Hytta - en gullgruve i påsken

Gå til hovedinnhold

Hytta - en gullgruve i påsken

Planer om å bare bruke hytta i deler av påsken? Det kan være lettjente penger å leie ut hytta noen dager dersom du ikke skal bruke den selv. Men visste du at det er din egen bruk av hytta som avgjør hvordan inntekten skal skattlegges?

eIkke lei av alle skriveriene om den fantastiske vinteren ennå? Vi har allerede skrevet om at hytter i Norge er blitt populært igjen. Nå har hytteprisene steget og flere steder melder meglerne om stort trykk på objektene som ligger ute.

Fantastisk sesong

Nå kan hytta vise seg å være en gullgruve for deg som har hytte å leie ut også. Bransjen venter storinnrykk i påskefjellet og det kan du dra nytte av. Interessen for hytter har økt kraftig de siste årene, og med en snørik vinter som man ikke har sett på mange år som innebærer det at du kan tjene gode penger, kanskje også skattefrie, hvis du leier ut hytta når du ikke bruker den selv.

Pressesjef i Skistar, Linda Morell, er optimistisk med tanke på den kommende påsken.

- Alle kan se at denne vinteren overgår det meste vi kan huske. Vi hadde ikke mange ledige overnattinger i vinterferien, så uten at jeg kan kommentere tall jeg ennå ikke har sett så forventer vi at påsken i Hemsedal og Trysil skal bli meget god, forteller hun.

Det betyr at det kan bli trangt om plassen i påskefjellet i år. Har du ikke planer om å bruke hytta selv er det i år du kan tjene gode penger på den.

Daglig leder i Norgesbooking, Karina Nielsen, forteller om en solid vinter med mye bookinger. Til og med til de litt mindre populære områder. Allerede nå er mye fylt opp foran påsken.

- Antall døgn i februar har gått opp fra tidligere år, så folk bor i snitt lenger nå enn tidligere år. Vi har snart fullt i påsken, allerede. Har du hytte å leie ut er dette virkelig tidspunktet å benytte seg av muligheten.

Det er ikke bare de tradisjonelle alpinstedene som lokker. Hytter med direkte tilknytning til langrennssporet er langt mer populære enn tidligere.

- Vi kan blant annet se at vi har hatt stor økning oppover gjennom Hallingdal. Trenden de siste årene er at flere og flere vil på langrenn, så det har jevnet seg litt ut i forhold til alpindestinasjonene. Folk vil ha alt. Vi har stor etterspørsel etter hytter i alle størrelser, fasiliteter og områder. Det trenger ikke være en moderne luksushytte. Det er en myte, for mange ønsker folkehytter, sier Nielsen.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

Bruken avgjør

Så hvordan kan du tjene penger på hytta di? Det er nettopp din egen bruk som avgjør hvordan inntektene skal behandles skattemessig.

- Dersom du bruker hytta selv, og leier ut i de periodene du ikke bruker den, vil de gunstigste skattereglene slå inn. Det betyr at 85 prosent av utleieinntekten over 10.000 kroner beskattes som kapitalinntekt. 23 prosent i 2018, sier Bård Erlend Hansen i SBF Skatteadvokater.

Hvis du leier ut en hytte du selv bruker har du ikke krav på fradrag for slikt som vedlikehold. Nytt for 2018 er at du heller ikke får fradrag for provisjon til utleiebyrå. Selv om det er noe som trekkes før utbetaling til deg som utleier, inngår dette beløpet i beregning av skattepliktig inntekt.

Eksempel på utleie av hytte du selv bruker:

Leieinntekter                                    20 000

Gebyr til utleiebyrå                               600

Fribeløp                                              10 000

Skattemessig overskudd                 10 000

Skattepliktig inntekt                           8 500

Skatt (8 500*23 prosent)                   1 955

 Skattepliktig inntekt for deg beregnes ut fra bruttoinntekten på 20 000 kroner, selv om du bare får utbetalt 19 400 kroner fra utleiebyrået. 

- Dersom du ikke bruker hytta noe selv, vil hytta fremstå som en ren utleiehytte og da vil skatteplikten ramme deg fra første krone. Fordelen med dette er at du har krav på fradrag for alle utgifter knyttet til utleie. Det kan for eksempel være vedlikehold, utgifter til utleiebyrå, eventuelle kjøreturer for å inspisere hytta og så videre, sier Hansen.

Ingen bestemte krav

Hvor går grensene for hva når du kan kalle den utleiehytte med fradragsrett eller at hytta skal fritaksbehandles?

- Reglene her er ikke helt firkantede på dette. Utgangspunktet er at eiendommen skal fritaksbehandles slik at man ikke har krav på fradrag for vedlikeholdskostnader, så lenge eieren selv bruker boligen «i rimelig omfang».

Leier man ut eiendommen til fritidsformål deler av året, eller gjennom hele året, skal boligen fritaksbehandles så lenge eieren bruker den i rimelig omfang selv.  Om den ikke skal fritaksbehandles er det i prinsippet ingen fastsatte grenser for hva og hvor mye vedlikehold som kan utføres. Temaet vil gjerne være om det er vedlikehold, som er fradragsberettiget, eller påkostning, som ikke er fradragsberettiget, men som skal tillegges kostprisen.

- Det er ingen enkel avgrensning, men utgangspunktet er at vedlikehold er arbeider som utføres for å bringe eiendommen tilbake i den stand den tidligere har vært på nytt. Standardforbedringer og endringer vil normalt være påkostninger du ikke får avdrag for, sier Hansen.

Hvor lenge må hytta ha vært ren utleiehytte for at du kan få fradrag for vedlikehold?

- Det er ingen bestemte krav til hvor lenge hytta må ha vært en «ren» utleiehytte, men når den tidligere har vært fritaksbehandlet reduseres fradraget for vedlikehold. Fradraget reduseres da med 10 prosent for hvert av de siste fem årene hytta har vært fritakslignet. Dette gjelder for vedlikeholdskostnader som overstiger 10 000 kroner.  Det betyr at fradraget vil være 10 000 kroner + 90 prosent av overskytende i år 5 etter at eiendommen har blitt utleiehytte. Videre blir det 10 000 + 80 prosent i år 4, 10 000 + 70 prosent i år 3, 10 000 + 60 prosent i år 2 og 10 000 + 50 prosent i år 1.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer