Sjenerende rundballer

Gå til hovedinnhold

Sjenerende rundballer

Du ser dem langs veien. De mange traktoreggene som ligger på jordene. Men hva om de blir et problem for nabolaget. Hva gjør man da?

På bakgrunn av henvendelser fra medlemmer har vi skjønt at rundballer kan være problematisk i noen naboforhold. Nylig ringte en kvinne og var frustrert over nabobondens plassering av sine rundballer. Av alle steder på den 150 mål store tomten ble rundballene plassert inntil kvinnes eiendom, kun 12 meter fra soveromsvinduet hennes.

- I seg selv er ikke dette et stort problem. Utseendet plager meg ikke. Det som er mindre greit er at disse rundballene etter hvert begynner å lukte forferdelig vondt. De ligger altså inntil tomten hennes fra vår til vår, og de stinker og forpester rundt huset, sier kvinnen som ønsker å være anonym.

Bonden er ikke villig til å flytte rundballene på tross av at kvinnen ikke vil ha de der.

I følge Statens Vegvesen er det for eksempel strenge krav til lagring av rundballer. Rundballer skal ikke lagres på en sånn måte at de hindrer sikt.  Statens vegvesen opplyser at «alt opplag av rundball innenfor byggegrensa, som varierer fra 15-50 meter, er i henhold til veglovens § 30 egentlig søknadspliktig. I siktsonene i kryss og avkjørsler er dette kravet absolutt. Ellers kan vi akseptere opplag nærmere uten søknad, hvis praktiske årsaker ligger til grunn, men minimum avstand er åtte meter.»

I områder der det ferdes hjortedyr, aksepteres ikke opplag av rundball innenfor byggegrensa til veger. Årsaken er at dyrene trekker mot rundballene for å spise. Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Hvilke regler gjelder for plassering av slike rundballer i nabolag?

- Bonden må som alle andre forholde seg til reglene i naboloven. Jeg vet heller ikke om noen egne regler for plassering av rundballer, sier advokat Espen Kheradmandi i Huseiernes Landsforbund.

Nabolovens paragraf 2 fastslår at «ingen må ha, gjera, eller setja iverk noko som urimeleg eller uturvande (unødvendig) er til skade eller ulempe på granneeigedom.»

Kan bonden fritt plassere disse på tomten sin uten hensyn til naboene?

- I naboloven er det en tålegrense. Litt forenklet går den ut på at en nabo ikke kan gjøre noe som er til urimelig eller unødig skade eller ulempe for en annen nabo. Det er en vurdering hvor man må ta hensyn til bondens behov for plassering av rundballene og ulempene naboen opplever.

- Et problem kan være det rent estetiske, at rundballene ikke er så pene å se på. Et annet kan være lukt som hun nevner. Det er også viktig å se på om bonden kan ha noen alternativ plassering av rundballene. Dersom det er enkelt for bonden å plassere rundballene et annet sted vil det være av stor betydning. Hvis det er tilfelle at rundballene plasseres der som ren sjikane, vil det også være et sterkt argument for at plasseringen er i strid med naboloven.
Svaret på spørsmålet ditt er altså nei. Bonden kan ikke helt fritt plassere rundballene på tomten. Han eller hun må forholde seg til reglene i naboloven, svarer advokaten.

Hva kan kvinnen eventuelt gjøre for å få bonden til å plassere rundballene et annet sted?

Hun bør begynne med å ta opp problematikken med bonden. Da bør hun få frem ulempene hun opplever og at det finnes alternativ plassering som er bedre for henne. Dersom naboen ikke respekterer det kan hun eventuelt gå til forliksrådet med saken, i så fall anbefaler vi at hun får en juridisk vurdering av de konkrete omstendighetene, sier Kheradmandi.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer