Hytte: Hvor ofte må du sjekke?

Gå til hovedinnhold

Hytte: Hvor ofte må du sjekke?

Hvis du ikke har tid til å kose deg på hytta, bør du i det minste sjekke om Kong Vinter har vært på besøk og gjort skade.

Sjekk hytta om vinteren

Snø og frost er ikke noe ukjent fenomen for nordmenn, og hytteglade som vi er, eier mange av oss hytte eller har tilgang til en hytte. Men selv om drømmen for mange kanskje er å slappe av på hytta hver helg, er det langt fra alle landets hytter som brukes så hyppig. Hvor ofte bør du som hytteeier egentlig sjekke at alt står bra til med eiendommen?

En hytteeier hadde vært på ferie i utlandet og oppdaget da han kom tilbake etter tre uker at hytta hadde forskjøvet seg sidelengs og falt av pilarene. Skaden skal ha skjedd på grunn av trykk fra snøtyngde kombinert med ujevn belastning grunnet vindretning. Det kom i den aktuelle perioden, januar 2015, veldig mye snø i hytteområdet, og det ble meldt om rekordstore snømengder. Da det senere kom mildvær ble derfor denne snøen veldig tung.

Forsikringsselskapet If avkortet erstatningen med 25 prosent. Selskapet anførte at hytteeieren hadde fremkalt skadetilfellet ved grov uaktsomhet ved ikke å besørge ettersyn og måking i den aktuelle perioden.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Ikke uaktsomt

Hytteeieren klaget saken inn for Finansklagenemnda. Hytta var uten tilsyn i tre uker, og eieren skal ha hatt familie i nærheten som kunne sjekke ved behov.

«Det er uklart for nemnda hva som nærmere ligger i dette, og nemnda mener sikrede med et så langt fravær burde sørget for et mer systematisk tilsyn i forhold til værforholdene», skriver Finansklagenemnda i avgjørelsen.

Forsikringsselskapet påpekte at hytta var uten tilsyn i store deler av januar, og at den lå i et område hvor det erfaringsmessig kan komme store snømengder. Selskapet mener hytteeieren burde alliert seg med noen for å følge med på lokale værvarsler, og eventuelt se til og måke hytta ved behov.

Også Finansklagenemnda påpeker at det burde vært mer tilsyn, men mener likevel at de ikke kan se at manglende tilsyn utgjør grov uaktsomhet, og gir derfor hytteeieren enstemmig medhold. 

«I følge rapporten dreide det seg om rekordstore snømengder, og årsaken til at hytta raste sammen, var at den ikke var dimensjonert til å tåle slike snømengder. Det er ikke fremlagt opplysninger som tilsier at sikrede var klar over dette. Grov uaktsomhet kan da ikke påberopes», heter det i avgjørelsen.

If ønsket ikke å kommentere Finansklagenemndas avgjørelse overfor Hus & Bolig.

Kan du ikke reise til hytta, allier deg med familie eller naboer når snøværet meldes.Kan du ikke reise til hytta, allier deg med familie eller naboer når snøværet meldes.

Tilsynsplikt

Advokat Eivind W. Grande har spesialisert seg på erstatning og forsikringsrett.  Han påpeker at du som hytteeier har en tilsynsplikt, og en reaksjonsplikt hvis forholdene tilsier at eiendommen trenger tilsyn.

Det er imidlertid ingen klare regler på hvor ofte en hytteeier må se til eiendommen, og om det er snakk om uaktsomhet vil det vurderes i hvert enkelt tilfelle.

- Kortversjonen er at det ikke finnes noe fastsatt intervall for hvor ofte du må sjekke hytta di, men du må følge med. Hvis det skjer noe som gjør at hytta er mer utsatt, bør du ta en sjekk, sier han.

Slike forhold kan være at det er meldt veldig lave temperaturer, mye nedbør eller kanskje at det meldes om andre hytteinnbrudd i området.

- Fritidseiendommer er mer utsatt enn boliger, nettopp fordi det ikke er folk der til enhver tid. Som eier bør du følge med på tilgjengelige informasjonskilder. Sjekk værmeldinger, media og ta en telefon til hyttenaboer, brøytemannskap eller en mulig vaktmester hvis du er usikker, råder Grande.

Hvis du vet at du skal være borte fra en hytte over en lengre periode, kan det være lurt å alliere seg med familie eller hyttenaboer som kan ta en tur innom for å sjekke at alt er i orden.

Store pengesummer

Grande har vært borti flere saker som gjelder forsikring etter skader på hytte. Han forteller at det er sjelden disse sakene havner i domstolen, og at de aller fleste sakene hvor det oppstår uenigheter løses i dialog mellom forsikringsselskapet og kunden eller i Finansklagenemnda.

- De vanligste sakene handler om rørbrudd på grunn av frost, snø, innbrudd eller brann. I tillegg kan det være snakk om merskade på grunn av manglende tilsyn. Hvis en dør eller et vindu blir stående oppe gjennom sesongen etter innbrudd kan hytta få ganske mye skader. Det er ikke bare stas å komme tilbake og finne ut at ugla har tatt bolig i senga di, sier han.

Skulle du havne i en situasjon hvor du får skader på hytta som kunne vært unngått med bedre tilsyn, er det likevel ikke sikkert forsikringsselskapet kan nekte deg erstatning.

- Det er ikke alltid det er nok til at erstatningen reduseres. For at det skal skje, må eieren ha bidratt til skaden ved grov uaktsomhet, og det skal mye til. Det kan for eksempel skje hvis det er snakk om spesielle værforhold i kombinasjon med hjemmesnekrede løsninger som er skyld i at bygget ikke holder god nok stand, sier Grande.

- Men det er viktig å huske på at selv en liten prosentreduksjon i erstatningsutbetalingen kan bety mye penger hvis skadene er store.

tbg@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer