Plages du av naboens røyk?

Gå til hovedinnhold

Plages du av naboens røyk?

Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal gjøre når boligen konstant lukter av naboens røyking eller grilling. Her får du noen praktiske råd til hvordan du kan løse problemet.

Norges Astma- og allergiforbund mottar ofte klager og spørsmål fra folk som plages av røyklukt der de bor. Huseiernes Landsforbund får også henvendelser om dette. Naboens storrøyking inne kan gjøre at leilighetene rundt også lukter. Naboens røyking på balkongen og svalgangen siver oppover eller inn luftinntaket. Og det er ikke bare tobakksrøyk som kan være sjenerende, også sommerens grill(k)os kan bli mye for noen.  

Mange synes dette er vanskelig å håndtere, og at det er ubehagelig å konfrontere naboer. De vil ikke ha skadelig røyk inn i boligen sin, og har kanskje personer i husholdningen som har luftveisplager. De vil ikke støte naboen eller starte en krangel, men synes det er viktig å gjøre oppmerksom på problemet røyking fører til.  

Ofte er det vanskelig å finne løsninger som aksepteres av begge parter, så hvordan skal man gå frem?

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Lovverk

Tobakksskadeloven sier at det med få unntak ikke skal røykes i offentlige lokaler og at barn har rett på et røykfritt miljø, men private boliger er altså ikke underlagt disse bestemmelsene. Men i både naboloven, eierseksjonsloven og borettslagsloven kommer det frem at man ikke skal påføre naboen ulempe. Borettslagslovens § 5-11 sier blant annet at bruken av boligen ikke skal «på urimelig eller unødvendig vis være til skade eller ulempe for andre andelseiere».  

Det er likevel viktig å huske på at både den som røyker og den som ikke røyker har rett til normal livsutfoldelse. Man kan jo for eksempel ikke regulere på en slik måte at det ikke finnes noe sted å røyke.  

– Sameiet eller borettslaget kan lage vedtekter eller husordensregler som begrenser alt fra grilling til røyking på fellesarealer og ved inngangsparti, men det vil være vanskelig å nekte folk å røyke i egen leilighet eller på privat balkong, sier Annita Magnussen, advokat i Huseiernes Landsforbund.

 – Merk at selv om man regulerer i vedtekter eller ordensregler at det ikke er lov å røyke på balkongen, trenger det ikke være i strid med hva man lovlig kan gjøre hvis det ikke er til sjenanse eller ulempe for noen andre sameiere. Dette kan gjelde de som har terrasse på taket, de som har en balkong som er for seg selv eller hvis alle naboer har vinduer og dører lukket, sier hun.  

Hennes beste råd er å snakke med naboene.  

– Det er enklere å forstå hverandre hvis man snakker sammen. Hvis det ikke fører frem så kan man ta saken til styret. Man kan også gjøre små og store tiltak selv, som å tette gulv og vegger mot naboen bedre. Hvis det er feil med bygningskonstruksjonen, så kan det være en utgift som sameiet eller borettslaget bør dekke, sier hun.  

Hvis eksempelvis luftinntaket til ventilasjonsanlegget er plassert slik at det er utsatt for røyk og annen forurensning, kan du peke på at teknisk forskrift til plan- og bygningsloven stiller krav til plassering av luftinntak for å sikre god tilluftskvalitet.  

– Det er også verdt å nevne at utviklingen i vårt syn på røyking, medfører at man sakte men sikkert vil ytterligere kunne stramme inn på dette i fremtiden, sier Magnussen.

Dialog er viktig

– Viktigst av alt er å snakke med naboen. Forklar problemet og se om dere kan finne noen gode løsninger i fellesskap som begge parter kan leve med. Man skal ikke stigmatisere, men gjøre naboen oppmerksom på problemet, sier Kai Gustavsen, fagsjef for inneklima i Astma- og allergiforbundet.  

Gustavsen påpeker at i mange tilfeller så tenker kanskje ikke naboen over at røyking på svalgangen utenfor på vei til egen leilighet gjør at soverommet ditt fylles med røyk, eller at grillingen i 2. etasje sender røyken opp i 3. etasje.  

– Det handler jo ikke om at naboen skal slutte med verken grilling eller røyking, men gjøre dem oppmerksomme på at små grep kan gjøre hverdagen bedre for alle. Vi hadde et tilfelle der den som grillet bare kunne dra ut markisen sin under selve grillingen, og vips så kom røyken så langt ut at den ikke plaget de over. Røyking rett utenfor luftinntak handler ofte gjerne om ubetenksomhet eller uvitenhet, sier han.

Det er viktig at sameiet gjør alle beboere oppmerksom på at den store galvaniserte risten på veggen er der frisk uteluft trekkes inn.  Møter du en stengt dør hos naboen, er det ofte mulig å finne en løsning i sameiermøte eller generalforsamling. Man kan gjøre mange positive tiltak i fellesskap.  

– I sameier og borettslag kan man finne gode fellesløsninger gjennom regler og vedtekter. Kanskje mener flertallet at røyking på fellesområdet eller foran inngangspartier skal forbys, man vet ikke før man har hatt en saklig diskusjon på temaet, sier Gustavsen.  

Ønsker du å ta saken opp på generalforsamlingen kan det være lurt å samsnakke med flere som opplever røyk som ubehagelig slik at du ikke blir stående alene.

Sjekk ventilasjonen

Noe kan løses med små grep i hverdagen, mens det som krever bygningsmessige tiltak kan være vanskeligere. For å finne stedene der lufta kommer inn, kan det være nyttig å skaffe seg informasjon om hvordan boligen er ventilert siden dette har mye å si for hvordan lufta beveger seg i bygningen.  

– Tiltak kan være å stenge eller flytte ventiler, flytte luftinntak eller bruke filter på ventilasjonsanlegget. Kan du snu eller redusere luftstrømmen, eller er det best å tette? Er det mye som ikke er optimalt rent bygningsmessig, så kan man kontakte byggherre. Man kan også ta det opp på generalforsamlingen i håp om at det kommer tips til eller tiltak for utbedring, sier Gustavsen.

NAAF har gode erfaringer fra nye byggeprosjekt der forbud mot røyking foran inngangspartier og svalgang tas opp som tema i første møte, slik at dette ikke blir et problem etter at man flytter inn.  

– Når det tenkes på sånne ting tidlig i prosessen, så kan man begynne naboskapet på en bedre måte enn med krangling om røyk. Selv om man kanskje ikke kan forby røyking på egen balkong, så kan man ofte komme langt med en positiv oppfordring om hvordan man skal unngå å plage andre.  

– I tillegg er det utrolig hva eksempelvis askebeger rett i utkanten av fellesarealer og ved innkjøringen til garasjeanlegget kan ha å si. Røyken blir stumpet utenfor slik at man ikke tar med seg røyk og lukt inn, i tillegg til at det er mye mer sikkert med tanke på brann når sneipen ikke blir kastet i papirbøtten innenfor inngangsdøra, påpeker Gustavsen.  

Ønsker man bistand, kan NAAF bistå. De har også mye fin informasjon om hvordan man går frem på hjemmesidene sine.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer