Stormene kostet mindre enn ventet

Gå til hovedinnhold

Stormene kostet mindre enn ventet

Når det kommer styrtregn etter lange tørkeperioder blir skadene store i de områdene som rammes. Sensommeren 2018 var et godt eksempel på dette, men skadeutbetalingene ble ikke like ille som fryktet.

Statistikk fra Finans Norge viser generelt en kraftig økning i skader siden 2008. Antall meldte skader knyttet til overvann og tilbakeslag var i 2008 på hele 18 000. Tallet for samme type skader i 2016 var 28 000. Erstatningsutbetalingene for disse skadene økte fra 700 millioner i 2008 til 1,3 milliarder i 2016.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Det var fryktet at skadene i stormene som kom etter sommeren skulle føre til store økonomiske tap. Forsikringsbransjen er glade for at stormene ikke herjet like ille med oss som fryktet.

– Skadene ser heldigvis ut til å ha blitt færre enn man kunne frykte, men som alltid er det noen som blir hardt rammet av uværsskader, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Helene var sterkest

Styrtregnet som rammet Norge og spesielt Sørlandet og deler av Østlandet denne sensommeren har gitt hundrevis av skader. Hittil har flere hundre mennesker meldt inn skader til forsikringsselskapene, opplyser Finans Norge.

Flere stormer med orkan i kastene rammet særlig Sørlandet og Vestlandet. Det er disse områdene av landet som har fått flest skader nå i høst.  

Det er avgjørende for skadebildet om uværet treffer tettbygde strøk. Akkurat hvilken vindretning vinden har, og hvordan den kommer inn over land, viser seg også å ha stor betydning.

Stormen «Helene» som herjet i september ser ut til å ha ført til de største materielle skadene denne gang. Så langt er det anslått erstatninger på boliger og innbo på rundt 140 millioner kroner. Dette er likevel samlet sett langt mindre enn ved en rekke tidligere stormer.

De største hendelsene de siste årene har vært stormene "Dagmar" (2011), "Nina" (2015), "Berit" (2011) og "Synne" (2015).

Nye steder får storm

Det som har vært nytt av året er at steder som normalt ikke får sterke vindkast også har vært, og kan bli, utsatt på lik linje med steder som opplever dette ofte. Folk i områder som ikke er vant med denne værtypen kan få seg en ubehagelig overraskelse, ifølge If.

– På Vestlandet og i Nord-Norge er folk vant med hard vind og storm – og vant til å ta forholdsregler. Nå kan folk og områder som har lite erfaring med slikt uvær bli rammet, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Meld inn skader kjapt

De fleste skadene gjelder kjellere som fylles med vann, men det kommer også meldinger om tilbakeslag fra avløp og vanninntrenging utenfra. Dessuten har en rekke biler blitt skadet av vannmassene.

– De som har fått skader i styrtregnet, må kontakte sitt eget forsikringsselskap så snart som mulig. Det er svært belastende for dem det gjelder å få en vannskade, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Det kan ta uker og i de verste tilfellene måneder å få tørket opp etter en vannskade, deretter kan utbedringen begynne. Derfor er det gunstigst for alle parter å få startet prosessen med å utbedre skadene så tidlig som mulig.

I de senere år har vanninntrengings- og tilbakeslagsskadene økt mye og koster enkelte år rundt én milliard kroner i året. Hyppigheten av kraftig nedbør har økt over de fleste landområder og klimaendringene kommer til å gi større lokale nedbørsmengder fremover.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer