Luftavfukter: Kan gi bedre inneklima

Gå til hovedinnhold

Luftavfukter: Kan gi bedre inneklima

Er du plaget av fukt og dårlig inneklima i boligen din? En luftavfukter kan hjelpe deg.

Fukt i boligen kan skyldes mangt. Det kan være at dreneringen rundt boligen din ikke er optimal, det kan også skyldes at isolasjonen ikke er tilfredsstillende eller at du ikke har god, eller tilstrekkelig ventilasjon. Det kan også skyldes at det dusjes mye, at klesvasken tørker inne, eller at det kokes mye mat. Når det er høy luftfuktighet innendørs vil det gi gode vekstvilkår for mugg, bakterier og råte.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

Ta rommene tilbake

- Et hus kan være godt bygget, men likevel få et fuktig inneklima, sier daglig leder i Bedre inneklima, Jarle Karlsrud.

Han opplever ofte at kunder forteller om rom, for eksempel i kjellere, de tidligere ikke tok i bruk på grunn av fukt og dårlig lukt.

- Vi har stadig kunder som sier de har kunnet ta i bruk et kjellerrom etter å ha installert en luftavfukter, forteller han.

Midlertidig tiltak?

- Når man bruker en luftavfukter vil man fjerne vekstbetingelsene for muggsopp, sier seniorforsker Sverre Bjørn Holøs i Sintef Byggforsk.

Når inneklimaet blir tørrere vil muggsoppen tørke inn før den dør.

- En grundig vask av overflaten vil da kunne fjerne mye av den  inntørkede muggsoppen som noen kan reagere allergisk mot, sier han.

For eksempel kan han anbefale en luftavfukter til kjellere, kryprom og garasjer.

- Til en litt fuktig kjeller som skal brukes til oppbevaring kan dette absolutt være en god løsning, og et godt alternativ til kostbare inngrep med drenering og isolasjon av grunnmur, sier han.

Derimot advarer han mot å tro at man i etterkant av å ha tørket en kjeller kan isolere og kle veggene innvendig for å gjøre om et kjellerrom til et oppholdsrom.

Les også sak om drenering og etterisolering

- Så fremt man ikke fjerner årsaken til fukten, er det stor fare for at soppen kan utvikle seg i det skjulte mellom grunnmuren og ytterkledningen, understreker han.

Ved å holde fukten i sjakk kan kjellerrommet for eksempel tas i bruk til oppbevaring når det er tørket opp.

Forsiktig med loft

Seniorforskeren advarer likevel mot å tro at et fuktig og uisolert loft blir tørt og brukelig uten videre.

- Har man et fuktig, kaldt loft, er problemet ofte at fuktig luft lekker opp på loftet fra boligen  under, for eksempel ved utette loftsluker og gjennomføringer for kabler og rør.   

Da vil det være bedre å tette disse lekkasjene, og sørge for god ventilasjon.

- Bestemmer man seg for å etterisolere loftet, som jo er et vanlig ENØK-tiltak, bør man absolutt være påpasselig med å beholde god ventilasjon og fjerne mest mulig luftlekkasjer nedenfra, sier han.

kgd@huseierne.no

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler