Svart arbeid - farlig ansvar

Gå til hovedinnhold

Svart arbeid - farlig ansvar

Skal du gjøre arbeider på huset som kan være farlig, bør du helst sette det bort til profesjonelle.

ANSVAR: Svart arbeid kan vise seg å være farlig arbeid. Du kan sitte igjen med store erstatningskrav.

Når man skal ha noe gjort på huset eller i hagen er det mange måter å løse det på. Vi vet at bruken av svart arbeidskraft er omfattende i Norge. Mange gjør også jobben selv. Du kan få venner eller naboer til å hjelpe til. I mange tilfeller får du umiddelbart et arbeidsgiveransvar.

– Moralen er i bunn og grunn følgende: Sett bort farlige jobber til profesjonelle firmaer. Kommer det noen på døren din og tilbyr seg å male huset ditt mot en billig penge, så vit at det kan komme til å koste deg dyrt både i direkte og i overført betydning, dersom ikke alle formaliteter er i sin skjønneste orden, advarer advokat Einar Frigland i Huseiernes Landsforbund.  

Når du hyrer inn hjelp til å pusse opp, bygge om eller vedlikeholde boligen, bør du være klar over hvilken rolle du selv får. Som huseier kan du nemlig komme til å få et arbeidsgiveransvar med svært strenge krav til helse, miljø og sikkerhet for arbeiderne. Går noe galt, og du ikke har vært ditt ansvar bevisst, risikerer du både straff for brudd på arbeidsmiljøloven og å måtte betale erstatninger til den skadelidte eller dennes familie.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Juridisk ansvar

Vi kan tenke oss fire forskjellige måter å fikse huset på: Du eller en annen i husstanden ordner jobben selv, du organiserer dugnad med hjelp fra naboer og venner, du leier inn et registrert firma eller du benytter deg av svart arbeidskraft.  

– Av disse fire scenariene er det i utgangspunktet svartarbeideren som blir ditt ansvar, rent juridisk, sier Frigland.

Arbeidsgiveransvaret avgrenses nedad mot vennetjenester og oppad mot bruk av firma. Dersom du får hjelp av en venn til litt snekring på huset en dag, og noe skulle skje, er det altså ikke slik at du automatisk blir ansvarlig for ulykken. Vennetjenester er fortsatt risikofrie i forhold til arbeidsmiljøloven – selv om erstatningsansvar kan oppstå på andre måter. Det samme gjelder dugnader i borettslag og sameier.     

– Men det er viktig å merke seg at dersom din venn kommer over til deg jevnlig, for eksempel hver ettermiddag over en viss periode, og utfører arbeidet mot betaling fra deg, om enn bare litt, får du i følge loven et arbeidsgiveransvar.  Det gjelder også hvis du for eksempel har engasjert naboens sønn til å male huset ditt noen sommeruker mot lommepenger. Selv om du kan se på det som en vennetjeneste å gi ungdommen en enkel jobb mot litt betaling, blir du rettslig sett for arbeidsgiver å regne.  

– Dersom du setter noen til å gjøre en jobb for deg bør du alltid sørge for at det arbeidet er tilnærmet risikofritt. Det tryggeste vil helt klart være å bruke et firma som er registrert i Brønnøysund til de farlige jobbene, sier Frigland.

Ulykkesforsikring kan lønne seg

– Sett at man ønsker å gjøre jobben selv - er det mulig å forsikre seg mot eventuelle uhell?

– Huseier er ikke automatisk dekket av noen forsikring hvis han skulle ramle ned fra taket og skade seg. I så fall må han ha tegnet en privat eller kollektiv ulykkesforsikring. En reiseforsikring kan også dekke skader som skjer hjemme, men da må man ikke skade seg i arbeidstiden, opplyser Truls Nygaard i If Personskade.

Men alle disse forsikringene er stort sett begrenset til avtalte summer, og dekker ved mer alvorlige skader sjelden det fulle økonomiske tapet, påpeker han.  Skulle du komme til å miste en takstein ned i hodet på en nysgjerrig nabo, vil dette dekkes av bygningsforsikringen din med mindre du har opptrådt uaktsomt.  

I bygningsforsikringen har du en ansvarsforsikring som gjelder privatperson som er nevnt i forsikringsbeviset og dennes ektefelle eller samboer med felles adresse i folkeregisteret. Eller andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

Gjør du eller familien din arbeidet selv, og skulle komme til å skade en uskyldig tredjepart, er dere med andre ord dekket av bygningsforsikringen hvis uhellet skulle være ute.  Inviterer du naboer, familie eller venner til en privat dugnad, gjelder det samme som for huseier. Deltagerne er ikke automatisk dekket under noen forsikring. Rett til erstatning fra et forsikringsselskap beror på om den skadede eller hans arbeidsgiver har tegnet noen frivillige forsikringer.  Er det et idrettslag eller en forening som har dugnaden, er det straks veldig komplisert. Når det gjelder organisert dugnad via et sameie eller borettslag, kan det tegnes en tilleggsdekning  for det aktuelle tidsrommet dugnaden skjer. Denne gjelder kun for avtalt periode. En slik forsikring kan for eksempel gjelde i en til to dager, men ikke i 12 måneder som er vanlig løpetid på forsikring. 

Firmaer må forsikre seg selv

Et firma som leies inn må selv sørge for at de har nødvendig forsikringer for arbeider de utfører. Her vil den skadelidte kunne være dekket av en yrkesskadeforsikring som dekker ménerstatning og i prinsippet det fulle økonomiske tapet. Om vedkommende er dekket kommer an på hva slags firma og hva slags ansettelse det er snakk om. I enkeltmannsforetak er yrkesskadeforsikring frivillig. Har man ikke tegnet slik forsikring, har man heller ingen rett til slik erstatning. Men man kan ha rett til erstatning hvis man har tegnet en privat ulykkesforsikring.

Svart arbeid

Om forsikringen dekker svart arbeid, kommer an på hvem som står bak. Hvis det er et firma som formidler svart arbeid, kan skadelidte kreve erstatning under yresskadeforsikringen til dette firmaet, eventuelt gå på Yrkesskadeforsikringsforeningen som dekker krav når arbeidsgiver er uforsikret.  
– Hvis det er en selvstending håndverker som skades, kommer det an på om han har tegnet frivillig yrkesskadeforsikring. Retten til forsikring påvirkes ikke av at arbeidet er svart, påpeker Nygaard.  
Jorunn Raanes i If Bygning Spesialskader sier det slik:   

– Skal huseier bli rettslig erstatningsansvarlig for den oppståtte personskade så forutsetter det at vedkommende har vært uaktsom eller på annen måte kan lastes for at vedkommende faller ned fra stigen, eksempelvis lånt ut en stige han vet er defekt. Hvorvidt det er dugnad eller svart arbeid har ikke avgjørende betydning. Er skadelidte ansatt i et firma som er engasjert til å gjøre jobben vil det være en yrkesskade som dekkes over firmaets yrkesskadeforsikring. Dersom skaden skyldes forhold på huseiers side og det er grunnlag for ansvar, vil han kunne risikere regresskrav fra yrkesskadeforsikringsselskapet. For det tilfelle at huseier kan holdes rettslig erstatningsansvarlig i nevnte tilfeller vil skaden normalt dekkes over ansvarsforsikringen som er tilknyttet hans bygningsforsikring. dek@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler