Har du leiet ut skattepliktig i 2019? Disse kvitteringene må du finne for å få fradrag i skattemeldingen!

Gå til hovedinnhold

Har du leiet ut skattepliktig i 2019? Disse kvitteringene må du finne for å få fradrag i skattemeldingen!

Du får fradrag for kostnadene til utleie når du leier ut skattepliktig. Samle kvitteringene nå, så har du alt klart til skattemeldingen i mars og april.

FRADRAG: Du kan trekke fra utgifter til utleien i skattemeldingen. Samle alle kvitteringene for 2019 nå!

Av: Carsten Henrik Pihl

Når du har skattepliktige leieinntekter, skal du betale skatt av netto leieinntekter. Det vil si leieinntekter minus de utgiftene du har hatt til utleien.

Det betyr at du får fradrag for alle kostnader du har hatt til utleien.

I mars og april kommer skattemeldingen, men det er lurt å samle sammen kvitteringene for 2019 nå så det er klart til skattemeldingen.

- Mange leier ut og har spørsmål om hva de da kan trekke fra. Få med flest mulig fradrag så skatten på leieinntektene går ned!, oppfordrer advokat Øistein Olsen Krokmoen i Huseierne. Han er blant flere av Huseiernes advokater som arbeider med skatt.

 

Hvilke leieinntekter er skattepliktige?

I utgangspunktet er alle leieinntekter skattepliktige i Norge. Men det er noen viktige unntak:

 • Utleie i egen bolig: Når du leier ut i egen bolig, vil inntektene være skattefrie når du leier ut under halvparten av utleieverdien. Dette er typisk når du leier ut et rom i leiligheten, eller leier ut en kjellerhybel. Da får du ikke fradrag for utgifter. Les mer her!
 • Korttidsutleie i egen bolig: Korttidsutleie (for eksempel gjennom AirBnB) behandles etter egne regler, og vil ofte ikke gi fradrag for utgifter. Les mer her!
 • Vanlig utleie av hytte: Utleie av fritidsboliger behandles også etter egne regler, men langtidsutleie av hytte kan gi mulighet for fradrag for utgiftene. Les mer her!

Dette betyr at den store hovedgruppen som må betale skatt på utleie - og dermed også får fradrag for utgiftene - er de som leier ut sekundærboliger. Altså boliger de ikke bor i selv.

Skatten på leieinntektene er på 22 prosent av leieinntektene.

 

Dette er kostnader du kan få fradrag for når du driver utleie: 

 • Kostnader ved annonsering av utleien
 • Depostiumskonto
 • Felleskostnader i sameier og borettslag
 • Forsikring
 • Kommunale avgifter
 • Eiendomsskatt
 • Festeavgift
 • Strøm og oppvarming (når det dekkes av deg som utleier)
 • Reiseutgifter for tilsyn
 • Vedlikeholdskostnader
 • Eget arbeid
 • Møbler og innbo

NB: Listen er ikke uttømmende - alle kostnader knyttet til utleien kan trekkes fra når du betaler skatt for utleien. (Men du får bare fradrag for faktiske utgifter. Har leieboeren betalt noe av dette, får ikke du fradrag!)

Les detaljene: Full forklaring av hva og hvordan du kan trekke fra finner du på denne siden

 

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 619 kroner i året!

 

Ny skattemelding i år - utleieskjemaet RF-1189 forsvinner

De som har leid ut i flere år har blitt vant til å fylle ut utleieskjemaet RF-1189.

Men i år får omtrent halvparten av norske skattebetalere ny elektronisk skattemelding. I denne forsvinner utleieskjemaet og blir erstattet med en rekke spørsmål.

Men fradragsretten forsvinner ikke. Du må passe på å få med deg fradragene.

De som skal levere "gammel" skattemelding vil fortsatt skulle fylle ut utleieskjemaet.

 

Huseierne gir deg råd om skattemeldingen!

I år som i fjor vil Huseierne følge skattemeldingen tett. Du får tips og råd på våre nettsider om skatt på for bolig. Vår rådgivningstelefon og advokater vil også kunne hjelpe deg.

Hvordan vil vi komme nærmere tilbake til når vi nærmer oss mars 2020!

Fakta:

Viktige skattedatoer i 2020

18. mars: Ny skattemelding til lønnsmottakere og pensjonister sendes ut i puljer.

30. mars: Siste dag for utsendelse av ny skattemelding til lønnsmottakere og pensjonister.

31. mars: Skattemelding for næringsdrivende, deres familier mv er klar i Altinn.

30. april: Frist for å levere skattemeldingen (selvangivelsen) for lønnstakere og pensjonister.

31. mai: Frist for å levere skattemeldingen for personlig næringsdrivende.

2. juni: Frist for å betale restskatt uten renter (utsatt fra 31. mai pga pinsen).

Skatteoppgjøret for de første lønnsmottakere og pensjonister vil antakelig være klart i april-mai. 

Skatteoppgjøret for alle er klart i slutten av oktober.

 

Listen oppdateres fortløpende med informasjon fra Skatteetaten.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer