BSU: Får du den beste renten?

Gå til hovedinnhold

BSU: Får du den beste renten?

BSU, eller Boligsparing for unge, er en meget gunstig avtale for å spare til bolig. Derimot varierer bankenes vilkår. Har du sjekket om du eller dine barn får den beste renten?

Nylig lanserte Huseierne BSU-kalkulatoren som hjelper deg til å finne ut hvor mye du må spare for å nå ditt mål basert på alder, målsetning og rente på BSU-kontoen. Der finner du også en lenke til bankenes tilbud via Finansportalen.

Bytte bank?

Finansportalen som er en avdeling av Forbrukerrådet, har en oversikt over banker som tilbyr BSU, 89 i alt, med tilbudene fra den enkelte bank. Av de 89 bankene på listen, er 36 banker landsdekkende mens de resterende arbeider i lokale eller regionale markeder. Dette kan bety at banker som definerer seg i et lokalt/regionalt marked, ikke godtar kunder uten lokal tilknytning til banken, men uten at det gjelder for alle.

- Bankene definerer sitt eget markedsområde, forteller redaktør og daglig leder for Finansportalen, Elisabeth Realfsen, som legger til at oversikten oppdateres ved midnatt hver dag og derfor alltid er dagsfersk.

Her kan du sjekke Huseiernes BSU-kalkulator.

Det dårligste tilbudet ligger på 2,50 prosent rente, mens det beste tilbyr 3,75 prosent rente. Har du en rente som ikke overstiger 3,40 prosent, kan det være viktig å vite at så mange som 22 banker tilbyr bedre vilkår, noe som vil utgjøre en stor forskjell over flere år. Lar du renteinntektene bli stående på konto, vil sluttbeløpet du har spart bli langt høyere enn maksimalgrensen for sparing som er på 300 000 kroner. Hvis du velger å la kontoen stå urørt etter fylte 33 år, som er grensen for BSU, vil du likevel kunne fortsette å få gode renteinntekter på kontoen.

226 000 medlemmer husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Hjelp på veien

Den banken som tilbyr absolutt best rente på BSU-konto i dag, er Grue Sparebank i Hedmark med et tilbud på 3,75 prosent rente.

- Ja, vi satser på ungdommen, sier markedssjef i Grue Sparebank, Hallgeir Sletten.

Han presiserer at sparebankens markedsområde er lokalt og regionalt. I hovedsak dekker banken åtte kommuner i Hedmark. For ungdommer fra distriktet vil det være mulig å kunne åpne en BSU-konto, men for kunder fra andre deler av landet vil banken i tillegg kreve et hovedbankforhold, noe som betyr at man må ha lønnskonto og korttjeneste i banken.

- Vi har som mål alltid å være blant de 10 beste på BSU-tilbud i landet, understreker markedssjefen, som altså godtar kunder utenfor sitt markedsområde, men med strengere krav.

Østre Agder sparebank er nummer to med en rente på 3,70 prosent på BSU. Men bankens mål er ikke å rekruttere kunder fra hele landet.

- Vi satser på våre lokale kunder, sier markedssjef i Østre Agder sparebank, Jan Birger Stebekk.

Banken krever at BSU-kunder også bruker bankens ordinære tjenester som lønnskonto og bankkort, og har en lokal tilknytning. Fordi det ikke er en selvfølge for alle at de skal ha råd til å investere i bolig, har banken med 9 000 kunder satset på denne målgruppen.

- Vi inviterer for eksempel jevnlig våre unge kunder til møter hvor vi presenterer tilbud og muligheter, sier Stebekk, og legger til at en stor andel av målgruppen for BSU (inntil 33 år) har en slik konto.

Verdt å vite om BSU

Du kan spare inntil 25 000 kroner i året, 300 000 kroner totalt, inntil det året du fyller 33 år.

Bankene gir deg beste rente på BSU-sparing, men det er store forskjeller fra bank til bank.

Du trenger ikke å spare et fast beløp eller maksbeløpet årlig, og pengene du setter inn er ikke bundet til bolig og sperret for uttak før ved årsskiftet.

Hvis du har skattbar inntekt, får du i tillegg et skattefradrag. Skattefradraget er på 20 prosent av sparebeløpet, det vil si 5 000 kroner i året dersom du sparer maksbeløpet.

Pengene kan kun brukes ved kjøp av bolig, eller ved nedbetaling av lån på en bolig du allerede har kjøpt.

Du kan flytte din BSU-konto til en annen bank hvis du ønsker det uten at det får noen konsekvenser.

Hvis du avslutter BSU-kontoen, kan du ikke opprette en ny BSU-konto på et senere tidspunkt.

Hvis du bryter avtalen, altså avslutter sparingen og bruker pengene på noe annet, må du betale tilbake det du har fått i skattefradrag på disse pengene.

Du kan beholde BSU-kontoen og den gode renten etter fylte 33 år, men du kan ikke fortsette å spare i den.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer