Felle trær nær ledninger - hvem har ansvaret?

Gå til hovedinnhold

Felle trær nær ledninger - hvem har ansvaret?

Det søte lille treet nederst i hagen har plutselig blitt veldig stort, og når det blåser står det og veiver med greinene sine så det ser ut til at strømledningen i verste fall kan ryke. Hva gjør du?

Trær nær ledninger.

Trær er rare vesener. Lenge er de så små og spinkle, men plutselig en dag, uten at man helt skjønner hva som skjedde, ruver de høyt der oppe – og enkelte truer plutselig med å krafse ned de der ledningene ved neste kuling. Hva gjør man da? Er det grunneiers ansvar å sørge for at treet ikke vokser seg så stort at greinene kan komme borti eller ryke ledningen, eller er det strømnettselskapet? Og dersom man ikke gjør noe og strømmen så brytes av en grein i vinden – hvem betaler for å henge opp snoren igjen – er det treets eier, er det de som får brutt strømmen, eller er det nettselskapet?

250 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Ikke ditt ansvar

Kjell-Olav Bjerknes, prosjektleder for vegetasjonskontroll i Hafslund Nett forklarer at nettselskapene gjennom forskrift om elektriske forsyningsanlegg er pålagt å holde vegetasjon, bygninger og alt mulig annet som kan komme og forstyrre ledningene i en viss avstand fra ledningsnettet. Det er ulike bestemmelser for høyspenning og lavspenning. Dersom du lurer på om ledningene rundt din bolig er høyspent eller lavspent kan du se etter følgende: Hvis det bare er én ledning, eller tre tråder over hverandre, er det lavspent. Er det tre-fire ledninger horisontalt fordelt er det snakk om høyspent. Om lavspenning, som er det aktuelle her, sier veilederen til forskriften at grener ikke skal kunne gjøre skade på ledere og installasjon. Ved vindstille vær skal avstanden mellom grener og ledninger være 0,5 meter, men løv og lette kvister kan berøre ledningene.

- I praksis betyr dette at treet kan være i berøring med ledningene uten at det blir noe sikkerhetsbrudd. Det er sjelden vi går inn og feller trær i sin helhet – i de tilfellene hvor grener kommer nærmere ledningene enn forskriften tilsier beskjærer vi i stedet bare rundt ledningene, sier Bjerknes.

- Men det er ikke jeg som eier tomta der treet vokser som må gjøre dette?

- Nei.

Bjerknes legger til at når greiner er for nær ledningene må nettselskapet gjøre en grov beskjæring som ikke nødvendigvis blir som grunneier ønsker.

- Det beste er om grunneier beskjærer mye tidligere slik at vegetasjonen holder seg minimum 2 meter fra linjene. Da får grunneier den formen og estetikken som han/hun ønsker. Har vegetasjonen vokst seg nærmere må det benyttes fagpersonell til beskjæringen slik at det ikke oppstår kontakt med de strømførende linjene, sier Bjerknes.

- Men dette betyr altså at jeg ikke må betale for reparasjon av linja dersom en gren på mitt tre gjør at ledningen ryker i storm?

- Det stemmer. Da er det nettselskapet som må komme og henge opp trådene for egen regning.

Lurer du på om du kan kutte greiner fra naboens trær som strekker seg over på din eiendom? Dette, og en rekke andre spørsmål får du svar på her!

Pass på ved trefelling

Det du derimot kan bli ansvarlig for å betale for, er reparasjon av ledninger som ryker mens du selv, eller noen du engasjerer, sager ned treet.

- Dersom du ikke gjør noe, og ledningen ryker i uværet, er reparasjonen kostnadsfri for kunden. Men du kan få det økonomiske ansvaret for skader som skyldes at ledningen blir ødelagt når du får felt treet.

- Det vil egentlig si at det vil lønne seg for meg å la treet stå, håpe på det beste og eventuelt bare får ting fikset hvis det går galt?

- Ja. Det er sjelden det skjer skader på ledninger i lavspentnettet på grunn av trær som står for tett. Men det vi ofte ser, når vi er ute på befaring hos kunder som er bekymret for et tre de mener kan falle over eller skade ledninger, er at de reelt sett frykter at treet kan falle over huset, – ikke ledningene, og så ønsker de vår hjelp til å få tatt det ned kostnadsfritt. Men det kan ikke vi ta ansvaret for, sier Bjerknes.

Han forteller at de i enkelte tilfeller der de ser at det vil være hensiktsmessig for ledningene, kommer frem til spleise-avtaler med kundene; for eksempel at Hafslund kan stå for å felle treet, mens kunden selv sørger for opprydningen.

Les også: Trefelling: Hvem har ansvaret?

Ikke klatre-vennlig  

Det som imidlertid er nettselskapets ansvar, er å sørge for at trær som står i nærheten av blanke ledninger gjøres klatre-sikre, slik at ikke barn eller andre kan klatre opp og komme borti ledningene. Det er beskrevet i veiledningen til forskriften at dette kan gjøres ved enten å kappe de nederste grenene opp til ca. 2,5 meter, slik at ingen kommer seg opp i treet, eller sørge for at det ikke tykke grener i nærheten av ledningen. raa@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer