Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, rødt nivå gjelder utelukkende for mindre elver som drenerer områder med snø. 
Se detaljer for hvert enkelt område her.

Aktsomhetsnivå rødt er ifølge NVE det øverste nivået på skalaen som brukes for flom- og jordskredvarsling. Det er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Les mer om de ulike nivåene her.

Tiltak og råd

- Dersom det er fare for at vann kan trenge inn i boligen, flytt gjenstander og verdisaker opp i etasjene. Tenk også over om biler og campingvogner bør settes i trygghet et annet sted. Dersom du står i parkeringsgarasje som kan bli full av vann, flytt bilen før det er for sent, sier kommunikasjonsrådigiver Sigmund Clementz i If.

Flytt også utemøbler, trampoline og andre løse gjenstander flommen kan ta med seg. Dersom du bor eller oppholder deg i et område med rødt varslingsnivå bør du holde deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no.

NVE anbefaler at du sikrer og flytter verdier bort fra utsatte områder. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø og is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.

I følge NVE skal beredskapsmyndigheter fotløpende vurdere behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Sikkerhetsrisiko

Vannføringen i mange vassdrag på Østlandet øker, og flom truer nå både bedrifter, gårdsbruk, butikker og privathjem. 

- Vi følger utviklingen tett, og har allerede mottatt de første telefonene om flomskader. Vi har satt skadeapparatet i beredskap for å kunne håndtere et stort antall henvendelser om nødvendig, sier skadesjef Inge Oksvik i forsikringsselskapet If.

- Alle som har opplevd flomskader før, vet omtrent hvordan flommen rammer. En liten innsats for å berge store verdier har stor effekt, sier Clementz.

Selv om campingvogn og spikertelt er dekket av forsikring, byr vogner og bygningsmaterialer som blir tatt av flom på andre problemer. Campingplassene gjerne ligger svært tett mot elver, vann og innsjøer, og dermed blir rammet tidlig.

- På mange campingplasser som ligger utsatt til er allerede flytting og sikringsarbeid i gang. Eiere av campingvogner som har vogna si i områder hvor vannføringen øker kraftig, bør flytte campingvogna som et sikringstiltak. Vi vet av erfaring at marginene er små og at situasjonen utvikler seg raskt når vannet rammer campingsplassene, sier Clementz.

- Campingvogner som flyter ned en elv utgjør både en sikkerhetsmessig og miljømessig risiko. I det siste har det vært mye oppmerksomhet rundt problemet med plast i naturen. Jeg tror de fleste lett ser for seg hvordan en campingvogn på vidvanke ned en flomstor elv lett kan bli ødelagt og brytes delvis ned. Derfor er det viktig å gjøre tiltak på campingplassene før det er for sent, sier Sigmund Clementz i If.