Hytte i Sverige

Gå til hovedinnhold

Hytte i Sverige

Hyttekjøp i nabolandet fortoner seg litt annerledes enn det vi er vant til i Norge. Uten å sette deg inn i hvilke lover og regler som gjelder, kan du få noen overraskelser – gode som dårlige.

Svensk hytteidyll— Et smart sted å starte letingen etter hytte i Sverige er på nettsiden hemnet.se, foreslår Leif Fourong, eiendomsmegler i Svensk Fastighetförmedling. Det ligger også svenske fritidsboliger ute på finn.no.

— I Sverige er det ingen boplikt for hus og hytter. Finner du drømmehytta, og den er registrert som villa, er det ingenting i veien for at du kan bruke den som fritidsbolig, og kun bruke den på sommeren, sier han. Men vær oppmerksom på at noen leiligheter har boplikt, men altså ikke hytter og hus.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

Stort ansvar

I Sverige har kjøperen et større ansvar enn i Norge for å undersøke eiendommens tilstand. Fourong råder derfor kjøpelystne nordmenn til en grundig gjennomgang av boligen de vurderer å kjøpe. Eventuelt kan man skrive under kontrakten med forutsetning om at en teknisk tilstandsrapport er tilfredsstillende. Boligen gjennomgås for feil og brister i bygningskonstruksjonen, og du får en rapport der du blir gjort oppmerksom på eventuelle mangler.

— Ettersom kjøperen i Sverige har ti års garanti mot selgeren, velger selgeren ofte å tegne en slik tilstandsrapport før salget. Da følger det med en forsikring, og ansvaret overgis til foretaket som utfører rapporten, forklarer Fourong.

Bud ikke bindene

Bud er ikke bindende i Sverige. I teorien kan du legge inn bud på flere eiendommer samtidig og eventuelt trekke deg fra det ene om du får tilslag på begge boligene du har lagt inn bud på.

— Ingenting er klart før kontrakten er underskrevet, forteller Åsa Karlsson, eiendomsmegler i Fastighetsbyrån. Det betyr at om du har gitt et bud og fått aksept for dette av selger, så kan det fortsatt komme en annen kjøper i ettertid og by mer. Hytten er ikke din før kontrakten er underskrevet.

Skatter og avgifter

— Kjøperen må betale et tinglysningsgebyr på 1,5 prosent av kjøpesummen, påpeker eiendomsmegleren. I tillegg kommer en dokumentavgift på cirka 800 kroner. Kommunale avgifter varierer fra kommune til kommune, men ligger på rundt 2 500 svenske kroner.

I Sverige er eiendomsskatten erstattet med en kommunal avgift. Avgiften utgjør 0,75 prosent av takseringsverdien, dog høyst 6 600 svenske kroner per år. Takseringsverdien er satt av staten. Det er verdien av boligen som reflekteres i denne summen, og beliggenheten har ingenting å si.

Norge og Sverige har en skatteavtale som bestemmer at salgsgevinsten skal skattelegges i begge landene, skriver skatteetaten.no. Den skattepliktige gevinsten beregnes etter svenske regler i Sverige og norske regler i Norge. Skal du selge fritidsbolig i Sverige må du betale gevinstskatt i Sverige, som ligger på 22 prosent av gevinsten. Skatt som er betalt i utlandet, kan kreves trukket fra i den norske skatten på gevinsten. I tillegg skal du skatte i Norge etter norske regler. Har du eid og brukt fritidsboligen lenge nok til å oppfylle vilkårene for skattefri gevinst ved salg, er gevinsten skattefri i Norge. Da kan du ikke kreve fradrag i Norge for den svenske skatten på gevinsten.

Sverige har avskaffet arveavgiften. Men arver du som nordmann feriebolig i Sverge, må du likevel betale arveavgift, ifølge skatt.no.

— Lån i Norge

På spørsmål om i hvilket land man bør ta opp lån for å kjøpe bolig i Sverige, råder Thomas Sevang i Nordea nordmenn til å ta opp lån i Norge.

— Det vanligste rådet er at lånet tas opp i det landet kunden har fast adresse og inntekt. Da er det ingen valutarisiko forbundet med tilbakebetalingene, forklarer han.

— Ulempen er du får en valutarisiko forbundet med eiendommen, sier han. Hvis valutakursen i landet endrer seg, vil både gjelden og normalt sett også verdien på boligen endre seg i samme takt, forklarer Sevang.

Bruk advokat

Ronny Mulstad er advokat, og råder nordmenn til å bruke egen advokat når man skal kjøpe bolig i utlandet.

— Sverige er et relativt ukomplisert land å kjøpe fritidsbolig i. Likevel – bruk advokat, sier Mulstad. Han foreslår å finne en advokat med gode referanser i det landet du kjøper bolig i.

Stor etterspørsel

60 000 nordmenn har fritidsbolig i utlandet. En av fire ligger i Norden. Ferske tall fra prognosesentret viser at 91 000 norske husstander planlegger å kjøpe hus i utlandet i løpet av de neste årene.

— Etterspørselen svinger med kronekursen, men jevnt over er det stor interesse for feriehus i Sverige fra nordmenn, sier Lief Fourong i Svensk Fastighetsförmedling. Han forteller at nordmenn etterspør alle typer hus, men mest populære er de eksklusive boligene med havutsikt i prisklassen tre til seks millioner. Flere nordmenn vil også ha små gårdsbruk.

Holder bygder levende

Jim Edelsvärd er eiendomsmegler i Åremäklerna, lokalisert i Jämtland, og kan fortelle om en markedsføringsstrategi som spiller på den sterke kjøpekraften og den økende interessen for feriehus i Sverige blant nordmenn.
– Vi vender oss til norske spekulanter når vi markedsfører sommerhus og også delvis helårsbosteder, forteller Edelsvärd.
I 2009 kunne svenske Östersund-Posten meddele at én av tre hytter i Åre-traktene eies av nordmenn. Ifølge Edelsvärd er tettheten av norskeide hytter enda høyere i enkelte områder. I Storlien selges eksempelvis fire av fem hytter til nordmenn.

Medaljens bakside?

Invasjonen av pengesterke nordmenn til svenske bygder får eiendomsmeglerne til å juble, men medaljen har en bakside.
— Nordmenn presser ut bygdas egne ungdommer. De har større kjøpekraft, og utkonkurrerer svenskene på boligmarkedet, forteller Magnus Dahlin, konsulent i næringslivsetaten i Åre kommune.
Sören Ericsson er ordfører i Strømstad kommune, der nærmere 90 prosent av fritidsboligene selges til nordmenn. Svenske ungdommer og pengesterke nordmenn konkurrerer om de samme eiendommene. Likevel er han positiv til nordmennenes inntog.
- Nordmenn holder bygda levende. De holder liv i servicenæringen, som uten kapital fra Norge ville gått dukken, sier Ericsson.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer