Kan man kaste snøen sin over til naboen?

Gå til hovedinnhold

Kan man kaste snøen sin over til naboen?

Man kan ikke uten videre skyve snø eller andre problemer over til naboen - med mindre naboen klart har gitt uttrykk for at hun synes det er greit.

- På samme måte som man ikke kan kvitte seg med hageavfallet sitt hos naboen om sommeren, kan man heller ikke dumpe snø der om vinteren, sier advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund. - Du bør altså først ha inngått en avtale med den eller de som eier eiendommen ved siden av, understreker hun.

Mange stede ligger husene tett i tett med små hager mellom seg, og det kan da være vanskelig å bli kvitt snøen når det laver ned. Men, man kan ikke uten videre legge snøen på naboens eiendom!

Av naboloven § 2 fremgår det at ingen må ha, gjøre eller sette i verk tiltak på sin egen eiendom som kan være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboen. Snø som lempes over gjerdet kan inneholde stein og grus, veisalt eller annen forurensing naboen ikke vil like å få mer enn nødvendig av inn på sin hageflekk. Store snøansamlinger gjør også at våren kommer sent. Mye snø er selvfølgelig også en belastning for hagegjerder, hekker, busker og trær. Er belastningen av snøen som naboen legger igjen liten, kan det tenkes at nabolovens regler ikke vil komme til anvendelse, men uansett bør man følge god naboskikk og be om tillatelse.

Men hva hvis du ikke har plass til all snøen på egen eiendom?

- Hvis det faller så mye nedbør at man ikke får plass på egen eiendom, kan man i verste fall bli nødt til å kjøre bort snøen, eventuelt få hjelp til å gjøre det, påpeker Magnussen.

- Når det gjelder måking av snø fra offentlig vei og over på eiendommer langs veien, vil det stille seg annerledes. Her antar man at viktigheten av at offentlige veier holdes kjørbare om vinteren er så stor at de ulempene naboene til veien påføres må anses som påregnelige, og derfor ikke i strid med naboloven, sier advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer