Hyttekommunene med eiendomsskatt i 2020

Gå til hovedinnhold

Hyttekommunene med eiendomsskatt i 2020

239 norske kommuner har eiendomsskatt på hytter. Av de ti største hyttekommunene i Norge er det bare tre som ikke har eiendomsskatt.

SKATT: Hytteeiere ved sjøen og fjellet må ofte ut med eiendomsskatt for hyttene sine.

Av: Carsten Henrik Pihl

Nesten 300.000 norske hytter befinner seg i de 239 kommunene hvor det er eiendomsskatt på hytter. Dette viser Huseiernes gjennomgang av eiendomsskattestatistikken for 2020.

109 norske kommuner har ikke eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger.

I oversikten nederst i artikkelen finner du en gjennomgang av de 30 største hyttekommunene i Norge. Den viser at de aller fleste hyttekommunene har eiendomsskatt for hytter og fritidsboliger.

De største hyttekommunene - Ringsaker, Trysil og Hol - har alle eiendomsskatt for både boliger og fritidsboliger.

I alle de tre kommunene er skattepromillen satt opp fra 2019 til 2020. Dette har kommunene gjort for å kompensere for at kommunene fra 2020 måtte beregne eiendomsskatt på 70 prosent av boligens verdi. Men økningen har gjort at flere hytteeiere i 2020 betaler mer i eiendomsskatt enn de gjorde i 2019.

Les mer: Her ser du hvilke kommuner som har eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig

Tre kommuner unntar hytter fra eiendomsskatt

I 2016 fikk kommunene en mulighet til å unnta hytter fra eiendomsskatt. I 2020 er det bare tre kommuner som benytter denne muligheten:

  • Nesbyen
  • Eidsvoll
  • Lebesby

I Nesbyen er dette unntaket bare midlertidig. Der er det vedtatt at de 3572 hytteeierne skal betale eiendomsskatt fra 2021. Det foregår nå taksering av alle hyttene i kommunen.

Les mer: Slik beregnes eiendomsskatten

 

Slik klager du på eiendomsskatten

Eiendomsskatten er en kommunal skatt som vedtas av de enkelte kommunestyrene. De bestemmer både om man skal ha skatt - og størrelsen på den.

Både hus og hytter skal beskattes ganske likt ut ifra sin omsetningsverdi. Hytter skal takseres lokalt. Syns du eiendomsskatten er for høy basert på høy takst, er det full klagerett. Du har en årlig klagefrist på seks uker, og klagen skal gis en reell behandling.

Les mer: Slik klager du på eiendomsskatten

 

Huseierne mener:

Derfor er vi i mot eiendomsskatt

Vi i Huseierne mener at eiendomsskatten bør reduseres eller fjernes, fordi den skiller seg fra annen skatt. Den er ikke knyttet til inntekt, formue eller belåningsgrad og har ingen sammenheng med betalingsevnen din.

Den er dårlig egnet til å utjevne forskjeller og rammer for vanlige folk og familier, og særlig for dem med lav inntekt.

Derfor innfrir ikke denne skatten prinsippet om "yt etter evne".

Huseierne er også mot eiendomsskatt for eiere av hytter og fritidsboliger. Denne vedtas av kommunen, og eiere av hytter og fritidsboliger har ikke stemmerett ved kommmunevalgene i disse kommunene. De kan dermed ikke påvirke eiendomsskattens utvikling i kommunen.

Les mer her: Derfor er Huseierne mot eiendomsskatt

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer