Finansier hyttekostnadene med utleie

Gå til hovedinnhold

Finansier hyttekostnadene med utleie

Bruker du ikke hytta eller fritidseiendommen like mye som du trodde? Er vedlikehold og nedbetaling av lån litt kostbart? Da kan det være god økonomi i utleie.

Selvsagt vil interessen for å leie akkurat din fritidseiendom være litt avhengig av beliggenhet, størrelse og standard, årstid og sesong og om det enten er tilrettelagt for langrenn, alpin, vandring, jakt og fiske eller om du kan friste med sol og sjø. Det behøver slett ikke være noe problem at den ligger isolert, mange vil like å slippe vekk fra mas og jag.

Ingen egne skatteregler

Det er ingen egne skatteregler ved såkalt korttidsutleie av fritidseiendom. Korttidsutleie er underlagt de samme skattereglene som mer tradisjonell langtidsutleie. Dersom du selv bruker hytta eller fritidseiendommen jevnlig, vil utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig være skattefrie. Leier du ut for en større sum, vil 85 prosent av det overskytende regnes som skattepliktig inntekt.

Må være jevnlig brukt av eier

Skatteetaten definerer fritidseiendom som en eiendom som brukes av deg i ferier og i fritiden. Dette kan være hytter og landsteder, eller for eksempel også et våningshus på et nedlagt gårdsbruk. En ordinær enebolig eller en byleilighet, kan også være fritidseiendom dersom du faktisk bruker eiendommen til fritidsformål.

Eier du flere fritidseiendommer, som du også selv bruker, gis det fribeløp med 10 000 kroner for hver eiendom. Også her gjelder det at av det overskytende beløpet vil 85 prosent regnes som skattepliktig inntekt. I 2018 skal beløpet som overskrider fribeløpet på 10 000 kroner skattlegges som kapitalinntekt med 23 prosent.

Fradrag for kostnader

Du får ikke fradrag for pådratte kostnader knyttet til utleie av din egen fritidseiendom selv om deler av leieinntekten er skattepliktig. I stedet gis det et såkalt sjablongfradrag for disse kostnadene på 15 En fritidseiendom som ligger sentralt med bilvei vil friste til helgebesøkEn fritidseiendom som ligger sentralt med bilvei vil friste til helgebesøk prosent, og forklarer årsaken til at kun 85 prosent av inntektene som overstiger 10 000 kroner årlig skal regnes som skattepliktig inntekt.

Det er først ved utleie av en såkalt utleiehytte, hvor hele skatteinntekten skattlegges, at du kan trekke fra pådratte kostnader knyttet til utleieforholdet.

Vær oppmerksom på langvarig bruk

For at eiendommen skal kunne anses som din egen fritidseiendom, er det en forutsetning at du over tid benytter fritidseiendommen i rimelig omfang og at eiendommen ikke har karakter av å være utleieeiendom. Dersom hele eller deler av eiendommen brukes som fast bolig av medeiere, leietakere eller andre, vil det lett kunne føre til at eiendommen ikke regnes som fritidseiendom, men som boligeiendom.

Reglene for helt eller delvis skattefrie leieinntekter fra fritidseiendom forutsetter altså at du bruker eiendommen selv over tid - til fritidsformål. Gjør du ikke det, vil eventuell utleie av fritidseiendommen vurderes etter reglene som gjelder for utleiehytter, og da vil alle leieinntektene være skattepliktige fra første krone.

Ordner du opp selv?

Noen kvier seg kanskje for jobben det krever å avertere for eiendommen, og ordne opp i leieforhold. Andre vil synes det er helt greit.

Marianne Tveito er ansvarlig for tilbyderhenvendelser for overnatting i Inatur som er Norges største markedsplass for jakt, fiske og hytter i norsk natur.

- Det startet med at Statskog og fjellstyrene la ut sine utleiehytter. I dag formidler Inatur utleie av rundt 900 hytter og langt over halvparten av dem er i privat eie, forteller hun.

Det viktigste ifølge Tveito er at fritidseiendommen har en god presentasjon. Akkurat det krever litt arbeid. Selv har hun etter litt nøling lagt ut sin egen hytte til utleie. Hun har laget grundige og detaljerte hytteregler, og er gledelig overrasket over at hytten blir godt tatt vare på av leieboerne. Mange liker at fritidseiendommen ligger utenfor allfarvei. Mange liker at fritidseiendommen ligger utenfor allfarvei.

- Det er nok fordi den stort sett har vært utleid til voksne, ansvarsfulle friluftsfolk som bruker det meste av tiden utendørs, sier hun.

Med tanke på inntjening, råder Tveito utleiere til å ha en realistisk forventning.

- Det er fordi vi på utleiemarkedet etter hvert finner mange tilbydere, sier hun.

Business for flere

Dersom man ikke orker å annonsere og organisere utleien selv, finnes det et nokså stort utleiemarked på nett. Noen tilbyr både vaktmestertjenester og rengjøring, men da må man regne med å betale provisjon av utleien. Ett kort søk viser at man kan forvente krav på opptil 30 prosent provisjon med slike tjenester. Andre selskaper tilbyr kun annonsering, men også der vil pris og tilbud variere. 

Ikke glem kontrakten

Når du leier ut hytte eller husrom til ferie- og fritidsbruk, gjelder ikke Husleieloven. Du står blant annet helt fritt til å leie ut bare noen få uker. Svært mange leieforhold er uformelle; utleieren får pengene, leietakeren får nøklene. De aller fleste utleieforhold som gjelder hytter og feriesteder går knirkefritt. Advokat Espen Kheradmandi i Huseiernes Landsforbund mener likevel det tryggeste er å bruke kontrakt. Medlemmer av organisasjonen har tilgang til Huseiernes leiekontrakt for utleie av fritidseiendom.

– Selv om det nesten aldri er konflikter om utleie av fritidseiendom, kan det være lurt å skrive ned hvor stor leien er og hvor lenge leieforholdet varer. I tillegg bør kontrakten ha en klausul om utkastelse. Da trenger man ikke gå til domstolen hvis noen biter seg fast lengre enn de har betalt for.

- Man får med andre ord avsluttet leieforholdet uten å måtte gå til rettssak, sier Kheradmandi.

Ellers anbefaler han utleier å sjekke referanser. Det bør man gjøre når man leier ut bolig, og det bør man gjøre når man leier ut hytte og sommersted. Det går også an å kreve depositum, selv om det ikke alltid er vanlig.

– Leietaker bør i alle fall betale på forskudd. Hvis du ikke kjenner leietaker bør du ikke gi fra deg nøklene før du har fått pengene, råder advokat Kheradmandi.

Har du kontrakt står du også sterkere hvis noe skulle skades eller ødelegges. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer