Slik avsløres forsikringssvindel

Gå til hovedinnhold

Slik avsløres forsikringssvindel

Mer forsikringssvindel enn noen gang er avdekket de første månedene av 2019. Det viser tall fra forsikringsselskapene og Finans Norge. Men ikke vær trygg – selskapene har gode rutiner for å avsløre svindlere.

Etter de første tre månedene i år er svindel for nesten 100 millioner kroner avslørt, mot rundt 70 millioner kroner etter samme periode i fjor. Tallene gjelder de alvorligste sakene der det samtidig er brudd på forsikringsavtaleloven.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

De siste årene har det blitt avdekket svindel for flere hundre millioner kroner i året. Samtidig er mørketallene store. For skadeforsikring utbetales det i snitt 155 000 kroner per skadesak. Dette er saker der det svindles med for eksempel reise, bil eller innboforsikring.

- Noen ganger meldes saker inn til forsikringsselskapene som er fiktive, eller oppdiktet. Andre saker handler om å plusse på ekstra, eller arrangere en skade, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Som for resten av bransjen ser If forsikring flest svindelforsøk blant privatkunder. Bilforsikring er mest utsatt, men det er også en rekke skader knyttet til eiendom, innbo, reise og personforsikring. Når det gjelder eiendom og innbo er vi jevnlig i befatning med saker som gjelder fingerte tyverier og antatt påsatte branner.

- De aller fleste svindelsaker starter med at det internt avdekkes mistenkelig forhold eller spesielle avvik. Våre prosesser er satt opp slik at potensiell forsikringssvindel blir identifisert uten at dette går ut over behandlingen av alle våre ærlige kunder, sier leder for utredningsavdelingen hos IF Skadeforsikring Petter Domaas.

Den vanligste formen for svindel er imidlertid overdrevne skadekrav i skadesaker som i utgangspunktet er reelle og legitime. Saker med mistanke om svindel blir rutinemessig forelagt Ifs Utredningsavdeling for nærmere undersøkelser. De avvik som viser seg å ha naturlige og legitime forklaringer blir normalt sortert ut raskt og enkelt.

Grådighet avslører deg

«Greed is good» sa Gordon Gekko i filmen Wall Street fra 1987, men grådighet er ikke alltid bra. Grådighet er ofte noe som avslører svindlere i skadesaker.

- Det kan være flere ting som avslører folk, men vi må også holde oss til hva som er forsikringsselskapenes bransjenorm. Men noe så enkelt som grådighet er veldig vanlig at er avslørende. I andre tilfeller ser vi at noen helt synes å se bort fra at selskapet faktisk kan stille krav til dokumentasjon med en gang eller også en stund i ettertid. Man har selv en informasjonsplikt i forbindelse med et skadeoppgjør. Noen saker avdekkes gjennom eksterne tips og i noen tilfeller avdekkes saker av politiet. Vi kan ikke utdype i detalj, men det meste handler det om å finne avvik fra det som er normalen i et kundeforhold, avslører Domaas.

Skadesaker, spesielt dersom de er av et større omfang kan pågå ganske lenge. Da er det er ikke alltid lett å huske på hvilke løgner man har fortalt. Noen synes å være av den oppfatning at det ikke er så farlig «å ta i litt» og tenker kanskje at risikoen for å bli oppdaget er liten.

- Til det vil jeg si at det ukentlig er kunder som oppdager at dette var en feil vurdering. Enkelte undervurderer hvor vanskelig det er å lyve og holde en tråd basert på løgn gjennom en hel sak. Det å holde på en løgn er ikke så lett som folk kanskje tror. Sannheten er naturligvis lett å huske, og derfor bør man holde seg til den, oppfordrer Domaas.

Det er også vanlig at man ved skader som ikke dekkes av forsikringen, inngir en tilpasset og uriktig forklaring på hva som egentlig har skjedd. Noen velger også å vente med å tegne forsikring til de har fått en skade, hvorpå man melder inn skaden med uriktig skadedato. Dette er opplysninger forsikringsselskapene fullt mulig kan få avkreftet eller bekreftet gjennom en kontroller.

- Enkelt sagt handler det meste av arbeidet om å innhente informasjon, enten gjennom samtaler, søk i interne registre, åpne kilder og egne befaringer. I noen saker er det nødvendig med tekniske undersøkelser på skadestedet eller av konkrete gjenstander. Forsikringsselskapene har dessuten anledning til å utveksle informasjon ved for eksempel utredning av forsikringssvindel. Vi har dessuten et godt samarbeid med politiet i saker som undersøkes, hvor saken allerede er under politietterforskning, forteller Domaas.

Risikerer anmeldelse

Ved forsøk på svindel mister man retten til enhver erstatning i den aktuelle sak, selv om sviket kun gjelder en begrenset del av det totale kravet.

- Videre blir man sagt opp og merket uønsket som kunde i det selskapet som er svindlet eller forsøkt svindlet. Blir svik avdekket må man dessuten påregne å bli politianmeldt, dersom saken faller inn under aktuelle straffebud i Straffeloven. Dette uavhengig av skadens art, beløpets størrelse og de konsekvenser en anmeldelse vil medføre, sier Domaas.

Finans Norge mener det er viktig at forsikringsselskapene politianmelder forsikringssvindel. Svindel er et alvorlig samfunnsproblem som må belyses.

- Vi mener samfunnsstraff kan være et godt virkemiddel i enkelte saker, men konsekvensene av svindel er svært alvorlige. Forsikring er bygget på tillit og de alle fleste kundene er ærlige. Potensielle svindlere bør kjenne til at svindel kan få store konsekvenser, sier Stine Neverdal.

Gir dere beskjed til andre selskap om at en kunde er tatt for svindelforsøk?

- Nei, det opereres ikke med «svartelisting» i Norge, men som sagt kan selskapene innenfor visse rammer utveksle informasjon for å få avklart om man blir utsatt for svindel. Skadesaker blir dessuten registrert i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS), sier Petter Domaas.

Domaas presiserer også at selv om svindelen har økt er det et fåtall som står bak dette. Vanlige kunder trenger ikke å frykte at de blir sett på som potensielle svindlere. Selskapene ønsker å være hjelpsomme og yte god service til vanlige mennesker.

- De aller fleste av våre kunder er selvfølgelig ærlige og det er de som finansierer den svindelen som ikke blir avdekket. Det er derfor i alle våre gode kunders interesse at forsikringssvindel blir identifisert og at urettmessige skadekrav blir avvist, avslutter han.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer