Du må tåle naboens røyk

Gå til hovedinnhold

Du må tåle naboens røyk

Selv om det kan være plagsomt for naboer og forbipasserende, er det vanskelig å forby røyking på balkonger og ved inngangspartier.

RØYKING: Plages du av naboer som røyker? Det finnes håp om fredelige løsninger. Foto: FreeImages.com/ Zaid Zolkiffli.

En rekke mennesker kan ikke bruke sin egen balkong lenger, fordi de har naboer som røyker. Noen kvier seg også for å lufte. Helsedirektoratet får stadig flere henvendelser om at folk plages av røyking utendørs. Men dette kan det være vanskelig å gjøre noe med. Den enkeltes frihet til normal bruk og livsutfoldelse skal balanseres mot hensynet til fellesskapet og de andre sameierne.

I eierseksjonssameier kan imidlertid sameiermøtet fastsette ordensregler for eiendommen. Med ordinært flertall kan man forby røyking på fellesarealer innendørs, i trappeoppganger, på loft og i kjellere. Balkonger er imidlertid definert som fellesareal. Advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund (HL) mener det må være tillatt å røyke her så lenge det ikke plager andre. I sommersesongen, når langt flere bruker balkongene sine, bør adgangen til å røyke begrenses.

Røykeloven regulerer i hovedsak ikke røyking utendørs og i private hjem. Røyk som siver inn fra bakgård, andre balkonger eller leiligheter faller utenfor lovens virkeområde. Mye tyder på at toleransen for å bli utsatt for passiv røyking eller ubehag fra andres tobakksrøyk blir stadig lavere som følge av en generell holdningsendring i samfunnet når det gjelder tobakksbruk.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Ordensregler i borettslag og sameier

Eierseksjonsloven og borettslagsloven åpner for å fastsette ordensregler som konkretiserer hva som er tillatt og ikke tillatt på eiendommen.

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt til grunn at røyking i eget hjem tilhører den private sfære og vil være utenfor det borettslaget kan forby innenfor den enkelte boenhet. Dette gjelder i utgangspunktet også for eiernes terrasse o.l.

I røykeloven står det at "Fellesarealene i boligsameier og borettslag er steder der beboerne ferdes, og ordensregler som hindrer skjemmende røyking på innvendige fellesarealer og de deler av felles uteområdene der røyk lett ledes inn i andres boliger bør dermed kunne innføres."

I borettslag er det styret som kan fastsette slike ordensregler, mens det i sameier er sameiermøte med alminnelig flertall.
Selv om røykeloven er svært streng, tror advokat Yana Beate Totland  i HL det er vanskelig å gå til sak mot noen som røyker utendørs. Man kan velge å holde avstand. Men er røyking på nabobalkongene plagsomt, anbefaler hun å få til en dialog med naboene om mengde og tidsbruk.

Nedgang i røykere

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kartlegger hvert år nordmenns røykevaner. I 2016  melder SSB  om at færre røyker og flere bruker snus i alle landets fylker. Det er flest røykere i Finnmark, hvor to av ti røykte daglig i 2015. Her røyker også de yngre mer enn de eldste – i landet for øvrig røyker de unge stadig mindre.

31 prosent av befolkningen brukte tobakk i 2015. 13 prosent røyker daglig, og nedgangen i dagligrøyk har vært stor. Nedgangen i samlet bruk av tobakk er mindre fordi daglig bruk av snus til en viss grad har tatt over. Andelen som bruker tobakk av og til har vært stabil i perioden etter 2008.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer