Skattemeldingen: 9 råd til deg som eier bolig

Gå til hovedinnhold

Skattemeldingen: 9 råd til deg som eier bolig

Boligeiere må gå nøye igjennom skattemeldingen. Du har ansvaret for opplysningene i skattemeldingen, selv om den ser ferdig ut.

9 punkter for skattemeldingen for deg som er boligeier

Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukersjef i Huseierne

Skattemeldingen kommer i Altinn 4. april. Innen 30. april skal du ha levert skattemeldingen. Selv om skattemeldingen har en rekke tall i seg, er det du som skattebetaler som har ansvaret for opplysningene i den. Derfor må du sjekke nøye, opplysningene sjekker ikke seg selv!

Huseierne hjelper deg med skattemeldingen!

Huseierne vil gjennom hele april hjelpe deg med tips og råd til skattemeldingen. Følg med på våre nettsider, i nyhetsbrev og på Facebook!

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

Les også våre skatteartikler her: Artikler om skatt og avgift

Denne artikkelen omtaler skattemeldingen for skatteåret 2018 - som skal leveres i april 2019. (I mai hvis du er næringsdrivende.)


1. Er formuesverdien på boligen riktig?

Formuesverdien på boligen er den skattemessige verdien på boligen din. Dette er det vi tidligere omtalte som ligningsverdien.

I boligen du selv bor - primærboligen - skal formuesverdien være 25 prosent av markedsverdien. Fastsettelsen gjøres sjablongmessig ut fra størrelsen på boligen og boligverdiene i området der du bor. Dermed kan det bli noe feil.

Det er lurt å sjekke denne verdien, selv om du ikke betaler formuesskatt. Verdien brukes til fastsettelse av eiendomsskatt i flere og flere kommuner, og da er det viktig at den er riktig.

Du kan klage hvis formuesverdien er over 30 prosent av markedsverdien på boligen ved årsslutt 2018.

Les også: Slik klager du på formuesverdien (ligningsverdien)

2. Er alle eiendommene dine med i skattemeldingen?

Det du eier ved utgangen av året 2018 skal stå i skattemeldingen. Sjekk at bolig(er) og hytte(r) som du eier står oppført riktig.

Pass på hvis du har solgt eller kjøpt eiendom gjennom året, om at alt har kommet på plass.

Les også: Skatt på bolig - slik er reglene

3. Har du hatt skattepliktig utleie? Husk fradragene!

Du skal betale skatt av utleieinntektene når du leier ut utleieleilighet, eller mer enn halvparten av din egen bolig. Du betaler 23 prosent skatt på disse inntektene i 2018. (22 prosent i 2019.)

Dette skal føres i skjemaet RF-1189. Dette skjemaet får du opp i den elektroniske skattemeldingen. Her må du huske å få med alle fradragene du har hatt, slik at skatten blir minst mulig! Her må du fylle ut selv, du får litt hjelp av skjemaet, men ikke mye!

Du kan trekke fra en rekke utgifter som forsikring, husleie til borettslag/sameiet, vedlikehold, annonsering av utleieboligen, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser.

Les mer: Full liste over fradrag ved utleie av bolig 

4. Husk nye skatteregler hvis du har leid ut på AirBnB i 2018!

Leier du ut boligen din på korttid gjennom for eksempel AirBnB, er det nye regler for 2018. Hovedregelen er at de første 10.000 kronene i leieinntekter er skattefrie.

Hvis inntektene er innenfor denne 10.000 kroners-grensen skal du ikke føre noe i skattemeldingen. Over dette betaler du skatt av 85 prosent av inntektene.

Les mer: Les hvordan AirBnB og annen korttidsutleie skattlegges


5. Sjekk om du må betale skatt av hytteutleie i 2018.

Du kan leie ut hytta skattefritt for inntil 10.000 kroner i året. Du skal ikke føre noe i skattemeldingen hvis du har tjent under denne 10.000 kronersgrensen. Av inntekter over 10.000 kroner skal du betale skatt av 85 prosent av inntektene.

Pass på: Hytter som leies ut for det meste skal skattlegges som utleieleiligheter - se punkt 3.

Les mer: Skatt ved utleie av fritidsbolig


6. Solgt bolig i 2018? Sjekk om du må betale skatt av gevinsten!

Selger man boligen man bor i selv, vil man stort sett slippe skatt av boligsalget. Boligsalg er skattefritt når du har bodd i boligen du har eid i mer enn 12 av de siste 24 månedene.

Her regnes det fra faktisk innflyttingsdato til du aksepterer bud fra kjøperen.

Les mer: Skatt på salg av bolig

Det er gevinstskatt når man har bodd i boligen i kortere tid. Det er det også hvis du selger en bolig du ikke har bodd i - slik som en utleiebolig.

Det er 23 prosent skatt på gevinsten i 2018. (22 prosent skatt i 2019.)

NB: Husk at for hytter er det krav om fem års botid. Les mer her.

Finn ulike fradrag for å redusere den skattepliktige gevinsten!

Du kan blant annet trekke fra utgifter til eiendomsmegler, takstmann, annonsering og andre salgskostnader. Skatteplitig gevinst skal føres i skattemeldingens post 2.8.4.

Artikkelen er skrevet av forbrukersjef Carsten Pihl. Han har skrevet om skatt og skattemelding i mange år, blant annet over 20 år i Dine Penger.

Gir råd om skattemeldingen: Artikkelen er skrevet av Huseiernes forbrukersjef Carsten Pihl. Han har skrevet om skatt og skattemelding i mange år, blant annet over 20 år i Dine Penger.

 

7. Solgt bolig med tap? Sjekk om du får fradrag!

Boligmarkedet i 2018 var litt ruglete noen steder. Det betyr at flere boligeiere har solgt med tap. Da kan man noen ganger trekke fra dette tapet i skattemeldingen.

Du får fradrag hvis du har kort botid - eller hvis du selger en bolig du ikke har bodd i selv. Du skal gjøre den sammen vurdringen som ved gevinstskatt. Har du bodd i boligen i mer enn 12 av de siste 24 månedene får du ikke fradrag for tapet. Tap ved skattepliktig salg føres i post 3.3.6.

8. Byttet du bank? Husk fradrag!

Byttet du bank i 2018, eller refinansierte boliglånet i samme bank, kan du trekke fra utgiftene til denne refinansieringen. Du får dekket kostnadene du hadde for å få det nye lånet. Det kan være utgifter til takst, verdivurdering fra eiendomsmegleren, tinglysingsgebyr og etableringsgebyr i bankene.

NB: Dette fradraget får du bare hvis du refinansierer din eksisterende bolig, ikke hvis du kjøper ny bolig!

Fradrag for refinansiering føres i skattemeldingens post 3.3.1.

9. Lånt av familien? Husk rentefradraget!

Du skal få fradrag for alle renter som du betalte på lån i 2018. Det fleste rentene er ført opp i Skattemeldingen. (Sjekk de selvsagt mot oppgavene du har fått!) Det som ikek er ført opp er lån i familien. Det må du føre opp selv! Før inn rentefradrag i post 3.3.1.

Husk at forutsetningen for at du får rentefradrag, er at de som har lånt deg pengene fører dette som utlån i sin skattemelding!

Flere spørsmål om skatt? Les våre skatteartikler her!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer