Tro ikke at du kan stappe ovnen full og sette fyr på den. Mange fyrer ovnen sin rett og slett i stykker.

- Ja, det er faktisk mulig. Spesielt hvis du har en ovn av litt billigere type. Da er kanskje ikke stålkvaliteten like god som i en dyrere ovn. Fyrer du hardt med tørre bygningsmaterialer og holder flammen i full effekt over lang tid kan det bli for høy temperatur i ovnen. Dette kan føre til at slitasjedelene siltes fortere og produktet slutter å fungere optimalt. Har du emaljert ovn ødelegges emaljen hvis du fyrer så hardt at ovnen blir rødglødende. Ovnsplater kan vri seg, slik at ovnen får sprekker, som igjen fører til at ovnen får ukontrollert lufttilførsel. Vær oppmerksom på farene ved overfyring og at garantien bortfaller i slike tilfeller, forteller styreleder Merethe Slensvik Halvorsrød i Norsk Varme.

Fyre hardt i peisen skal du helst gjøre i starten av fyringen for å bli kvitt trekket i pipa. På hytter hvor peiser og ovner kun brukes innimellom.

- Fyr gjerne hardt, men fyll aldri brennkammeret mer en to tredjedeler fullt. Som sagt kan du fyre hardt i starten for å varme opp pipeløpet, men når du har fått god trekk i pipa bør du roe ned fyringen, sier hun.  

I alle ovner er følger det også med en manual som indikerer hvor mange kilo ved du kan fyre i timen.

Pass på pipa

1. januar 2016 kom det en ny forskrift som medførte at piper i hytter og fritidsboliger skal feies på lik linje med hus.Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at pipe og skorstein ble feid regelmessig.

- Det blir også slik at den enkelte hytteeier får en meldeplikt til det lokale brannvesen vedrørende tilstand på pipe og fyringsanlegg, samt om det har blitt installert nytt ildsted. Den medfører at alle hytter skal feies på lik linje med hus, og det er kommunen som avgjør når og hvor ofte, sier nestleder Tom Erik Galambos i Feiermesternes Landsforening.

Derfor er det viktig at man er nøye med renhold hvert år på hytta. Du bør rengjøre ildstedet innvendig for sot og skitt slik at det ikke hoper seg opp. Du bør også få feid pipa jevnlig i forhold til hvor mye ildstedet brukes. Ta kontakt med brannvesenet eller feievesenet for å finne ut hvor ofte ditt ildsted bør feies.

- I tillegg bør du være oppmerksom på at feil fyring kan gi deg skorsteinstrøbbel. Det siste du ønsker er en skorstein som sprekker og flammer som tar tak i huset. Da er det viktig å fyre innenfor hva peisen eller ovnen er dimensjonert for. Lav lufttilførsel gir ufullstendig forbrenning, sterk luftforurensing, dårlig utnytting av energien i veden, nedsoting av pipa og fare for pipebrann, sier Galambos.

Mange hytter brenner

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge, i følge Norsk brannvernforening. Bruk av åpen flamme utgjør minst en tredjedel av alle hyttebranner. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner og ildsteder topper listen over brannårsaker. Gamle og provisoriske fyringsanlegg er ikke uvanlig i hytter, og mange får ikke skorsteinene feiet.  

Brannstatistikken viser at det er det tre til fire ganger flere branner som er forårsaket av fyringsanlegg i fritidsbygg enn i vanlig bolig.  

I tillegg skal du være nøye med hvordan du fyrer i peisen din. Ikke alt materiale egner seg ikke til fyring.

- Fyr ikke med trykkimpregnert treverk og plankebiter med gamle malingsrester. Det kan gi fra seg svært giftige gasser når det blir brent og etterlate tungmetaller i asken. Det vil også kunne skade både ildstedet og pipa fordi varmen blir ekstremt høy, slik at pipebrann kan oppstå, sier Galambos.