Vanskeligere å stjele bolig

Gå til hovedinnhold

Vanskeligere å stjele bolig

Kartverket tar nå i bruk varslingstjenester på SMS eller e-post for å gi informasjon til personlige rettighetshavere når det skjer et salg på eiendommen deres.

Årsaken til endringen er på grunn av gjentatte svindelsforsøk i forbindelse med salg, eller hjemmelsoverganger, på eiendom. I en sak fra 2017 fattet en takstmann mistanke, da han fikk i oppdrag å taksere en hytte for salg. Selger kontaktet ham på e-post og sa at nøkkelen skulle ligge utenfor hytta. Takstmannen gikk dermed til naboene for å forhøre seg, men naboene hadde aldri hørt om vedkommende som stod som eier på skjøtet.

- Ordningen innføres for å forebygge svindel og sikre at ikke noe skal gå eier hus forbi. I dag er det kun den som tinglyser eierskiftet, som får kvittering fra Kartverket, og ikke nødvendigvis personen som står oppført som eier i grunnboka, sier kommunikasjonsrådgiver Sveinung Engeland i Kartverket.

Kartverket har ansvaret for tinglysing i Norge. For å øke sikkerheten rundt hjemmelsoverganger, som oftest ved kjøp og salg av bolig, innfører Kartverket fra februar SMS- eller e-postvarsling til alle personlige rettighetshavere.

Det vil skje uavhengig av hvordan de innsendte dokumentene kommer elektronisk eller ved ordinær postgang til Kartverket. Ordningen omfatter i første omgang alle som står oppført med fødselsnummer i grunnboksregisteret og ikke virksomheter med organisasjonsnummer.

Initiativet til den nye ordningen kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Eiendomsdivisjonen i Kartverket har testet varslingsordningen internt og eksternt, og SMS- og e-postvarslingen vil være på plass fra 30. januar 2018.

Øker sikkerheten for eier

Praksis i dag er at kun innsender får kvittering for overdragelser av hjemler, og ikke den personen som står oppført som hjemmelshaver i grunnboksregisteret. Dette har ført til svindel og svindelforsøk. Nå endres rutinene, slik at rettighetene til hjemmelshaver blir ivaretatt på en bedre måte.

– Den nye varslingsordningen skal sikre at den personen som står oppført som eier og hjemmelshaver i grunnboksregisteret, skal få beskjed om at det har skjedd en overdragelse. Det vil si at alle som har et fødselsnummer da får beskjed om at nå har det skjedd noe på eiendommen sin, sier eiendomsdirektør Turid Ellingsen i Kartverket.

Dermed blir det vanskeligere å «stjele» noens eiendom ved å forfalske identitet uten at den som virkelig har rettighetene på eiendom faktisk får beskjed om det.

Svindelforsøk

Det er registrert flere svindelforsøk ved å lure Kartverket. Sommeren 2017 ble seks menn idømt til dels svært strenge fengselsstraffer for spektakulære bedragerier og bedrageriforsøk. I den omfattende dommen ble samtlige blant annet dømt i en sak som gjelder en bygård i Rathkes gate 6c på Grünerløkka i Oslo. Ved å lure Statens kartverk til å tinglyse et forfalsket skjøte, ble de registrert som eiere av bygården på Grünerløkka i Oslo.

Til sammen ble det søkt om lån for 45 millioner kroner i leilighetene de ikke eide. Men før lånene ble utbetalt, oppdaget bankens egne sikkerhetsfolk bedrageriforsøket.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler