Slik frisker du opp nabolaget gratis

Gå til hovedinnhold

Slik frisker du opp nabolaget gratis

Dersom du drømmer om å realisere et prosjekt i nabolaget finnes det mange måter å skaffe penger på. En velforening kan få støtte til å finansiere rubbel og bit.

Å forskjønne nærområdet og borettslaget trenger ikke gå på bekostning av naboenes private lommebok. Har du drømmer og ønsker om å gjøre store ting for fellesskapet finnes det gode måter å skaffe til veie midler på. Å starte en velforening er første skritt på et vell av muligheter.

- Gjennom frivillighet er det gode muligheter for å hente økonomisk støtte. Å være en del av, eller å lage en velforening er et godt steg i riktig retning for å få tilgang til støtteordninger, sier administrasjonsleder Anette Henriksen i Vellenes Fellesorganisasjon (VF).

Det gis masser av tilskudd til frivilligheten hvert år. Giverne kan blant annet være fra institusjoner, stiftelser, kommuner, stat, og også privatpersoner.

- Det finnes intet komplett og samlet register over tilskuddsordninger som er aktuelle for frivillige foreninger. På våre hjemmesider har vi listet opp en rekke muligheter som er åpne for alle å søke på, sier Henriksen.

Det er ikke eksklusivt for velforeninger å søke på disse. Dette er noe alle kan søke på, men ved å være en velforening signaliserer man at man er en del av frivilligheten og man har større sjanse til å komme gjennom med sin søknad. Det er også lurt å være registrert i Frivillighetsregisteret som du finner inne på Brønnøysundregistrene. Det er bare foreninger, stiftelser eller aksjeselskap som kan registrere seg her. Enheten kan ikke dele ut midler til fysiske personer og enheten må ha et styre.

- Vi hjelper også til med søknader, og på sidene våre har vi også en gjennomgang av hvordan slike søknader bør skrives og hva de bør inneholde, forteller Henriksen.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Hva er en velforening?

Det finnes ingen nøyaktig fasit på hva en velforening faktisk er. Er du medlem i en velforening, er du medlem i en frivillig forening som har innbyggernes trivsel og medvirkning på dagsordenen. Størrelse og oppgaver for en velforening varierer avhengig av behovene. Det er ingen særskilte lover eller offentlige forskrifter for velforeninger.

- Fordelen med å ha en velforening i nabolaget eller nærområdet er at man har en dedikert gruppe mennesker som ønsker å jobbe for trivsel for alle. Da er det lettere å gjennomføre oppgaver man ønsker å gjøre enn hvis en og annen går med planer her og der, sier Henriksen.

Mange velforeninger jobber aktivt med å anlegge for eksempel grendehus og lekeplasser, tufteparker og andre elementer i nærområdet som kan skape samhold og trivsel for nabolag. Mange velforeninger avholder også arrangementer.

- Velforeningen kan bety mye for den sosiale biten i et nærmiljø. Ensomhet er et problem som blir tydeligere og tydeligere, og lokale velforeninger fungerer ofte som fine samlingspunkter for folk som ikke har så mange rundt seg ellers, sier Henriksen.

I tillegg er det økende interesse for å drive velforeninger. Antall velforeninger rundt om i landet øker, og det er ikke slik at dette kun er noe seniorer ønsker å drive med.

- Det tror jeg i beste fall er en myte. Jeg har i hvert fall inntrykk av at det stadig oftere er unge og barnefamilier som deltar aktiv i velforeningene fordi man ser at man kan utgjøre en positiv forskjell der man bor. I tillegg kan velforeningene være en tyngre lokal stemme inn mot lokalpolitikere på lik linje med for eksempel FAU på skolene. Ønsker man å påvirke politisk er ofte den lokale velforeningen et bra sted å starte, sier Henriksen.

Interessert? Slik lager du en velforening

Hvem som helst kan starte en velforening, og i mange nyere sameier er det obligatorisk medlemskap. Det er fritt opp til hver enkelt å ta initiativ til å starte en velforening. Verken Vellenes Fellesorganisasjon eller norsk lov setter spesielle krav, bortsett fra at det er forbud mot å stifte en forening som har til formål å begå eller oppmuntre til ulovlige handlinger. I nye boligfelt kan det imidlertid være pålagt, gjennom skjøtet, å ha en velforening til å løse felles oppgaver.

For å kalle seg et vel bør man oppfylle fire sentrale punkter som Vellenes Fellesorganisasjon har satt opp:

- Et vel er en partipolitisk uavhengig forening med et formål som gjelder medlemmenes felles interesser for sitt nærmiljø. Formålet skal omfatte mer enn ren organisering av egennytte. Graden av allmennyttige fellesinteresser kan variere.
- Foreningen skal ha et definert geografisk område som basis for sitt arbeid og for medlemskapet.
- Foreningen skal ha registrerte medlemmer, men behøver ikke ha en kontingent.
- Foreningen skal ha vedtekter og et styre, en demokratisk oppbygging, holde generalforsamling /årsmøte og valg på tillitspersoner.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan starte opp ditt eget vel kan du besøke Vellenes Fellesorganisasjon på nett.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer