Se huset med flyfoto

Gå til hovedinnhold

Se huset med flyfoto

Hvert sjette år fornyer Kartverket og deres samarbeidspartnere flyfotografiet av huset ditt. Nå kan du finne bildet på nettsiden «Norge i bilder».

Tidligere har Hus & Bolig skrevet om de gamle arkivene til Fjellanger Widerøe hvor man fortsatt kan kjøpe flyfoto av gårder og hus. Virksomheten med å selge disse bildene aktivt på dørene opphørte så sent som i 2006, men fortsatt kan man kjøpe bildene som ligger i arkivet til Kartverket.

I 2003 ble alt som hører til vertikalfoto, altså kart, solgt til Kartverket. Det var om lag 800 000 foto. Resten, altså skråfoto, er det fortsatt Fjellanger Widerøe som sitter på, men nå kun via nettsalg.

Kartverket har som mål å fornye bildene av hele Norge hvert sjette år. Disse bildene kan du aktivt gå inn å se på nettsiden «Norge i bilder».

- Norge er i stadig forandring og det er hele tiden viktig å ha oppdatert informasjon om hvordan landet ser ut. En viktig funksjon for disse bildene er at de blant annet brukes til å oppdatere alle kart og kartdatabasene våre ved å sammenlikne flyfoto og tidligere opptegnede kart. Vi ønsker naturligvis at alt skal være så nøyaktig som mulig. Derfor ønsker vi å oppdatere så ofte som mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Sveinung Engeland i Kartverket.

 

225 000 hustander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

 

Stort samarbeid

I år skal litt over 57 000 kvadratkilometer (Finnmark og Møre) av Norge fotograferes. Det er over en sjettedel av fastlandsnorge.  85 prosent av arealet som fotograferes fra lufta i år, inngår i et nasjonalt program for omløpsfotografering som sikrer at hele landet blir dekket av ferske flyfoto hvert sjette år. Hovedvekten av dette blir finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kartverket og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBO).

Resten er lokale prosjekt i kommuner og regioner som trenger ferskvare og enda mer detaljerte flyfoto. Dette blir gjennomført gjennom Geovkest-samarbeidet, med Kartverket, Statens vegvesen, Energi Norge, kommunene, Telenor og NIBIO, i tillegg til Bane NOR og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Nyttig verktøy

-  Flybildene ble i hovedsak tatt med formål om å lage kart, men bildene kan brukes til mye mer enn det. Bildene ble tatt til ulike formål, som for eksempel arealplanlegging og analyser, sier Engeland.

- Samtidig ser vi også at mange ønsker å kunne sammenlikne bilder fra tidligere år i forbindelse med eiendomstvister og andre saker som handler om grenser og slike ting. Bildematerialet er meget verdifull informasjon, sier Engeland.

På siden «Norge i bilder» kan man gjøre seg kjent med alle fotograferte området i Norge. Siden har flere bruksområder. Blant annet kan man sammenlikne kart fra mange år tilbake med hvordan de ser ut i dag.

- Det interessante med det er jo at man så enkelt kan se hvordan landskapet eller byen har forandret seg ved å dra pc-musen over skjermen. Da ser man fort hvor stor forandring som kan ha skjedd, sier Engeland.

Mye gjenstår

Så langt har Kartverket rukket å digitalisere omkring 100 000 bilder av hele arkivet. Det er en ressurskrevende jobb som tar tid.

- Vi jobber kontinuerlig med flere prosjekter hvor vi skanner inn gamle bilder og fører de over i vårt digitale arkiv. Vi har omtrent 1,3 millioner bilder i arkivene våre. Så langt har vi kun digitalisert rundt 100 000 av disse bildene så vi har en stor jobb foran oss, men den skal bli gjort, sier Engeland.

Dersom du har et bilde du ønsker å få digitalt kan man legge inn bestilling for dette og kjøpe det av Kartverket. Da blir bildet også digitalisert.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer