Begjæring om tvangssalg av bolig for ubetalt regning
BETAL: I 2015 mottok Oslo byfogdembete 2 467 begjæringer om tvangssalg. 35 prosent av innkomne begjæringer ble besluttet solgt.

Betal regninger fra kommunen - unngå tvangssalg

I 2015 fikk 20 459 mennesker her i landet begjæring om tvangssalg av boligen sin. En liten ubetalt regning fra kemneren er alt som skal til for å utløse ubehaget.

Illevarslende brev med begjæring om tvangssalg ble ifølge årsmeldingen fra Norges Domstoler sendt til over 20 000 mennesker i fjor.  

– Hvert tvangssalg har sin egen historie, men som regel kommer begjæringen fordi man har unnlatt å betale kommunale avgifter eller fellesutgifter i sameiet eller borettslaget man bor i, opplyser advokat Inger Johanne Dehli i Trondheim.

Hun håndterte ca. 50 slike saker i fjor.  Det trenger ikke være mer enn et feiegebyr på 59 kroner som utløser kravet, forteller hun. Stat og kommune har best pantesikkerhet av alle, de har legalpant i boligen din, men sikkerheten faller vekk etter to år. Derfor må de agere raskt for å få inn pengene de har til gode. Hvis du unnlater å betale eiendomsskatt eller regningen for vann og kloakk, renovasjon eller feiing – og i tillegg overser purringen som kommer i posten – er du ille ute. Da kan kommunen kreve at boligen din selges slik at de kan få pengene sine. Derfor er det svært alvorlig å la være å betale disse regningene, påpeker Dehli.  

– Det samme gjelder hvis du ikke betaler fellesutgiftene i sameiet eller borettslaget du bor. Det er akkurat like skummelt. Derfor er det viktig å prioritere det som har med boligen å gjøre hvis du vil bli boende på samme sted, sier advokaten som også er Huseiernes distriktsleder i Sør-Trøndelag.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

De fleste sakene løses

Ved Oslo byfogdembete ble det sendt ut 2 467 begjæringer om tvangssalg i 2015. 866 salg ble besluttet, og 124 ble gjennomført. De aller fleste saker om tvangssalg blir trukket av saksøker før salget er gjennomført, fordi kravet blir betalt. Dette gjelder særlig i saker med små krav.  Saksbehandlingen tar vanligvis lang tid. Partene ønsker å finne løsninger for å unngå tvangssalg.  

– Selv om de fleste saker løses før det blir et reelt salg, er det en dyr måte å rydde opp på. Når tvangssalg er besluttet, har det allerede påløpt et rettsgebyr på over 11 000 kroner, advarer Dehli.

Betaler du beløpet du skylder og rettsgebyret, vil saken forsvinne.  Antall begjæringer om tvangssalg økte etter finanskrisen i 2008-2009 og frem til 2012. Da flatet kurven ut, og siden har det vært en liten nedgang.  Den store økningen var uvanlig og mest sannsynlig knyttet til folks privatøkonomi, heter det i årsmeldingen fra Oslo byfogdembete. Videre påpeker de at det nå er uro i norsk og internasjonal økonomi: Erfaringene tilsier at vi igjen vil se en økning i antall begjæringer om tvangssalg.