Huseierne om Perspektivmeldingen: Økt boligskatt løser ingen utfordringer

Gå til hovedinnhold

Huseierne om Perspektivmeldingen: Økt boligskatt løser ingen utfordringer

I forbindelse med Perspektivmeldingen foreslås det å øke boligskatten. - Dette løser ingen problemer for norske boligeiere. I årene som kommer vil bokostnadene i Norge øke kraftig som følge av økte kommunale utgifter. Økt boligskatt vil da bare legge ytterligere sten til byrden for norske boligeiere, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

TRENGER SKATTEINNTEKTER: Et fagutvalg har i sagt at det bør komme økt skatt på bolig. Finansminister Jan Tore Sanner (tv) sier at det trengs økte skatteinntekter. Huseiernes Morten Andreas Meyer (th) er tydelig på at økt boligskatt ikke er veien å gå. (Foto: Finansdepartementet/Huseierne.)

Av: Carsten Henrik Pihl

Perspektivmeldingen 2021 ble lagt frem fredag 12. februar. Meldingen handler om hvilke utfordringer Norge har frem mot 2060, og regjeringens strategier for å løse dem. En av hovedutfordringene er lavere skatteinntekter, forteller finansministeren:

– Vi har i flere år sagt at perspektivmeldingen handler om hvilke utfordringer Norge møter i fremtiden, men de er her nå. Mens det i dag står det fire i yrkesaktiv alder bak hver person i pensjonsalder, vil det i 2060 kun være to. Det betyr at utgiftene til pensjon og helse- og omsorgstjenester vokser, uten at skatteinntektene vokser like mye, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

I rapporten fra fagutvalget som står bak perspektivmeldingen er det blant annet foreslått å øke skatten på bolig og eiendom.

Dette er Huseierne sterkt uenig i:

- Nok en gang er det folks hjem som skal rammes når et offentlig utvalg kommer med forslag til skatteendringer som skal sikre staten større inntekter. Fagøkonomer og eksperter likestiller bolig med andre investeringsobjekter. Det er langt fra den virkeligheten vanlig folk lever i, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Les perspektivmeldingen: Perspektivmeldingen 2021 finner du her

Les rapporten bak perspektivmeldingen: Innspill til perspektivmeldingen fra fagutvalget finner du her!

Viktig med trygge og gode hjem

Morten Andreas Meyer påpeker at det er lang tradisjon for å ha en moderat skatt på egen bolig, og at dette er en av suksessfaktorene bak velferdssamfunnet:

- Boligen er ikke et investeringsobjekt, men et hjem som skaper en trygg ramme rundt livene våre. Sammen med arbeid og helse, er en god bolig den viktigste pilaren i velferdssamfunnet vårt. 8 av 10 bor i en bolig husstanden eier selv, sier han og fortsetter:

- Det at folk flest har mulighet til å eie eget hjem bidrar til bedre formuesfordeling og mindre ulikhet. Økt skatt på folks hjem vil svekke dette og ramme de med dårligst økonomi hardest, sier Meyer. 

Han er derfor klar i sitt råd til politikerne:

- Forslaget om å øke boligskatten er feilslått og bør avvises kontant av politikerne, sier Morten Andreas Meyer.

Morten Andreas Meyer peker også på at boliger i realiteten er blitt skattlagt hardere det siste tiåret, i og med at rentefradraget for lån har blitt redusert fra 28 prosent til 22 prosent. Han viser også til at utleieboliger i dag skattelegges hardere enn aksjer.

Les også: Slik er boligskatten i 2021

Bokostnaden øker

Et viktig moment som ikke er tatt inn i Perspektivmeldingen er at bokostnadene øker. Dette viser Huseiernes bokostnadsindeks:

- Bokostnadene for de fleste av oss vil øke kraftig de neste årene. Økte avgifter for å dekke store vedlikeholdsetterslep i vann- og avløpssektoren, økt nettleie og høyere boliglånsrente vil slå merkbart ut i vanlige lønnsmottakeres økonomi, forteller han.

- Økt boligskatt i tillegg vil gjøre hverdagen for mange ytterligere vanskelig, advarer Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Meyer viser til Huseiernes bokostnadsindeks laget av Samfunnsøkonomisk Analyse for Huseierne. Der er prognosene at husholdningenes samlede bokostnader kommer til å øke med 12 prosent fra 2020 til 2023.

Les mer: Bokostnadsindeksen 2020 - det blir dyrere og dyrere å bo

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler