Husk å tegne samboerkontrakt

Gå til hovedinnhold

Husk å tegne samboerkontrakt

Risikoen for å gå nokså tomhendt ut av et samboerskap kan være stor hvis man ikke har inngått skriftlig avtale. For å gjøre det enkelt for medlemmene, har Huseiernes Landsforbund egen standard samboerkontrakt.

Samboerkontrakt er viktig

Samboerpar har ikke det samme lovverket i ryggen som ektefeller. Men mange samboere føler det er vanskelig å snakke om hva som kan skje ved et eventuelt brudd og kvier seg derfor for å inngå samboerkontrakt.


– Det burde være tvert om, sier advokat Karianne Listerud i Huseiernes Landsforbund.

– Ved en samboerkontrakt viser partene hverandre at de er økonomisk ansvarlige og tenker langsiktig på forholdet. Den vil skape trygghet og forutsigbarhett. Man slipper for eksempel unødig irritasjon fordi den ene parten sløser bort pengene, mens den andre betaler utgiftene.


Huseiernes Landsforbund har utarbeidet en standard kontrakt for par som flytter sammen. Denne inneholder de viktigste punktene i det økonomiske forholdet mellom partene. Disse punktene bør alle samboerpar gå igjennom når de etablerer et samliv, råder advokaten. Kontrakten regulerer eierforholdet til det samboerne har med seg av verdier inn i samboerskapet og verdier som skaffes underveis. Den sier også noe om hvordan utgifter og inntekter skal fordeles under samboerskapet, og hva som skal skje ved et eventuelt dødsfall eller brudd.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!


 – Det koster flere tusen kroner å få opprettet en samboerkontrakt hos advokat. Er man medlem i Huseiernes Landsforbund, får man gratis tilgang til vår standard kontrakt. I tillegg sikrer man seg økonomisk ved å bli enige om de økonomiske forpliktelsene samt eierskap til de verdier som anskaffes under samboerskapet, sier advokat Listerud.


 – Det er bedre å snakke om disse tingene og bli enige mens man fortsatt er i lykkerus. I motsatt fall kan man risikere å gå nærmest tomhendt ut av et samboerskap, mens den andre tar med seg de varige verdiene. Husk: I dagens boligmarked er eierandel i bolig som oftest mye mer verdt enn et tilgode-havende i form av en obligasjon.

Her finner du samboerkontrakten >>

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer