forvente høyere avkastning enn i banken, sier en pressemelding fra Forbrukerrådet. For å unngå tap på grunn av kortsiktige svingninger på børsen bør man velge et såkalt indeksfond og beholde det i minst fem år. Denne type fond kjøper et gjennomsnitt av aksjene på børsen og er derfor billige i drift. Også disse fondene kan man sjekke ut på finansportalen.no. 

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer