Lag en gangsti i hagen

Gå til hovedinnhold

Lag en gangsti i hagen

Er du tålmodig og nøyaktig er det ingenting i veien for at du fint kan lage gangstien selv.

Gangsti: Er du tålmodig og nøyaktig kan du selv lage en gangsti i hagen

En godt planlagt gangsti innimellom blomsterbed og trær kan bli et vakkert innslag til hagen, og vil bringe deg tørrskodd gjennom den på regnværsdager. For at prosjektet skal bli vellykket bør du tenke over hvilke typer materialer som kan passe til din hage. Har du allerede belegningsstein i innkjørselen vil det kanskje være naturlig at også gangstien får belegningsstein, men teglstein, skifer eller ganske enkelt grus kan være vel så bra.

- Det viktigste er å velge et dekke som harmonerer med omgivelsene og er tilpasset funksjonen gangveien skal ha, sier seniorrådgiver i Sintef Byggforsk, Anders Kirkhus.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Planlegg godt

Tenk over hvordan du vil bruke gangstien. Er dere flere i familien som vil bruke den, bør du vurdere hvor bred den skal være.

- En enkel gangsti behøver ikke være bredere en 80 cm om det stort sett er en «enveissti», men hvis den skal lages bred nok til at man kan gå forbi hverandre ville jeg nok laget den 120 cm bred, sier Kirkhus.

Studer terrenget, og merk av, for eksempel med pinner, slik at du får et godt inntrykk av hvordan stien vil se ut i hagen. Merk deg også at en slik gangsti ikke er beregnet til å kjøre på.

- Løsningene vi foreslår er beregnet for lettere belastning, det vil si lett eller ingen kjøring, sier seniorrådgiveren, som legger til at det likevel skal være mulig å trille for eksempel en tilhenger inn på stien.  

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Grav ut

Husk å ta med tykkelsen på belegningen i beregningen når du skal grave ut grøften, men også størrelsen på steinen i forhold til bredde og lengde på stien slik at du unngår å måtte kappe steinen. Du bør heller ikke glemme å ta med fugebredden mellom steinene som Kirkhus anbefaler til 3 mm (2-5) i regnestykket. I planleggingsfasen bør du også tenke over hvor du skal gjøre av massene du graver ut.

For at stien skal bli stabil og vare lenge, bør det graves ut til et fundament rundt 30 til 35 cm under ferdig nivå. Bunnen i grøften må være jevn og ha et fall på minimum 2 prosent fra huset for å unngå at overflatevann renner inn mot huset. Velger du belegningsstein eller teglstein, bør du først legge en kant som «låser» steinen. Grav en liten grøft langs sidene hvor du setter kantsteiner i jordfuktig betong. Når betongen er størknet kan du fortsette. Legger du en fiberduk i bunnen og opp langs sidene vil du i tillegg unngå at massene blandes og gjør stien ustabil.

Bærelag og settelag

Spesielt bærelaget, men også settelaget bør være komprimert for at underlaget skal bli stabilt. Det er viktig også å sjekke at du beholder et fall på 2 prosent i alle lag.

- Steinflaten blir ikke jevnere enn det underlaget er, presiserer Kirkhus.

Kirkhus anbefaler å benytte 0-32 mm pukk til bærelag i et lag på 10-15 cm.

- Så må bærelaget tromles, forteller han.

Det anbefales å bruke finpukk 0-8 som settelag, i et lag på rundt 5 cm. Legg settelaget jevnt utover og avrett med en lekt eller liknende og komprimer lett.

Når forarbeidene er gjort, kantene er satt, bærelag og settelag utlagt, avrettet og komprimert, kan selve beleggsarbeidet starte.

Belegningen

Legg belegningen i det mønsteret du har valgt, og husk fugebredden. Gjennomgående fuger skal danne rette linjer.

- Sett ut retningssnorer og sjekk retningen for hver femte rekke, råder Kirkhus.

Fyll i fugesanden mens du jobber deg fremover. Seniorrådgiveren anbefaler å bruke 0–4 mm steinmel.

- Det er viktig å velge en fugemasse med nok finstoff til at det tetter fugene godt, sier han.

Støtsand er derfor uegnet fordi den ikke har finstoff, og vil for eksempel slippe gjennom planterøtter. Hvis du må dele stein, forteller Kirkhus at det er viktig å ikke bruke mindre enn 1/3 av normalsteinens lengde, men heller dele to steiner.

Når hele stien er lagt, koster og vibrerer du overflaten lett med en platevibrator. Etter vibreringen vil det være behov for etterfylling av fugene til de er mettet.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer