Må kunden hjelpe til?

Gå til hovedinnhold

Må kunden hjelpe til?

Dersom du har servicemann på besøk, er du da pliktet til å hjelpe han om han trenger hjelp?

Det var på den årlige vårkonferansen til Elektronikkbransjen at temaet kom opp under foredraget til advokat Kyrre Kielland i advokatfirmaet Ræder, som har holdt foredrag for bransjen en rekke ganger.

- Dette er et spørsmål som stadig dukker opp. Man kan tenke seg at et amerikansk kjøleskap må flyttes under service, eller en tørketrommel må løftes ned fra et vasketårn. Dette kan bli tungt for en tekniker, som han ikke nødvendigvis vet om på forhånd, sier Kielland.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Spørsmålet er da om tekniker kan be kunden om hjelp til å flytte på dette kjøleskapet. Teknikere som arbeider regel alene har ofte ikke mulighet til å gjøre slike oppgaver alene, og i noen tilfeller burde de vært to personer. All erfaring tilsier at kundene ofte hjelper til. Dersom kunden nekter å hjelpe til kan teknikeren ha vanskeligheter med å utføre oppgaven sin.

- Det kan selvfølgelig være mange årsaker til at en kunde ikke kan bidra, som for eksempel alder eller sykdom. Men i noen tilfeller er kundene også «vrange». Svaret her er ganske enkelt. Håndverkstjenesteloven §38 sier at kunden har en plikt til å medvirke, og at det er rimelig at han også gjør dette, sier Kielland.

Lov om håndverkertjenster paragraf 38a sier at «forbrukeren skal yte slik medvirkning som det er rimelig å vente for at tjenesteyteren skal kunne utføre tjenesten.»

- I ytterste konsekvens kan dette betyr at teknikeren kan avslutte oppdraget, fakturere kunden for oppmøte, og returnere senere med to mann, ifølge Kielland.

Dette gjelder primært for betalbar service, men advokaten mener også at det kan gjelde andre typer service.

- Slik jeg tolker jussen rundt dette punktet, vil også kunden ha et medvirkningsansvar også på ikke-betalbar service, sier Kielland.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer